Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ5-0010-0007

Czasopismo

Napędy i Sterowanie

Tytuł artykułu

Badania parametrów cykli jezdnych oraz procesu rozruchu silnika spalinowego do ustalenia założeń systemu napędowego Mild Hybrid samochodu osobowego

Autorzy Setlak, R.  Fice, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Mild Hybrid power train system for passenger car
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich latach celem państw Unii Europejskiej jest podejmowanie działań na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Główną uwagę zwraca się na problem emisji dwutlenku węgla (szczególną uwagę przykłada się do działań w sektorze transportu samochodowego), co według niektórych źródeł ma wpływ na ocieplenie klimatu i przebieg zjawisk meteorologicznych, jakie obserwuje się na świecie w ciągu ostatnich 15 lat. Działania zmierzające do redukcji zużycia paliw skupiają się głównie na intensywnym rozwoju systemów zasilania i sterowania silnikami spalinowymi (np. CR, FSI, TFSI, TCCI, DiesOtto).
EN The paper describes initial stages of designing Mild Hybrid drive system. This type of drive uses traditional electric unit consisting of battery, starter and alternator. This system, appropriately adapted for instance by increasing its overall rated power and supplementing it with novel energy control procedures, may operate in a manner similar to hybrid car drives. Mild Hybrid system utilises standard components used in cars - i.e. starter and alternator. A supercapacitor will be introduced as a new component, its roll is to operate as energy accumulator for IC engine start-ups. Traditional car battery will also assume a new function, that of heating IC engine. Automobile Stop & Go System makes it possible to switch off IC engine automatically when vehicle stops (e.g. at red light or in traffic hold-ups) and then to switch it on quickly again. This action makes it possible to decrease fuel consumption and carbon dioxide emission, particularly towns. Results of supercapacitor performance during IC engine start-ups are presented in this paper. Energy consumption at start-up has been calculated together with start-up time. Magnetti Marelli-Denso E80E car starter used in Fiat Palio, Weekend has been used in tests, this starter is rated at 12 V 1,0 kW. Several tens of IC engines start-ups were conducted, with starter supplied from traditional standard lead-acid battery (Centra Futura 055 290, C20 = 55 Ah); next, similar tests were run using supercapacitor (MAXWELL BPAK 15V 58F). Within the framework of this study, there have been done a range of the road measurements whose aim was to determine the real driving cycles. Route Gliwice-Zabrze, Route Zabrze, Route Gliwice-city centre, Route Gliwice. The biggest standing share has been obtained for the route 3 - Gliwice-centre (37,9% of the percentage value of the drive time). The subject of this paper is in agreement with carbon dioxide emission standards set by European Union states, since special attention is paid by EU regulations to car transport activities (Kyoto protocol based on UNFCCC, European Climate Change Programme and Intelligent Energy Europe programs).
Słowa kluczowe
PL silnik spalinowy   ekologiczny samochód   emisja dwutlenku węgla  
EN engine   ecological car   carbon dioxide emissions  
Wydawca Wydawnictwo "Druk-Art" SC
Czasopismo Napędy i Sterowanie
Rocznik 2010
Tom R. 12, nr 2
Strony 76--79
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Setlak, R.
autor Fice, M.
  • Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Bibliografia
[1] ERKISZ J: Ekologiczne problemy silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1999.
[2] GAŁĄZKA A.: Projekt systemu Stop & Go do ekologicznego samochodu osobowego. Praca Magisterska, Gliwice 2008.
[3] Decyzja Rady 2002/358/WE (Dz. U. L 130 z 15.05.2002) z dnia 25 IV 2002 dotycząca zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań.
[4] Decyzja nr 1230/2003 (Dz. U. L 176 z 15.07.2003) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 VI 2003 przyjmującą wieloletni program działania w dziedzinie energii: "Inteligentna Energia-Europa".
[5] Decyzja nr 15I3/2002/WE (Dz. U. L 232 z 29.08.2002) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 VI 2002 dotycząca szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniającego się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji.
[6] Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 7.02.2007 zawierający wyniki przeglądu wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych.
[7] Nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE, Rada Unii Europejskiej z 8.6.2006.
[8] Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zwycięstwa w walce ze zmianami klimatycznymi (2005/2049).
[9] CE Delft na Europejską Konferencję Ministrów Transportu OECD "Efektywność kosztowa ograniczenia emisji CO2 w sektorze transportu - sytuacja i porównanie ze środkami stosowanymi w innych sektorach". Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2011 jako projekt badawczy.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ5-0010-0007
Identyfikatory