Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0012-0014

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Propozycja opisu osiadania terenu górniczego w czasie

Autorzy Kowalska-Kwiatek, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The proposal of description of mining area subsidence over time
Konferencja Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2006. Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze. Konferencja naukowa, Gliwice, 22 listopada 2006r.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono sposób opisu obniżeń terenu górniczego w czasie z zastosowaniem funkcji czasu, stanowiącej analogię do modelu utworzonego przez szeregowe połączenie dwóch reologicznych modeli Kelvina i elementu sprężystego. Omówiono własności tych wzorów. Wskazano na możliwość poprawy opisu niepełnych, nieustalonych niecek obniżeniowych, przez uwzględnienie zmiennego, zależnego od rozmiarów eksploatacji, obniżenia stropu do przestrzeni zrobów, w sposób zaproponowany w pracy M. Pomykoła [13]. Podano, sposób wyznaczenia parametrów proponowanej funkcji czasu w oparciu o pomiary geodezyjne.
EN The paper presents the way of description of mining area subsidence over time applying the time function which parallels the model created by a series connection of two rheological Kelvin models and the spring element. The properties of these formulas were shown. The articles focus on the possibility of improve the description of incomplete transient subsidence troughs with the way of the variable, dependent on the size of exploitation, roof subsidence to the surface of abandoned workings proposed by M. Pomykoł [13]. The method of suggested time function parameters based on geodesic measurements was described.
Słowa kluczowe
PL teren górniczy   obniżenie terenu   niecka obniżeniowa   model Kelvina  
EN mining area   surface subsidence   subsidence trough   Kelvin model  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
Rocznik 2006
Tom z. 274
Strony 87--96
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Kowalska-Kwiatek, J.
  • Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2, tel.: (0-32) 237-18-64, rg3@polsl.pl
Bibliografia
1. Białek J.: Algorytmy i programy komputerowe do prognozowania deformacji terenu górniczego. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
2. Białek J.: Opis nieustalonej fazy obniżeń terenu górniczego z uwzględnieniem asymetrii wpływów końcowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo z. 194, Gliwice 1991.
3. Białek J.: Wpływ prędkości frontu ścianowego na profil niecki obniżeniowej w modelu górotworu traktowanym jako ciało Kelvina i w modelu opisywanym równaniem różniczkowym S. Knothego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo z. 254, Gliwice 2002.
4. Białek J., Kowalska - Kwiatek J.: Sposób opisu nieustalonych niecek obniżeniowych przy uwzględnieniu liniowego kształtu ugięcia stropu do przestrzeni wybranej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo z. 270, Gliwice 2005.
5. Białek J., Pomykoł M.: Wpływ kształtu linii ugięcia stropu na deformacje powierzchni. Materiały konferencji nt: „Ochrona środowiska na terenach górniczych”, Szczyrk 2004.
6. Gruchlik P.: Zastosowanie modeli Teologicznych do opisu nieustalonych deformacji powierzchni. Praca doktorska niepublikowana, Katowice 2003.
7. Hejmanowski R.: Czasoprzestrzenny opis deformacji górotworu wywołanych filarowo-komorową eksploatacją złoża pokładowego. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, rozprawy monografie nr 131, Kraków 2004.
8. Knothe S.: Wpływ czasu na kształtowanie się niecki osiadania. Archiwum Górnictwa i Hutnictwa t. I, z. 1, 1953.
9. Kowalski A.: Weryfikacja funkcji czasu i jej parametrów na podstawie nowych pomiarów nieustalonych obniżeń powierzchni. Przegląd Górniczy nr 6/2004.
10. Kruczkowski M.: Wpływ dużego postępu frontu i przerw w eksploatacji na rozkład deformacji na powierzchni. Praca doktorska niepublikowana, Gliwice 2006.
11. Kwiatek J.: O Teologicznych aspektach zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych. Prace Naukowe GIG nr 827, Katowice 1998.
12. Litwiniszyn J.: Time space process in stochastic media. Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences, Ser. Sci. Techniques, Vol. VI, no 1, 1958.
13. Pomykoł M.: Sposób opisu deformacji niepełnych niecek obniżeniowych. Praca doktorska niepublikowana, Gliwice 2003.
14. Praca zbiorowa: Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1980.
15. Skinderowicz B.: Wpływ czasu na kształtowanie się dynamicznych niecek osiadania. Praca GIG, Komunikat nr 666, Katowice 1974.
16. Strzałkowski P.: Model nieustalonych przemieszczeń pionowych górotworu w obszarze objętym oddziaływaniem eksploatacji górniczej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo, z. 237, Gliwice 1998.
17. Ścigała R.: Przemieszczenia i odkształcenia poziome terenu górniczego w funkcji czasu. Praca doktorska niepublikowana, Gliwice 1999.
18. Wesołowski M.: Wybrane aspekty modelowania numerycznego ruchów górotworu pod wpływem eksploatacji podziemnej i oddziaływania eksploatacji na obiekty. Praca doktorska niepublikowana, Gliwice 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0012-0014
Identyfikatory