PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Optymalizacja technologii oczyszczania ścieków w aspekcie rozbudowy systemu kanalizacyjnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Conditioning of wastewater treatment technology optimization of sewage treatment in terms of expansion of the sewerage system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Procesy inwestycyjne, związane z rozbudową systemu kanalizacyjnego, mają wpływ na zmianę parametrów ścieków dopływających do oczyszczalni. Zwiększenie obciążenia układu technologicznego oczyszczalni dodatkowym ładunkiem zanieczyszczeń skutkuje koniecznością dostosowania go do zmienionych warunków, przez działania inwestycyjne bądź też optymalizację technologii w celu jej intensyfikacji. Pod tym kątem w artykule oceniono trzy oczyszczalnie ścieków, pracujące w warunkach przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego. Przedstawiono obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń oraz scharakteryzowano podatność ścieków w procesie ich biologicznego oczyszczania. Dokonano prognozy dopływu ścieków z terenów objętych inwestycją i określono ich wpływ na obecnie pracujące instalacje. Przedstawiono także ocenę planowanej modernizacji oczyszczalni w zlewni.
EN
Led investment processes related to expansion of sewage system have influence on a change of parameters of sewage floating to sewage treatment plant. An increase of technological system of sewage treatment plant burden with additional pollutant load cause that adjustment of technological system through investment activities or optimisation of technology towards its intensification is the necessity. An analysis was carried out in sewage treatment plant with throughtput from 15 000 to 100 000 PE, with reference to identification of current sewage treatment process and changes, which an additional pollutant load evokes. An comparative analysis includes 3 sewage treatment plants working in the condition of rebuilding and expansion of sewage system. Sewage treatment plant burden with pollutant load was presented and susceptibility of sewage in the biological sewage treatment process was characterised. Forecast of sewage inflow from investment area was carried out and their influence on currently working facilities was determined. An assessment of planned investment purposes in the sewage treatment planfs catchment in the aspect of its adjustment to increased pollutant load inflow as an effect of realization of infrastructure investments co - financed by European Union funds was also presented.
Rocznik
Tom
Strony
73--89
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor
autor
 • Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1 40-166 Katowice tel.: +48 (32) 258-16-31 ÷ 39, d.zdebik@gig.eu
Bibliografia
 • 1. Heidrich Z., Kozak T. (2008): Ocena stopnia wykorzystania przepustowości istniejących miejskich oczyszczalni w Polsce. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 12.
 • 2. Heidrich Z., Witkowski A. (2005): Urządzenia do oczyszczania ściekw, projektowanie przykłady obliczeń. Warszawa, Wydaw. Seidel-Przywecki.
 • 3. KOPŚK (2009): Aktualizacja „2008” Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Warszawa, marzec 2009.
 • 4. Oleszkiewicz J.A. (2008): Usuwanie azotu i fosforu do zaostrzonych wymogów Dyrektywy UE: praktyka i nowe technologie. Nowoczesna przeróbka osadów ściekowych. Kraków, Wydaw. Lemtech.
 • 5. Praca zbiorowa (1997): Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Poznań, PZITS Oddz. Poznań.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.
 • 7. Wytyczne ATV-DVWK-131P (2001): Abwassertechnischle Vereinigung und Deutsche Verband fur Wasserwirtschaft und Kulturben (Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym). Warszawa, Wydaw. Seidel-Przywecki.
 • 8. Zawartka P. (2008): Koncepcja wraz ze studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska". Katowice, GIG (niepublikowana).
 • 9. Zawartka P. (2009): Koncepcja wraz ze studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Piekoszów". Katowice, GIG (niepublikowana).
 • 10. Zdebik D. (2007): Koncepcja kanalizacji Miasta i Gminy Olesno. Katowice, GIG (niepublikowana).
 • 11. Zdebik D. (2008) Wytyczne programowania modernizacji układów technologicznych oczyszczalni ścieków w aspekcie bilansu energetycznego oczyszczalni. Praca statutowa. Katowice, GIG (niepublikowana).
 • 12. Zdebik D. (2009a): Model gospodarki osadami ściekowymi z uwzględnieniem migracji zanieczyszczeń na poszczególnych etapach technologicznego utylizacji. Praca statutowa. Katowice, GIG (niepublikowana).
 • 13. H.Zdebik D. (2009b): Model komputerowy technologii oczyszczania ścieków wraz z wytycznymi wspomagania decyzji. Praca statutowa. Katowice, GIG (niepublikowana).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0009-0022
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.