Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0023-0006

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie

Tytuł artykułu

Historia i perspektywy wydobycia węgla brunatnego na Środkowym Nadodrzu

Autorzy Kołodziejczyk, U.  Asani, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The history and prospects for broen coal mining in the Middle Orda Region
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL węgiel brunatny   wydobycie węgla  
EN brown coal   coal excavaton  
Wydawca Wyższy Urząd Górniczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
Rocznik 2012
Tom nr 7
Strony 47--52
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Kołodziejczyk, U.
autor Asani, A.
Bibliografia
[1] Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.XII.2010. Wyd. PIG, Warszawa 2011.
[2] Ciuk Ε.: Węgiel brunatny, [w:] Kozłowski S. (red.), Surowce mineralne Ziemi Lubuskiej, Wydawn. Geologiczne, s. 60-78, Warszawa 1978.
[3] Dyjaczyński K.: Kilkakrotny najazd lądolodów skandynawskich na Ziemię Lubuską. Szejk - Czasopismo PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze, s. 24-26, 2005.
[4] Gontaszewska Α., Kraiński Α.: Złoża węgla brunatnego na terenie gminy Świdnica, Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Gospodarcze UNIVERS-D.K.M., Zielona Góra 2008.
[5] Greinert H., Greinert Α., Drab M.: Studia nad efektywnością leśnej rekultywacji zwałowisk fitotoksycznie kwaśnych piasków mioceńskich po byłej kopalni węgla brunatnego w Łęknicy, Oficyna Wydawn. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
[6] Jędrczak Α.: Skład chemiczny wód pojezierza antropogenicznego w Łuku Mużakowskim. Wyd. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 1992.
[7] Kasztelewicz Z.: Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych, Wyd. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze w Krakowie, Kraków 2010.
[8] Kasztelewicz Z.: Czy lubuskie złoża mogą zastąpić bełchatowskie zagłębie górniczo-energetyczne węgla brunatnego? Polityka Energetyczna, t. 14, z. 2, s. 167-179, 2011.
[9] Kleczkowski A. S.: Mapa głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagających szczególnej ochrony. Wyd. AGH, Kraków 1990.
[10] Kołodziejczyk U.: Rozwój procesów geodynamicznych spowodowanych dawną eksploatacją górniczą w rejonie Zielonej Góry. [w:] Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum, s. 235-241, Kiekrz k. Poznania 1998.
[11] Kołodziejczyk U.: Hydrological, geological and geochemical conditions determining reclamation of post-mine land in the region of Łęknica. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, z. 3, s. 198-201, 2009.
[12] Ptak M.: Obszary Natura 2000 a złoża węgla brunatnego w dorzeczu Odry. [w:] Greinert Α., Kołodziejczyk U. (red.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 138, Inżynieria Środowiska nr 18, s. 12-22, 2010.
[13] Wróbel I., Kołodziejczyk U.: Przekształcenia środowiska na Środkowym Nadodrzu w wyniku eksploatacji górniczej, [w:] Second World Mining Environmental Congres. t. 1, Katowice, s. 581-593, 1997.
[14] Żaba J.: Historia eksploatacji w węgla brunatnego na terenie Środowego Nadodrza. Geologia t. 1. Uniwersytet Śląski, Katowice 1977.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0023-0006
Identyfikatory