Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0023-0002

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie

Tytuł artykułu

Wyrobiska poczerpalne w Zatoce Puckiej

Autorzy Szafler, K.  Opioła, R.  Rudowski, S.  Kruk-Dowgiałło, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Post-dredging pits in the Puck Bay
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dno Zatoki Puckiej nie jest płaskie. Znajdują się tam wiele naturalnych wypłaceń i zagłębień. Część istniejących przegłębień powstało w ostatnim okresie, w wyniku działalności człowieka. Najlepiej rozpoznane wyrobiska w północnej części Zatoki Puckiej (Władysławowo, Chałupy, Kuźnica II, Kuźnica I i Jastarnia), będące przez wiele lat obiektem licznych badań naukowych, doczekały się programu naprawczego, którego pierwszy etap będzie zrealizowany w 2012 roku. Inne wyrobiska, mniej lub praktycznie nie rozpoznane, czekają na swój czas. Mając na uwadze skutki prac czerpalnych na Zatoce Puckiej, można wnioskować, że działalność górnicza prowadzona w obszarach morskich wymaga z jednej strony szczególnej staranności i podejścia ostrożnościowego, zaś z drugiej przemyślanych decyzji, uwzględniających aspekty ekologiczne. Potencjalne zyski z tego typu działalności mogą nie pokryć kosztów koniecznych działań naprawczych.
EN Bathymetry of the sea bottom in the Puck Bay is heterogeneous. There are a lot of natural shal-lows and depressions. Some of the depressions have been created recently as a result of human activity. The most thoroughly investigated post-dredging pits (Władysławowo, Chałupy, Kuźnica II, Kuźnica I i Jastarnia), located in the northern part of the Puck Bay, have been the aim of numerous studies. Consequently, restoration programs have been elaborated and are planned to be implemented in 2012. The other post-dredging pits in the Puck Bay, studied less thoroughly or not at all, are waiting for their turn. Taking into consideration the effects of dredging work in the Puck Bay, one may conclude that dredging activities in the marine areas require special caution approach and well-thought out decisions including ecological aspects as well. Potential profits gaining form that kind of activity might not cover all costs borne during restoration work.
Słowa kluczowe
PL wyrobiska poeksploatacyjne   środowisko wodne   rekultywacja wodna  
EN vided exploitation   aquatic environment   water recultivation  
Wydawca Wyższy Urząd Górniczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
Rocznik 2012
Tom nr 7
Strony 14--19
Opis fizyczny Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
autor Szafler, K.
autor Opioła, R.
autor Rudowski, S.
autor Kruk-Dowgiałło, L.
Bibliografia
[1] Bolałek J., Piekarek-Jankowska H., Łęczyński L., Frankowski L., Podgórska B.: Geological, geochemical and bacteriological conditio in the postdreddging pit in Puck Bay. Oceanol. Stud. 25 (3), s. 111-122, 1996.
[2] Cieślak Α., Boniecka H., Leśny R., Michałowski Α., Niespodziński L., Semrau I., Zawadzka E., Basiński T, Skaja M., Szmytkiewicz M., Jankowska H., Łęczyński L., Witkowski Α.: Kompleksowa ochrona Półwyspu Helskiego. Etap 1989 r. Wyd. Wew. Instytutu Morskiego w Gdańsku 4513, 1990.
[3] Ciszewski R, Kruk-Dowgiałło L: Wymogi ekologiczne dla prowadzenia w 1992 r. prac refulacyjnych na odmorski brzeg Półwyspu Helskiego w rejonie Chałup i Kuźnicy. Instytut Ochrony Środowiska Oddział w Gdańsku, (niepublikowane), 1992.
[4] Ciszewski P., Kruk-Dowgiałło L, Zgoda D., Żelechowski M.: Ocena wartości przyrodniczych rejonów przewidzianych do zalądowienia i rejonów poboru materiału (refulowanego) oraz przekopów i torów wodnych - Etap I. Instytut Ochrony Środowiska Oddział w Gdańsku, (niepublikowane), 1992.
[5] Dubrawski R.: Evaluation of the influence of enviromental processes in Barrow pits on the State of inner Puck Bay. Bull. Maritime Institute in Gdańsk 20 1, s. 79-98, 1993.
[6] Dubrawski R.: Badania stanu zanieczyszczeń wyrobisk w Zatoce Puckiej oraz materiału do sztucznego zasilania brzegów Półwyspu Helskiego. Wyd. Wew. Instytutu Morskiego w Gdańsku 4931, 1994.
[7] Dubrawski R. Zawadzka-Kahlau E. (red.): Przyszłość ochrony polskich brzegów morskich. Zakład Wydawnictw Naukowych Instytut Morskiego w Gdańsku, 2006.
[8] Gawrońska H., Lossow Κ., Grochowska J., Brzozowska R.: Rekultywacja Jeziora Długiego w Olsztynie metodą inaktywacji fosforu, [w:] Wiśniewski R., Jankowski J. (red.), Ochrona i rekultywacja jezior. V Konferencja Naukowo-Techniczna, Grudziądz, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, s. 25-33, 2004.
