Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ5-0006-0036

Czasopismo

Archives of Civil and Mechanical Engineering

Tytuł artykułu

Composite adhesive joints of hardmetals with steel

Autorzy Mirski, Z.  Piwowarczyk, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Klejowe połączenia kompozytowe węglików spiekanych ze stalą
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Newest developments in the field of gluing and processing of plastics permit obtaining adhesive materials with profitable properties: high mechanical parameters, increased thermal conductivity, low electrical resistivity, increased rigidity, limited residual stresses or reduced creep [1–2]. This is possible by composite structure of adhesives, i.e. binders enriched with filling materials - additional phases of different kind, grain size and fraction. In the paper, effect of reinforcing adhesive materials with continuous and powdery fillers on shear strength of adhesive joints is discussed. Presented are also results of electron microscopy examinations and EDX analysis.
PL Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie klejenia oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych umożliwiają uzyskanie materiałów klejowych o korzystnych właściwościach: wysokich parametrach mechanicznych, zwiększonej przewodności cieplnej, małej oporności elektrycznej, zwiększonej sztywności, ograniczonych naprężeniach wewnętrznych czy redukujących proces pełzania [1–2]. Pozwala na to budowa kompozytowa klejów, tj. spoiw wzbogaconych udziałem napełniacza - dodatkowej fazy o różnej wielkości, rodzaju i udziale. W pracy omówiono wpływ zbrojenia klejów napełniaczami ciągłymi i proszkowymi na wytrzymałość na ścinanie połączeń klejowych. Przedstawiono również wyniki badań z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej oraz analizy EDX.
Słowa kluczowe
PL ścinanie   klejenie kompozytów  
EN hard metals   adhesive composites   shear strength   microscopic examination   EDX analysis  
Wydawca Elsevier
Czasopismo Archives of Civil and Mechanical Engineering
Rocznik 2010
Tom Vol. 10, no 3
Strony 83--94
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Mirski, Z.
autor Piwowarczyk, T.
  • Wrocław University of Technology, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland
Bibliografia
[1] Piwowarczyk T.: Increase of adhesive and cohesive interaction in adhesives joints of sintered carbides with steel C45 (in Polish), Doctoral Thesis, Institute of Machine Engineering and Automation, Wroclaw University of Technology, Wrocław, 2008.
[2] ASM international handbook committee: ASM metals handbook, Vol. 21, Composites, American Society for Metals, USA, 2001.
[3] Dobrzański L.A.: Materials science lexicon, basic settlement of polish, foreign and international standards (in Polish), Metals, Polymers, Ceramics, Composites, Verlag Dashöfer, Warsaw, 1999.
[4] Wypych G.: Handbook of fillers – A definitive user's guide and databook, ChemTec Publishing, Second Edition, Toronto–New York, 2000.
[5] Żuchowska D.: Constructional polymers, WNT, Warsaw, 2000 (in Polish).
[6] Pilarczyk J.: Poradnik inżyniera – spawalnictwo (Engineer’s guide – welding) 2, WNT Publ., Warsaw, 2005.
[7] Petrie E.M.: Handbook of adhesives and sealants, McGraw-Hill, New York, 2000.
[8] Mirski Z., Piwowarczyk T.: Analysis of adhesive properties of B2 hardmetal surface. Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. IX, No. 2, 2009, pp. 93–104.
[9] Mirski Z., Piwowarczyk T.: Klejenie metali (Metals gluing) (in Polish), Przegląd Spawalnictwa (Welding Technology Review), No. 6, 2003, pp. 10–12, 17–18.
[10] Mirski Z., Piwowarczyk T.: Porównanie technik klejenia i lutowania węglików spiekanych (Comparison of hardmetal gluing and soldering techniques) (in Polish), Przegląd Spawalnictwa (Welding Technology Review), No. 9, 2007, pp. 102–108.
[11] Imielińska K., Wojtyra R.: Effect of epoxy matrix modification with glass microglobules on post-impact strength of epoxy laminates reinforced with glass fibres, Materials Engineering, No. 2, 2001, pp. 102–107.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ5-0006-0036
Identyfikatory