Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0023-0027

Czasopismo

Management

Tytuł artykułu

Między kulturą hakerską a instytucjami kultury i nauki. ramy kreowania kapitału intelektualnego w projektach Fundacji Wikimedia

Autorzy Skolik, S. 
Treść / Zawartość https://content.sciendo.com/view/journals/manment/manment-overview.xml
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozważając problem funkcjonowania nowoczesnych organizacji oraz kreowania w nich kapitału intelektualnego, wskazać można problem budowania go poprzez indywidualne jednostki tworzące wspólnoty działań, jak i poprzez wykorzystanie otoczenia instytucjonalnego. W artykule przedstawiony został aspekt wpływu zorientowanej na nowe technologie kultury hakerskiej oraz tradycyjnych instytucji na tworzenie tego kapitału w projektach Fundacji Wikimedia. Duża popularność omawianych projektów, a w szczególności innowacyjnego charakteru tworzenia internetowej encyklopedii Wikipedii, przyczyniła się do popularyzacji modelu otwartości i współdzielenia zasobów także w biznesie. Głównie dotyczy to branży związanej z globalną siecią Internetu. Otwartość i tworzenie zasobów opartych na wolnych licencjach zapoczątkowane zostało przez kontrkulturę, która następnie przerodziła się w ruch na rzecz dzielenia się wiedzą. Wraz z upowszechnianiem tych wartości wśród tradycyjnych instytucji kultury i nauki, obserwować można osłabianie dynamiki działania projektów Wikimedia, ale także zwiększenie liczby inicjatyw współpracy między Fundacją Wikimedia a tymi instytucjami w pozyskiwaniu kapitału intelektualnego.
EN Considering the issue of functioning of contemporary organisations and of how intellectual capital is created within them, we can look at the matter of building it by individuals forming activity groups as well as by the use of institutional environment. This article presents the influence of technology-oriented hacker culture and of traditional institutions on creating intellectual capital in projects managed by the Wikimedia Foundation. High popularity of these projects has been a major factor in popularising the openness in sharing resources, also in the corporate world. This is mainly true for Internet-based industries. Openness and creation of resources available under a free license have been started by a counter-culture which has grown into a knowledge-sharing movement. Together with growing popularity of these values amongst traditional culture and science institutions, one can observe loss of dynamics in the Wikimedia movement, but at the same time one can observe strengthening of the initiatives including the Wikimedia Foundation and traditional culture and science institutions which results in acquiring intellectual capital.
Słowa kluczowe
PL organizacje nowoczesne   funkcjonowanie nowoczesnych organizacji   kultura hakerska   Fundacja Wikimedia   otwarte zasoby   now technologie  
EN functioning of contemporary organisations   Wikimedia Fundations   free license  
Wydawca University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
Czasopismo Management
Rocznik 2012
Tom Vol. 16, no. 1
Strony 413--426
Opis fizyczny CD-ROM, Bibliogr. 30 poz.
Twórcy
autor Skolik, S.
  • Politechnika Czstochowska, Katedra Socjologii i Psychologii Zarządzania
Bibliografia
1. Castells M. (2009), Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
2. Davis E. (2002), TechGnoza.Mit, magia + mistycyzm w wieku informacji, Rebis, Poznań.
3. Giddens A. (2002), Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa.
4. Grzeganek-Więcek B., Więcek D. (2011), Wspólnoty działań w koncepcji zarządzania wiedzą, w: B. Powichrowska (red.), Organizacja oparta na wiedzy, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
5. Kęsy M. (2004), Wartość firmy w nowej ekonomii, w: M. Dudek (red.), Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej: wybrane kierunki polityki wspólnotowej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
6. Kołodziejski J. (2010), Komunikowanie się w dialogu cywilizacyjnym, w: F. Blok, J. Kołodziesjki (red.), Humanizacja w procesach zarządzania, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
7. Kulesza J. (2010), Ius Internet, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
8. Lessig L. (2008), Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
9. Levis K. (2010), Twórcy i ofiary ery Internetu, MUZA SA, Warszawa.
10. Ładyga M. (2011), Współczesne problemy zarządzania pracownikami pokolenia Y, w: H. Kościelniak (red.), Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Nr 1, Wyd. Politechniki Częstochowskiej Częstochowa.
11. Platje J. (2010), Wskaźniki kapitału instytucjonalnego a edukacja dla zrównoważonego rozwoju, w: B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
12. Poskrobko B. (2011), Wiedza i gospodarka oparta na wiedzy, w: B. Poskrobko (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
13. Skolik S. (2010), Design, partycypacja, prawa autorskie. Formy hybrydyzacji nowych mediów, w: M. Jeziński, B.Brodzińska, Ł. Wojtkowski (red.), Nowe media. Między tradycjonalizmem a kulturą popularną, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
14. Skolik S. (2011), Kreowanie oraz kontrola wizerunku internetowej encyklopedii - Wikipedii w mediach lokalnych i globalnych, w: A. Pabian (red.), Nowe kierunki, metody, techniki w zarządzaniu i marketingu, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
15. Skolik S. (2008), Społeczne tworzenie Wikipedii. Perspektywa aktywnego uczestnika projektu, w: M. Sokołowski (red.), Media i społeczeństwo, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
16. Skolik S. Tomczyk K. (2011), A Wikinomics-Based Company: a Case Study of the Office of Wikia, Inc. in Poznań, w: B. Kondellas (red.) Business in Central and Eastern Europe: Cross-Atlantic Perspectives, Northeastern Illinois University, Chicago.
17. Słocińska A. (2011), Kultura organizacyjna jako czynnik warunkujący procesy wymiany wiedzy między pracownikami, w: A. Pabian (red.), Nowe kierunki, metody, techniki w zarządzaniu i marketingu, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
18. Tapscott D., Wiliams A. D. (2008), Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
19. Wallace P. (2003) Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
20. Strona Internetowa: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html (12.01.2012 - data dostępu).
21. Strona Internetowa: http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters (12.01.2012 - data dostępu).
22. Strona Internetowa: http://www.astronomia.pl/wiadomosci/index.php?id=1745 (12.01.2012 - data dostępu).
23. Strona Internetowa: http://asanet.org/about/wiki_Initiative.cfm (12.01.2012 - data dostępu).
24. Strona Internetowa: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:School_ and_university_projects (12.01.2012 - data dostępu).
25. Strona Internetowa: http://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Education_Program (12.01.2012 - data dostępu).
26. Strona Internetowa: http://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Committee (12.01.2012 - data dostępu).
27. Strona Internetowa: http://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM (12.01.2012 - data dostępu).
28. Strona Internetowa: http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons: Partnerships (12.01.2012 - data dostępu).
29. Strona Internetowa: http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons: Wiki_Loves_Monuments_2011 (12.01.2012 - data dostępu).
30. Strona Internetowa: http://outreach.wikimedia.org/wiki/Bookshelf_Project (12.01.2012 - data dostępu).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0023-0027
Identyfikatory