PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Predictors and test methods of employees' entrepreneurial behavior

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Predyktory i metody badania przedsiębiorczych zachowań pracowników
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Employee entrepreneurship constitutes an important resource of any company, which is why it should be properly diagnosed, maintained and developed. It is also necessary to create an appropriate organizational climate for the manifestation of entrepreneurial intentions and behaviors. The article continues the discussion on the conditions and entrepreneurship predictors with regard to research results publisher in English and Polish literature (SA Witkowski 2010). The knowledge of the presented results can contribute to a better recognition by HR departments of entrepreneurial behaviors and intentions, and to focus its activities in the diagnosis and development of these behaviors. In conclusion a review of the most important personality, temperamental, motivational, cognitive and cultural predictors have been done and the methods of their diagnosis have been pointed out.
PL
Przedsiębiorczość pracowników stanowi ważny zasób każdej firmy, dlatego też powinna być ona właściwie diagnozowana, pielęgnowana i rozwijana. Niezbędne jest również stworzenie odpowiedniego klimatu organizacyjnego dla przejawiania intencji i zachowań przedsiębiorczych. W artykule kontynuowane są rozważania na temat uwarunkowań i predykatorów przedsiębiorczości z uwzględnieniem wyników badań literatury anglojęzycznej i polskiej (S. A. Witkowski 2010). Znajomość zaprezentowanych wyników badań może przyczynić się do lepszego rozpoznawania przez służby HR zachowań i intencji przedsiębiorczych oraz ukierunkowania działań w zakresie diagnozy i rozwijania tych zachowań. W podsumowaniu dokonano przeglądu najważniejszych osobowościowych, temperamentalnych, motywacyjnych, poznawczych i kulturowych predykatorów przedsiębiorczości oraz wskazano na wybrane metody ich diagnozy.
Czasopismo
Rocznik
Strony
86--100
Opis fizyczny
Bibliogr. 39 poz., tab.
Twórcy
 • Institute of Psychology University of Wrocław, WNHiP
Bibliografia
 • 1. Atkinson J.W. (1983), Personality, motivation and action. Selected papers. Praeger: New York.
 • 2. Ardichvili A., Cardozo R., Ray S. (2003), A theory of entrepreneurial opportunity identification and development, Journal of Business Venturing, 18, 105-123.
 • 3. Ajzen I. (1991), Theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50, 179-211.
 • 4. Baron R.A. (1998), Cognitive mechanisms in entrepreneurship : why and when entrepreneurs think differently than other people. Journal of Business Venturing, 13, 275-294.
 • 5. Baron R.A. (1999), Counterfactual thinking and venture formation: the potential effects of thinking about " what might have been", Journal of Business Venturing, 15, 79-91.
 • 6. Baron R.A. (2000), Psychological perspectives on entrepreneurship: cognitive and social factors in entrepreneurs success. Current Directions in Psychological Science, 9(1), 15-18.
 • 7. Baum J., Fresk M., Baron R. (2007) Psychology of entrepreneurship. A publication of the Society for Industrial and Organizational Psychology. The Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersy, London.
 • 8. Ciavarella M. (2003), Creativity and invention: the role of individual differences and work environment in entrepreneurship. Frontiers for Entrepreneurship Research, Babson College.
 • 9. Cudowska A. (2004), Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Trans Humana, Bydgoszcz.
 • 10. Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • 11. Jarmuż S. (1998), Zastosowanie modeli " Wielkiej Piątki" w doborze i ocenie personelu. W: Witkowski T. (red.), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • 12. Kołodziej S. (2006), Osobowościowe i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości młodych ludzi. unpublished PhD thesis, University of Silesia in Katowice, promotor - prof. M. Łukasik- Goszczyńska.
 • 13. Koryński P., Ashmore M., Kramer K. (1991), Elementarz przedsiębiorczości. Economic Foundation.
