Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0023-0012

Czasopismo

Management

Tytuł artykułu

Regional differences in telecommunications infrastructure and development of enterprises

Autorzy Malinowski, M. 
Treść / Zawartość http://content.sciendo.com/view/journals/manment/manment-overview.xml
Warianty tytułu
PL Regionalne zróżnicowanie infrastruktury telekomunikacyjnej a rozwój przedsiębiorstw
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The aim of this article is to determine the effect of various elements of telecommunication infrastructure for the development of enterprises in individual voivodeships. In the first part of the article the present author has characterized the telecommunications infrastructure and presented it as a factor in the development of enterprises. In the second part, based on statistical data, the relationship between the development of telecommunications infrastructure and the enterprise development in individual voivodeships in 2006-2010 was examined.
PL Celem artykułu jest określenie wpływu infrastruktury telekomunikacyjnej na rozwój przedsiębiorstw w poszczególnych województwach. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przedstawiono ją jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw. W części drugiej, na podstawie danych statystycznych zbadano zależności pomiędzy rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej i rozwojem przedsiębiorstw w poszczególnych województwach w latach 2006-2010.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura telekomunikacyjna   rozwój przedsiębiorstw   czynniki rozwoju przedsiębiorstwa  
EN telecommunication infrastructure   factors of development of enterprises  
Wydawca University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
Czasopismo Management
Rocznik 2012
Tom Vol. 16, no. 1
Strony 160--173
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab.
Twórcy
autor Malinowski, M.
Bibliografia
1. Alleman J. i in. (1994), Telecommunications and Economic Development: Empirical Evidence from Southern Africa, Sydney, http://www.colorado.edu (12.01.2012).
2. Fereńc M. (2008), Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
3. Jacobson Ch.D., Tarr J.A. (1995), Ownership and Financing of Infrastructure: Historical Perspectives, The World Bank, Washington.
4. Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa.
5. Kupiec L. (2005), Gospodarka przestrzenna. Tom VII. Infrastruktura techniczna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
6. Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa -Kraków.
7. Malinowski M. (2011), The Technical Infrastructure as a Determinant of Foreign Direct Investments to the Region, w: Stankiewicz J. (red.), Management vol.15, No 1, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
8. NetWorld (1999), Vademecum teleinformatyka, Tom I, IDG Poland, Warszawa.
9. Nizard G. (1998), Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa.
10. Oleński J. (2006), Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
11. Rosa G. (2004), Informacja jako element konkurowania o prosumenta w społeczeństwie informacyjnym, w: Babis H. (red.), Oddziaływanie telekomunikacji i poczty na rozwój nowej gospodarki w Polsce, Uniwersytet Szczeciński WZiEU, Szczecin.
12. Schwab K. (2010), The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva.
13. Strona Internetowa: http://www.imd.org/research/publications/wcy/factors_and_criteria.cfm (12.01.2012).
14. Strona Internetowa: http://www.stat.gov.pl/bdl/ (12.01.2012).
15. Strona Internetowa: http://www.uke.gov.pl (12.01.2012).
16. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, nr 171, poz. 1800).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0023-0012
Identyfikatory