Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0023-0047

Czasopismo

Management

Tytuł artykułu

Teoretyczne podstawy koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu: teoria interesariuszy

Autorzy Teneta-Skwiercz, D. 
Treść / Zawartość http://www.degruyter.com/view/j/manment
Warianty tytułu
EN The stakeholder's theory: theoretical basic elements of the CSR
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem niniejszego artykułu było przedstawienie istoty teorii interesariuszy, stanowiącej ideowy fundament koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Całość opracowania składa się z dwóch zasadniczych części. W części pierwszej, podjęto próbę usystematyzowania szerokiego spektrum definicji "interesariusza". Część druga, prezentuje normatywne, deskryptywne i instrumentalne podejścia w teorii stakeholders, ze szczególnym uwypukleniem taksonomii teorii normatywnych. Termin "normatywny" w odniesieniu do teorii stakeholders oznaczał, że ich wspólnym mianownikiem był kategoryczny nakaz działania w sposób "właściwy", "przyzwoity", czynienia tego, co "dobre". Zamieszczona charakterystyka wybranych teorii normatywnych wyraźnie wskazuje, że ich autorzy niejednokrotnie odwoływali się do znanych systemów etycznych. Podstawą odniesienia były dla nich zarówno etyki uniwersalistyczne, takie jak: etyka Kanta, system filozoficzny Arystotelesa i teoria sprawiedliwości J. Rawlsa, jak też etyki partykularne, reprezentowane w niniejszym opracowaniu przez etyki feministyczne.
EN The main purpose and idea of this article is to present the stakeholder's theory as ideological and fundamental element of CSR's concept. The whole article is divided into two parts. Part one is focused on the trial of systematizing very wide scope of the stakeholder’s definition. In part two of the article normative, instrumental and descriptive approaches to stakeholder's theory are taken into a deeper consideration - with a main focus on taxonomy of the normative theories. As far as the term 'normative' is taken into consideration with regard to stakeholder’s theory it is worth remembering that its meaning is connected with mutual and common denominator, which is categorical provision of guidance for actions and policies in all circumstances and doing that because it is a right thing to do. By characterizing chosen theories, it has been observed that most of their authors appealed to well-known ethical systems. The basic reference of presented theories can be defined by universal ethics, such as: Kant's ethics, philosophical system of Aristotele's and last but not least, Rawlas' just theory. Other particular theories are introduced in this article by feministic ones.
Słowa kluczowe
PL społeczna odpowiedzialność biznesu   teoria interesariuszy  
EN corporate social responsibility   CSR's concept   stakeholders  
Wydawca University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
Czasopismo Management
Rocznik 2012
Tom Vol. 16, no. 1
Strony 673--684
Opis fizyczny CD-ROM, Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Teneta-Skwiercz, D.
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
Bibliografia
1. Bazzichi O. (2003), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. "Społeczeństwo", nr 3.
2. Berman S., Jones T., Wick A.C. (1999), Convergent Stakeholders Theory. "Academy of Management Review", No. 24/2.
3. Donaldson T., Preston L.E. (1995), The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implication, "Academy of Management Review", No. 20/1.
4. Evan W.M., Freeman R.E. (1998/1993), A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism, w: T.L. Beauchamp , N.E. Bowie (eds.), Ethical Theory and Business, Englewood Cliffs, New York .
5. Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, MA:Pitman, Boston.
6. Friedman A.L., Miles S. (2006), Stakeholders. Theory I Practice, Oxford University Press, New York.
7. Low M.B. (1991), Stockholder Versus stakeholder: How Managerial Attitudes Affect Goal Consensus Between Groups, Academy of Management Proceedings, New York.
8. Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
9. Romanowska M. (2004), Leksykon zarządzania. Difin, Warszawa.
10. Spence J., Buckner C., (2000), Instrumental and Expressive traits, trait stereotypes, and sexist attitudes: what do they signify?, "Psychology of Women Quarterly", No. 24.
11. Starik M. (1994), Essay by Mark Starik: The Toronto Conference: Reflection on Stakeholder Theory, "Business in the Society, No. 33/1.
12. Wicks A.C.,. Gilbert D.R, Freeman R.E., (1994), A Feminist reinterpretation of the Stakeholder concept, "Business Ethics Quarterly", No. 4/4.
13. Wijnberg N.M. (2000), Normative Stakeholder Theory and Aristotle: The Link Between Ethics and Politics, "Journal of Business Ethics", No. 25.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0023-0047
Identyfikatory