 • 14. Krawczyk E. (2005), Poznawcze uwarunkowania powstawania intencji przedsiębiorczych. unpublished PhD thesis, University of Silesia in Katowice, promotor prof. B. Kożusznik.
 • 15. Kwarciak K. (2003), Psychologiczne wyznaczniki skutecznego przedsiębiorcy, W: Witkowski S.A. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T.VI, University of Wroclaw Publishing House, Wrocław.
 • 16. Kwarciak K. (2004), Psychologiczne wyznaczniki przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość jako forma zachowań transgresyjnych. . unpublished PhD thesis, University of Wroclaw in Katowice, promotor S.A. Witkowski.
 • 17. Lewicka M. (1993), Aktor czy obserwator. Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności. PW PTP, Olsztyn.
 • 18. McClelland D. (1961), The achieving society. Van Nostrand, Princeton, NJ.
 • 19. Mitton D. (1997), Entrepreneurship :one more time- non-cognitive characteristics that make the cognitive clic. San Diego State university, source : www. babson.edu.
 • 20. Nęcka E. (2001), Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk.
 • 21. Popek S. (1989), Kwestionariusz Twórczego Zachowania, KHAN., Wyd. UMCS. Lublin.
 • 22. Schmidt- Rodermund E., Vondracek F. (2002), Occupational Dreams, choices and aspirations: adolescents' entrepreneurial prospects and orientations. Journal of Adolescence,25, 65-78.
 • 23. Shane S., Locke E.A., Collins C.J. (2003), Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review,13, 257-279.
 • 24. Skarżyńska K., Chmielewski K. (1998), Motywacja osiągnięciowa i uwarunkowania sukcesu w Polsce, Studia Psychologiczne , t . XXXVI, zeszyt 2, s.95-116.
 • 25. Strzałecki A. (2001) Twórcza przedsiębiorczość. Próba analizy psychologicznej. Prakseologia , 141, 417-440.
 • 26. Terelak J.,Baczyńska A., Inteligencja praktyczna jako kapitał intelektualny: teoria pomiar. W: Witkowski S.A., Listwan T. (red), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Difin, Warszawa.
 • 27. Timmons J. (1979), Characteristics and Role Demands of Entrepreneurship, American Journal of Small Business, 3, 5-17.
 • 28. Tyszka T. (1997), Psychologia zachowań ekonomicznych. PWN, Warszawa.
 • 29. Wally S., Baum J. (1994), Persona and structural determinant of the pace of strategic decision making. Academy of Management Journal, 37 (4), 932-956.
 • 30. Ward T. (2004), Cognition, creativity, and entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 19, 173-188.
 • 31. Warneryd K.E. (1988), The psychology of innovative entrepreneurship, (w:) Handbook of Economic Psychology, Academic Publishers Dordrecht, Kluwer, 404-447.
 • 32. Wesołowska E. (2003), Psychologiczny portret prywatnego przedsiębiorcy. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • 33. Widerszal-Bazyl M. (1979), Ukierunkowanie motywacji osiągnięć a poziom wykonania pracy. Ossolineum, Warszawa.
 • 34. Witkowski T. (1994), Cud ekonomiczny a motywacja osiągnięć: Przegląd dotyczący zależności wzrostu ekonomicznego od czynników psychologicznych, Review of Psychplogy, no. 1-2, s. 139-148.
 • 35. Witkowski S.A. (1994), Prognozowanie efektywności kadr- iluzja czy realna możliwość?, Prakseologia, 3-4, 9-28.
 • 36. Witkowski S.A. (2010), Cultural and psychological conditions of enterprise, Management, Vol. 14, no 2, 40-53.
 • 37. Witkowski S.A., Stopyra Ł. (2010), Wiedza ukryta, inteligencja praktyczna i intuicja w pracy menedżera, W: Listwan T., Witkowski S.A. (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 115, 812-826.
 • 38. Zaleśkiewicz T. (2004), Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka, W: Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna. GWP, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0020-0008
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.