[9] Graca B.: Denitrification in the Sediments of the inner Puck Bay - preliminary results. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 33 4, s. 73-91, 1999.
[10] Graca B., Burska D., Matuszewska K.: The impact of dredging deep pits on organie matter decomposition in Sediments. Water, Air a. Soil Pollut. 158, s. 237-259, 2004.
[11]Graca Β. Dudkowiak Μ.: Microbiological changes in the environment caused by deep dredging. A case study: post-dredging pit Kuźnica II (Puck Bay). Oceanol. Hydrobiol. Stud. 36 1, s. 17-27, 2007.
[12] Jankowska Η., Rudowski S., Uścinowicz Sz.: Sejsmoakustyczne badania dna Zatoki Gdańskiej. Przegląd Geofizyczny, Rocznik 37, z. 1-2, s. 61-65, 1992.
[13] Kajak Z.: Eutrofizacja jezior. PWN, Warszawa 1979.
[14] Kajak Z.: Warunki i metody rekultywacji zbiorników wodnych, [w:] Ochrona jezior ze szczególnym uwzględnieniem metod rekultywacji. I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Toruń, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń, s. 13-21, 1985.
[15] Kruk-Dowgiałło L, Opioła R. (red.): Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze podstawy i uwarunkowania. Zakład Wydawnictw Naukowych Instytut Morskiego w Gdańsku, ISBN 978-83-85780-98-4, 2009.
[16]Lossow Κ., Gawrońska Η., Łopata Μ., Jaworska Β.: Efekty rekultywacji polimiktycznego jeziora Głęboczek w Tucholi metodą inaktywacji fosforu, [w:] Wiśniewski R., Jankowski J. (red.), Ochrona i rekultywacja jezior. V Konferencja Naukowo-Techniczna, Grudziądz, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, s. 131-141, 2004.
[17]Łęczyński L.: Morfometria wyrobisk w Zatoce Puckiej, [w:] Kruk-Dowgiałło L., Opioła R. (red.), Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze podstawy i uwarunkowania. Zakład Wydawnictw Naukowych Instytut Morskiego w Gdańsku, s. 107-111, 2009.
[18]Łęczyński L., Rudowski S., Necel Α.: Classification of the near-shore bottom at Redłowo by geophysical me-thods. Quaternary Studies in Poland, Spec. Issue, s. 157-161, 1999.
[19]Opioła R., Kruk-Dowgiałło L.: Geneza wyrobisk oraz dotychczasowe propozycje ich rekultywacji, [w:] Kruk-Dowgiałło L., Opioła R. (red.), Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze podstawy i uwarunkowania. Zakład Wydawnictw Naukowych Instytut Morskiego w Gdańsku, s. 11-16, 2009.
[20] Opioła R., Kruk-Dowgiałło L.: Skuteczność ochrony przyrody morskiej w świetle założeń polityki morskiej państwa i obowiązującego prawodawstwa, [w:] Zaucha J. (red.), Polskie drogi polityki morskiej od wizji do działania. Dział Wydawnictw COP Instytutu Morskiego w Gdańsku, s. 149-166, 2011.
[21] Piekarek-Jankowska H., Szmytkiewicz Α., Kubowicz-Grajewska Α., Kołat G.: Warunki geologiczne w wyrobiskach i przyległych rejonach dna Zatoki Puckiej, [w:] Kruk-Dowgiałło L., Opioła R. (red.), Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze podstawy i uwarunkowania. Zakład Wydawnictw Naukowych Instytut Morskiego w Gdańsku, s. 113-130, 2009.
[22] Rudowski S., Szefler K., Nowak J., Gajewski Ł., Hac B.: Analiza profili sejsmoakustycznych w wyrobiskach w Zatoce Puckiej, [w:] Kruk-Dowgiałło L., Opioła R. (red.), Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze podstawy i uwarunkowania. Zakład Wydawnictw Naukowych Instytut Morskiego w Gdańsku, s. 95-105, 2009.
[23]Śmietana P., Wawrzyniak W.: Sukcesja makrofauny dennej w jamach refulacyjnych. Inż. Mor. Geotech. 5, s. 195-202, 1995
[24] Wawrzyniak W., Piesik L., Śmietana R, Furmańczyk K.: Hydrobiologiczne badania obszarów jam porefulacyjnych Zatoki Puckiej. Koncepcje rewitalizacji Zatoki Puckiej. Inż. Mor. Geotech. 4, s. 159-164, 1993.
[25] Wicher W., Necel Α.: Seismostratigraphy of the nearshjore Sediments at Kepa Redłowska, Gulf of Gdańsk. Oceanological Studies, v. 29, no. 3, s. 93-100, 2000.
[26] Wicher W.: Klasyfikacja dna przybrzeża Kępy Redłowskiej na podstawie zdjęcia sonarowego. Geologia i geomorfologia przybrzeża i dna południowego Bałtyku 4, s. 83-89, 2001.
[27]Wicher W.: Określenie struktury geologicznej i tendencji zmian dna przybrzeża Gdynia Orłowo na podstawie rejestracji sejsmoakustycznych. Rozprawa doktorska, Archiwum Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, 2003.
[28] Wiśniewski R.: Rekultywacja zbiorników wodnych. Od praktyki do teorii, [w:] Wiśniewski R., Jankowski J. (red.), Ochrona i rekultywacja jezior. V Konferencja Naukowo-Techniczna, Grudziądz, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, s. 239-247, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0023-0002
Identyfikatory