Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0006-0029

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Ocena stabilności postawy ciała na podstawie badania przedniego i tylnego marginesu stabilnościu osób ze stwardnieniem rozsianym po fizjoterapii

Autorzy Kielnar, R.  Mraz, M.  Mraz, M.  Oleksy, Ł.  Dębiec-Bąk, A.  Chantsoulis, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of postural stability based on a front and back stability margin of people with multiple sclerosis after rehabilitation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Postępujący charakter stwardnienia rozsianego pogłębia ubytki neurologiczne oraz niepełnosprawność, która w niektórych przypadkach przybiera postać znacznego inwalidztwa. Do naj-częstszych problemów osób z SM (multiple sclerosis) należą zaburzenie chodu i równowagi. Różnorodność i zmienność objawów oraz trudny do przewidzenia przebieg choroby powodują, że rehabilitacja chorych jest skomplikowanym zadaniem. Celem pracy było określenie wpływu ćwiczeń równoważnych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej (biofeedback) na stabilność postawy osób ze stwardnieniem rozsianym, zobrazowaną wielkością marginesu stabilności. Badaniami objęto 20 osób z SM w wieku od 22 do 67 lat. Efektem zastosowanych ćwiczeń było uzyskanie istotnie większego przedniego marginesu stabilności (p = 0,00004). Natomiast tylny margines stabilności uległ nieistotnej statystycznie zmianie. Uzyskany istotny wzrost parametru koordynacji wzrokowo--ruchowej (p = 0,0003) wskazuje na większą skuteczność świadomej autokorekcji postawy z zastosowaniem wzrokowego sprzężenia zwrotnego. Uzyskane wyniki dowodzą większej sprawności kon-troli postawy u osób chorych na SM po fizjoterapii.
EN Progressive nature of the multiple sclerosis (SM) results in the increase of neurological defects and the intensification of disability which in some cases turns into notable invalidity. The most regnant symptoms of SM are gait disorders and impaired balance. Rehabilitation of patients suffering from SM is complicated due to the variability and changeability of symptoms and difficulties in predicting illness course. The aim of the study was to examine the influence of the stability training and visual-motor coordination exercises (biofeedback) on the body stability. 20 patients between 22 and 67 years of age were enrolled into this study. The result of exercises was significance improvement of front stability margin (p = 0,00004). However, back stability margin insignificantly changed insignificantly only. The significancet improvement of visual-motor coordination (p = 0,0003), was observed, it means the improvement of the effectiveness of self correction of posture based on a conscious visual control of own posture (biofeedback). This study has shown that physiotherapy resulted in better postural control of patients with SM.
Słowa kluczowe
PL stwardnienie rozsiane   stabilność postawy ciała   margines stabilności   posturografia  
EN multiple sclerosis   postural stability   stability margin   visual-motor coordination   posturography  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2009
Tom Vol. 15, nr 3
Strony 226--229
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Kielnar, R.
autor Mraz, M.
autor Mraz, M.
autor Oleksy, Ł.
autor Dębiec-Bąk, A.
autor Chantsoulis, M.
  • Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Warszawska 26a,35-205 Rzeszów, tel. +48 (0) 17 872 19 20, kielnarrenata@o2.pl
Bibliografia
1. L. De Souza, A. Asburn: Ocena czynności ruchowej u chorych na stwardnienie rozsiane, Rehabilitacja Medyczna, vol. 1(3), 1999, s. 32-42.
2. E. Lange: Stwardnienie rozsiane. Charakterystyka choroby, Fizjoterapia i Sport, Tematy, vol. 3, 1995, s. 20-26.
3. Z. Legwant.: Rehabilitacja w uzdrowisku chorych na stwardnienie rozsiane, Postępy Rehabilitacji, vol. 3(11), 1997, s. 113-117.
4. M. Mraz: Fizjoterapia chorych ze stwardnieniem rozsianym, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 6, 2000, s. 105-120.
5. J.W. Błaszczyk, L. Czerwosz: Stabilność posturalna w procesie starzenia, Gerontologia Polska, vol. 13, 2005, s. 25-36.
6. L.M. Nashner: Practical biomechanics and physiology of balance, [w:] G.P. Jacobson, C.W. Newman, J.M. Kartush (red.): Handbook of balance function testing, Mosby Lear Book, St. Louis 1993, s. 261-279.
7. J.W. Błaszczyk: Kontrola stabilności postawy ciała, Kosmos, vol. 49, 1993, s. 473-486.
8. J.W. Błaszczyk, D.L. Lowe, P.D. Hansen: Ranges of postural stability and their changes in the elderly, Gait and Posture, vol. 2, 1994, s. 11-17.
9. J. Olton: Posturograf. System badania i oceny układu równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej, Instrukcja Pro-Med, 2004.
10. J. Olton, L. Czerwosz: Posturograf firmy Pro-Med, Inżynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 3(12), 2006, s. 143-144.
11. A. Lizak: Proprioceptywna stymulacja receptorów, [w:] A. Kwolek (red.) Re-habilitacja medyczna, vol. 1, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003, s. 387-395.
12. M.N. Tidy: Ćwiczenia poprawcze i masaż leczniczy, PZWL, Warszawa 1965.
13. D. Paty, H. Hartung, O. Abramsky: Rozpoznanie i leczenie nawracająco-zwalniającej postaci stwardnienia rozsianego – część II, Medycyna Praktyczna, vol. 2, 2000, s. 121-135.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0006-0029
Identyfikatory