PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Identification of gender discrimination in the workplace in two-dimensional terms (part I)

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Identyfikacja dyskryminacji ze względu na płeć w środowisku pracy w aspekcie dwuwymiarowym (część I)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this paper is to present the problem of discrimination, with particular emphasis on the problem of gender discrimination. The paper presents the concept of discrimination in legal terms, it also shows the psychological conditionings and the effects of discrimination on individuals and organizations. The issue of discrimination on the grounds of membership to a particular sex and unwanted sexual behavior was also presented in the paper. The content of the paper makes the theoretical basis for in preparation own research concerning behaviour associated with gender chauvinism in the workplace.
PL
Celem artykułu jest prezentacja problemu dyskryminacji, ze szczególnym naciskiem na problem dyskryminacji ze względu na płeć. Artykuł prezentuje pojęcie dyskryminacji w ujęciu prawnym, przedstawia także jej psychologiczne uwarunkowania oraz skutki dyskryminacji dla jednostki i  organizacji. W artykule zaprezentowano zagadnienie dyskryminacji ze względu na przynależność do określonej płci i niepożądane zachowania seksualne. Treść artykułu stanowi podbudowę teoretyczną dla przygotowywanych badań własnych dotyczących zachowań związanych z  szowinizmem płci w miejscu pracy.
Czasopismo
Rocznik
Strony
115--127
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Aronson E., (1995), Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
 • 2. Aronson E., Wilson T., Akert R., (1997), Psychologia społeczna: serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa;
 • 3. Boruta I., (1996), Równość kobiet i mężczyzn w pracy w świetle prawa wspólnoty europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;
 • 4. Bradley H., (2008), Płeć, Wydawnictwo Sic!, Warszawa;
 • 5. Brannon L., (2002), Psychologia rodzaju, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk;
 • 6. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, (2000), Violence at work, Dublin;
 • 7. Hakim C., (2000), Work-Lifestyle Choices in 21st Century: Preference Theory, Oxford: Oxford University Press;
 • 8. Griffin E., (2003), Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk;
 • 9. Mandal E., (2000), Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice;
 • 10. Mandal E., (2002), Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Palestra nr 1-2/2002;
 • 11. Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, podstawowe pojęcia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk;
 • 12. Raport European Commission Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs (1998), Sexual harassment in the workplace in the European Union;
 • 13. Raport Gender Index, (2006) Przemoc w miejscu pracy, EQUAL;
 • 14. Strelau J., (2003), (red.), Psychologia podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk;
 • 15. Szarzyńska - Lichtoń M., (2004), Stereotypy płci i ich realizowanie w rolach życiowych w kontekście historycznym i kulturowym - szkic [W:] Kuczyńska A., Dzikowska E. K (red.), Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław;
 • 16. Szewczyk H., (2002), Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą - nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy,"Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 6;
 • 17. Szewczyk H., (2007), Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Wydawnictwo Wolters Kulwer Sp. Z.o.o., Warszawa;
 • 18. Warylewski J, (1999 a), Molestowanie seksualne w miejscu pracy, "Państwo i Prawo", nr 3;
 • 19. Warylewski J., (1999 b), Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Wydawnictwo Lex, Sopot;
 • 20. Wojciszke B., (2006), Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa;
 • 21. Wosińska W., (2004), Psychologia życia społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk;
 • 22. Zielińska E, (2007), Ochrona przed mobbingiem i molestowaniem oraz innymi przejawami dyskryminacji ze względu na płeć, [W:] (red.) Lisowska E., 2007, Gender Index: Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, Warszawa;
 • 23. Zimbardo P., Ruch F., (1996), Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
 • 24. http:// humanresources. about. com/ od/ glossarys/ a/sexualharassdef html; (2011.01.21 - data dostępu);
 • 25. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=681&langId=pl;( 2011.01.30 - data dostępu);
 • 26. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_035_07.PDF; (Molestowanie seksualne, Sondaż CBOS, luty 2007, Warszawa,); (2011.01.21 - data dostępu);
 • 27. http://www.kobietaiprawo.pl/molestowanie-seksualne. html;(2011.01.10 - data dostępu);
 • 28. http://www.pracaizdrowie.com.pl/content/view/978/38/; (2011.01.21 - data dostępu);
 • 29. http://www.sexualharassmentsupport.org/SHworkplace.html; (2011.01.30 - data dostępu);
 • 30. http://www.sunnyday.pl/content-3-79.html;;( 2011.01.30 - data dostępu);
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0020-0010
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.