PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Common agricultural policy of the European Union in the financial perspective 2014-2020

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wspólna Polityka Rolna UE w perspektywie finansowej 2014-2020
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this paper is to present the CAP change proposals after 2013 in the view of Polish agriculture development. Final decisions of European Commission in this case are to be made in July 2011 and coincide with the Polish presidency in the EU. The point is that the final agreements should to the widest extent possible be in favour of the European farming but also agricultural sector in Poland. So the key issues according to the authors are maintaining a common character of CAP and reject any attempts to renationalise. Resignation from the instruments of the EU agricultural policy and taking liberal point of view of management will mean the drainage of added value from farming to other economy department and it will create negative exterior effects (inter alia competitiveness weakening), strengthened by globalisation processes. Therefore there is a need to adjust to market mechanisms and creating coordination on the international level (EU) with keeping the support rule. Future CAP should then correct the market unreliability along with the respect for local society interests and the environment. It must also be remembered that the planned CAP reforms will take place in adjustment conditions to new limits resulting from a rapidly growing competitiveness in the world market, challenges connected to changes in natural environment and aiming of part of the member states at limiting the EU budgetary financial means. Therefore a complex assessment of functioning past financial support mechanisms from the point of view of economic efficiency, social adequacy and ecological criteria [...].
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie propozycji zmian wspólnej polityki rolnej po 2013r. w kontekście rozwoju polskiego rolnictwa. Ostateczne decyzje Komisji Europejskiej w tej sprawie mają zapaść w lipcu 2011r. i zbiec się z początkiem polskiej prezydencji w UE. Idzie o to, aby końcowe ustalenia w możliwie najszerszym stopniu sprzyjały interesom rolnictwa europejskiego, ale również sektora rolnego w Polsce. I tak, za kluczowe autorzy uznają pozostawienie wspólnotowego charakteru WPR i odrzucenie wszelkich prób jej renacjonalizacji. Rezygnacja z instrumentów unijnej polityki rolnej i przyjęcie liberalnej optyki gospodarowania oznaczać będzie bowiem drenaż wartości dodanej od rolnictwa do innych działów gospodarki i tworzyć negatywne efekty zewnętrzne (m.in. osłabienie konkurencyjności), wzmacniane procesami globalizacji. Występuje więc potrzeba dostosowań do mechanizmów rynkowych i stworzenia koordynacji na poziomie międzynarodowym (UE) z zachowaniem zasady pomocniczości. Przyszła WPR powinna zatem korygować zawodności rynku, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów społeczności lokalnej i środowiska. Trzeba przy tym pamiętać, że planowane reformy unijnej polityki rolnej odbywać się będą w warunkach dostosowań do nowych ograniczeń wynikających z szybko rosnącej konkurencji na rynku światowym, wyzwań związanych ze zmianami w środowisku naturalnym i dążenia części państw do ograniczania środków budżetowych UE. Potrzebna jest więc kompleksowa ocena dotychczas funkcjonujących mechanizmów finansowego wsparcia pod kątem efektywności ekonomicznej, adekwatności społecznej i kryteriów ekologicznych [...].
Czasopismo
Rocznik
Strony
302--318
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Poznań University of Economics, Department of Macro and Agricultural Economics
Bibliografia
 • 1. Baldock D. (2009), Conceptual Framework on Public Goods Provided Through Agriculture in the EU. Working Document for the Meeting of the Technical Working Group 'Public Goods', European Network for Rural Development, http://www.enrd.ec.europa.eu, 12 grudzień 2009.
 • 2. Buckwell A. (2010), The evolving CAP, prezentacja na seminarium naukowym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 19 października, Warszawa.
 • 3. Cioloş D. (2010),The CAP towards 2020: meeting the food, natural resources & territorial challenges of the future, European Commission, Brussels.
 • 4. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Preparing for the "Health Check" of the CAP reform, Commission of the European Communities, Brussels 2007.
 • 5. Czyżewski A. (2007), Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego, [W:] Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne, red. A. Czyżewski, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • 6. Czyżewski A. (2008), The Briefing Note in the third part of the workshop "Market regulation vs. Risk management: how to cope with the instability on the agricultural markets?", wystąpienie na sesji Komisji Budżetu i Rolnictwa Parlamentu Europejskiego (COBU) dnia 12 czerwca, Bruksela.
 • 7. Czyżewski A., Kułyk P. (2010), Relacje między otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysokorozwiniętych i w Polsce w długim okresie (1991- 2008), "Ekonomista" 2010, nr 2.
 • 8. Czyżewski A., Stępień S. (2009), Zmiany mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE a oczekiwania Polski, "Ekonomista" 2009, nr 4.
 • 9. Czyżewski A., Stępień S. (2011), Wspólna Polityka Rolna racją stanu Polski, "Biuletyn informacyjny ARR" 2010, nr 9-10.
 • 10. Czyżewski B., Mrówczyńska-Kamińska A. (2011), Przepływy międzygałęziowe i podział rent w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w latach 1995-2005, "Ekonomista" 2011 (w druku).
 • 11. Franco German Position for a strong Common Agricultural Policy Beyond 2013 (14.09.2010), Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft Und Verbraucherschutz, Ministere de L'Agriculture et de la Peche, Berlin- Paris 2010.
 • 12. Goraj L. (2009), Uzależnienie od płatności bezpośrednich w państwach członkowskich UE na podstawie wyników FADN, referat na ogólnopolskiej konferencji "Funkcje płatności bezpośrednich we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 r. - przegląd argumentów" w dniu 23 września, MRiRW, Warszawa 2009.
 • 13. Hearing with Mr Dacian Cioloş, Commissioner designate for Agriculture and Agriculture Rural Development. Notice to Members, European Parliament, Strasburg - 2010.
 • 14. Lyon G. (2010), Draft report on the Future of the Common Agricultural Policy after 2013 (2009/2236(INI)), Committee on Agriculture and Rural Development, European Parliament, Strasburg.
 • 15. Moreddu C. (2010), Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union: Draft Report, Organisation for Economic Co-operation and Development, Trade and Agriculture Directorate Committee for Agriculture.
 • 16. Poczta W. (2010), Wspólna polityka rolna UE po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa, "Wieś i Rolnictwo" 2010, nr 3.
 • 17. Skulimowska M. (2010), Sesja Parlamentu Europejskiego. Strasburg, 5-8 lipca 2010r. Sprawozdanie nr 48/2010, Kancelaria Senatu - Przedstawiciel Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej, Strasburg.
 • 18. The CAP towards 2020: meeting the food, natural resource and territorial challenges of the future, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, European Commission, Brussels 2010.
 • 19. The Common Agriculture Policy after 2013 - Public debate, European Commission, Brussels 2010.
 • 20. Zegar J.S. (a) (2010), Ekonomia wobec kwestii agrarnej, "Ekonomista" 2010/6.
 • 21. Zegar J.S. (b) (2010), Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku, "Wieś i Rolnictwo" 2010, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0020-0025
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.