Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0012-0013

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Sejsmologiczna ocena stanu zagrożenia tąpaniami z wykorzystaniem elementów logiki rozmytej

Autorzy Kołodziejczyk, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Seismological assessment of rockburst risk level using elements of fuzzy logic
Konferencja Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2006. Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze. Konferencja naukowa, Gliwice, 22 listopada 2006r.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obowiązujący system oceny stanu zagrożenia tąpaniami jest bardzo złożony, z uwagi na konieczność stosowania wielu różnych metod szczegółowych. Wykorzystując niektóre pojęcia z zakresu teorii zbiorów rozmytych można dokładniej opisać rzeczywisty stan zagrożenia tąpaniami, jednocześnie eliminując mankamenty obowiązującej metodyki oceny. Ponadto zastosowanie logiki rozmytej umożliwia kwantyfikację tego zagrożenia w unormowaniu 0-1, a także ocenę jego zmienności w czasie - określenie trendu. W artykule przedstawiono modyfikację sejsmologicznej oceny zagrożenia tąpaniami, w odniesieniu do wyrobiska górniczego na przykładzie ściany podsadzkowej.
EN Obligatory system of assessment of rockburst risk level is so complex because of necessity of using many different detailed methods. It is possible to describe the real risk level of rockburst more detail by using some notions from fuzzy sets theory, it also allow to eliminate faults of obligatory methods of estimates. Using fuzzy logic enables quantification in normalizing 0-1, as well as estimate variability in time - determination of trend. This article presents modification of seismological assessment of rockburst risk level reference to mining excavation on example of longwall with hydraulic backfill.
Słowa kluczowe
PL zagrożenie tąpaniami   logika rozmyta   sejsmologia górnicza  
EN rock burst hazard   fuzzy logic   mining seismology  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
Rocznik 2006
Tom z. 274
Strony 75--86
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz.
Twórcy
autor Kołodziejczyk, P.
Bibliografia
1. Zasady i zakres stosowania kompleksowej metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami w Zakładach Górniczych wydobywających węgiel kamienny. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Seria: Instrukcje, Katowice 1996 r.
2. Zadeh L. A.: Fuzzy sets. Information and Control. Vol. 8 1965 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0012-0013
Identyfikatory