PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zależność potencjalnych kierunków rewitalizacji zdegradowanych terenów miejskich od dotychczasowej formy ich użytkowania - próba kategoryzacji

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The dependence of potential directions of revitalization degraded municipal lands from hitherto existing forms of their use - an attempt of categorization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono propozycję kategoryzacji zdegradowanych terenów miejskich w kontekście możliwych kierunków ich zagospodarowania przestrzennego. Dla poszczególnych kategorii, wyróżnianych według kryterium genezy (dotychczasowej formy użytkowania), zaproponowano zestawienie potencjalnych kierunków rewitalizacji z równoczesnym wskazaniem ograniczeń lub wykluczeń niektórych z nich. Wskazanie powiązań między obecną funkcją użytkowania a przyszłym kierunkiem zagospodarowania terenu, wymagało również kategoryzacji docelowych form użytkowania terenów. Propozycję kategoryzacji przedstawiono w formie tabelarycznej, obrazującej potencjalne możliwości ograniczenia i wykluczenia ponownego zagospodarowania terenu.
EN
In the paper, a proposal of categorization was presented of the degraded municipal lands in context of possible directions of their development. For individual categories, distinguished according to criterion of origin (the hitherto existed forms of use), a list of potential directions of revitalization was proposed with simultaneous indication of the limitations or exclusions of some of them. The indication of connections between present function of use, and future direction of the land development, reauired the categorization of target forms of the land use, also. The proposal of categorization was presented in labular form, illustrating the potential possibilities, limitations and exclusions of the renewed land dcvelopment.
Rocznik
Tom
Strony
41--50
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Coppin N J., Bradshaw A.D. (1982): Quarry reclamation. Mining Journal Books.
 • 2. Coppin N.J., Box J. (1998): Sustainable rehabilitation and revegetation: The identification of after-use options for mines and quarries using a land suitability classification involving nature conservation. Fox etal. Land reclamation: Achieving sustainable benefits.
 • 3. Domański B. (2000): Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach. W: Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja - odnowa miast. Praca zbiorowa pod red. Z. Zborowskiego, D. Ptaszyckiej-Jackowskiej, A. Rębowskiej i A. Geisslera. Kraków, IGPiK.
 • 4. Gasidło K. (1998): Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Architektura.
 • 5. Gasidło K. (1999): Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Program UNDP, UNCHS (Habitat) „Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Aglomeracji Katowickiej", Katowice.
 • 6. Gilewicz W., Lisowski M. (2006): „Galeria Kazimierz" - centrum handlu i rozrywki w poprzemysłowej zabudowie Krakowa.
 • 7. Hellen A. (2002): Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik - Jak opracować lokalny plan rozwoju.
 • 8. Kulczycka J., Syposz-Łuczak B. (2006): Zrównoważone zagospodarowanie terenów poprzemysłowych - studium przypadków. Kraków, IGSMiE PAN.
 • 9. Liss A. (2006): Rewitalizacja - czyli jak ożywić miasto.
 • 10. Przewodnik dotyczący kryteriów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków funduszy strukturalnych - dokument roboczy. Warszawa, Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2004.
 • 11. Podręcznik rewitalizacji (2003): Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. GTZ Gesellschaft fur Wohnen und Technische Zusammenarbeit przy współpracy Institut fur Wohnen und Umwelt Darmstadt, Warszawa.
 • 12. Skaliski K.M. (1996): O budowie sytemu rewitalizacji dawnych dzielnic miasta.
 • 13. Sweigard R.J., Ramani R.V. (1986): Site planning process: Application to use potential evaluation for mined land. Mining Engineering no 6.
 • 14. Tereny Zdegradowane - Podręcznik. Interdyscyplinarne narzędzie edukacyjne poświęcone zagadnieniu regeneracji terenów zdegradowanych - Lifelong Educational Project on Brownfilelds; Projekt Pilotażowy Leonardo Da Vinci Cz/04/B/F/PP-168014,2006.
 • 15. Trzaski L. i inni (2008) Metoda inwentaryzacji i klasyfikacji terenów poprzemysłowych, w tym górniczych. Opracowanie algorytmu oceny i klasyfikacji terenów poprzemysłowych.
 • 16. Wojewódzki program przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych realizowany przez zespół ekspercki IETU-GIG na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0009-0019
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.