PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The effects for Poland of Common Agricultural Policy in view of expenditures, subsidies and financial perspective until 2020

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Skutki reform Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski z punktu widzenia wydatków, dopłat i perspektywy finansowej do roku 2020
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this paper is to indicate the CAP significance for Polish agricultural and rural areas sector and introducing proposals of a future CAP shape from the point of view of Polish interests. Analysing current experience of Polish agriculture covered by the EU agricultural mechanisms it must be stated that keeping current level of CAP support is extremely important for Poland and it means the continuity of changes within agricultural and manufacturing structures. The same, we can advance a thesis that the EU agriculture due to its specificity should still be supported and it must keep the EU character. the support reorientation from the market towards the direction of a direct subsidy is evaluated positively as a more efficient method of stabilising incomes of farms. At the same time we should aim at a fast quitting of historical system of subsidy rate calculation and its levelling in all member states. A step forward in a good direction is the strengthening of rural areas development financing via the modulation mechanism because II Pillar of CAP is of a great importance in modernisation and pro-developing role and what is more it is accepted by the society. In terms of new challenges such as changes in natural environment, trade liberalisation it is necessary to introduce efficient methods of risk management.
PL
Celem opracowania jest wskazanie znaczenia wspólnej polityki rolnej dla rozwoju polskiego sektora rolnego i obszarów wiejskich oraz przedstawienie propozycji przyszłego kształtu WPR z punktu widzenia interesów Polski. Analizując dotychczasowe doświadczenia polskiego rolnictwa objętego mechanizmami polityki rolnej UE należy stwierdzić, że utrzymanie obecnego poziomu wsparcia w ramach WPR ma dla Polski szczególne znaczenie i oznaczać będzie kontynuację przemian w zakresie struktur agrarnych i wytwórczych. Tym samym stawia się tezę, że rolnictwo unijne, ze względu na swoją specyfikę, nadal powinno być wpierane i musi zachować wspólnotowy charakter. Reorientacja wsparcia z rynkowego w kierunku systemu jednolitej płatności bezpośredniej jest oceniana pozytywnie, jako metoda bardziej efektywna w stabilizowaniu dochodów gospodarstw rolnych. Jednocześnie dążyć należy do jak najszybszego odejścia od historycznego sposobu wyliczania stawki płatności i jej zrównania we wszystkich krajach członkowskich. Krokiem w dobrym kierunku jest wzmocnienie finansowania rozwoju obszarów wiejskich poprzez mechanizm modulacji, ponieważ II filar WPR odgrywa ważną rolę modernizacyjną i prorozwojową, a ponadto jest bardziej akceptowany przez społeczeństwo. W warunkach nowych wyzwań, takich jak zmiany w środowisku naturalnym, liberalizacja handlu, konieczne jest wprowadzenie skutecznych metod zarządzania ryzykiem.
Czasopismo
Rocznik
Strony
243--257
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Poznań University of Economics, Department of Macro and Agricultural Economics
Bibliografia
 • 1. Buckwell A. (2009), Workshop "The future of CAP 2013" Elements of the post 2013 CAP, European Parliament, Brussels
 • 2. Chmielewska-Gill W., Chlebicka A., Poślednik A., Pomianek I. (2010), Przyszłość WPR - najważniejsze głosy w dotychczasowej dyskusji, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa
 • 3. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Preparing for the "Health Check" of the CAP reform (2007), Commission of the European Communities, Brussels
 • 4. Czyżewski A. (2010), Co dała integracja europejska polskiej wsi - w opinii ekonomisty, in: J. Wilkin, I. Nurzyńska (edit.), Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa
 • 5. Czyżewski A. (2007), Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego, in: A. Czyżewski (edit.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo AE, Poznań
 • 6. Czyżewski A., Poczta-Wajda A. (2009), About the role of decoupling in the system of CAP financial support. Dilemmas and recommendations, Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava
 • 7. Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Sapa A. (2008), Globalne uwarunkowania rynków rolnych, expert's report for Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Akademia Ekonomiczna, Poznań
 • 8. Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Stępień S. (2010), Oczekiwania Polski w zakresie przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, in: S. Sokołowska, A. Bisaga (edit.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy transformacji rolnictwa europejskiego, Uniwersytet Opolski, Opole 2010
 • 9. Czyżewski A., Stępień S. (2008), Wydatki budżetowe UE w sektorze rolnym - rekomendacje do dyskusji nad "Health-Check", "Zagadnienia ekonomiki rolnej", No 2.
 • 10. Czyżewski A., Stępień S. (2009), Zmiany mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE a oczekiwania Polski, "Ekonomista", No 4.
 • 11. Gardner B.I. (1997), Policy reform in agriculture: An assessement of the results in eight countries, Univ. of Maryland, College Park
 • 12. Goraj L. (2009), Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na dochody polskich gospodarstw rolnych, IERiGŻ, Warszawa
 • 13. Josling T. (1998), Agricultural Trade Policy; Completing reform, Institut for Inter. Economics, Washington
 • 14. Kowalski A. (2009), Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji, IERiGŻ, Warszawa
 • 15. Lyon G. (2010a), Draft report on the future of the Common Agricultural Policy after 2013, Committee on Agricultural and Rural Development, European Parliament, Brussels
 • 16. Matuszczak A. (2007), Dualny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, in: A. Czyżewski (edit.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej - ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo AE, Poznań 2007
 • 17. Poczta W. (2010), Wpływ polityki gospodarczej na rozwój rolnictwa, presentation at the conference of the Society for Agriculture and Agribusiness Economists, September 7-th, Świnoujście
 • 18. Poczta W., Siemiński P. (2008), Kierunkowe rozwiązania systemowe modelu płatności bezpośrednich z punktu widzenia interesu polskiego rolnictwa, in: E. Nowicka (edit.), Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008
 • 19. Shultz T. W. (1964), Transforming traditional agriculture, Yale Univ. Press, New Haven
 • 20. Wilkin J. (2010), Skutki transformacji postsocjalistycznej i członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla wsi i rolnictwa - próba podsumowania, in: J. Wilkin, I. Nurzyńska (edit), Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa
 • 21. Zahrnt V. (2009), Public Money for Public Goods: Winners and Losers from CAP Reform, European Centre for International Political Economy, ECIPE Working Paper, No. 08.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0015-0020
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.