PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The activities of special economic zones in Poland in 2004-2009

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Działalność specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w latach 2004-2009
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The problem of disparities in the level of socio-economic development of regions has become the impetus for many countries to take active measures aimed at reducing them. One of the methods of reducing differences and supporting sustainable development can be special economic zones, constituting an area in which busines entities use financial incentives and a number of facilitations, provided that certain requirements are met. The analysis of the results of SEZs functioning in Poland indicates that the objectives the SEZs were created in Poland for are being fully realized. During 15 years of operation, the SEZs have significantly changed the socio-economic nature of the regions they are functioning in and in many cases they constituted a turning point and became a permanent element of their economic life. Despite the problems the enteprises functioning in the zones point to, the Polish SEZs still arouse the enterprises' interest, especially of the ones with foreign capital. So, a need to determine the direction of the Polish SEZs development arises. Transformation into mature cluster structures may become one of the conceptions of development of SEZs.
PL
Problem dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, stał się dla wielu państw bodźcem do podejmowania aktywnych działań, których celem jest ich ograniczanie. Jedną z metod ograniczania różnic i wspierania zrównoważonego rozwoju mogą byś specjalne strefy ekonomiczne, stanowiące obszar, na terenie którego podmioty prowadzące działalność gospodarczą korzystają z zachęt finansowych i licznych ułatwień, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Problem dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, stał się dla wielu państw bodźcem do podejmowania aktywnych działań, których celem jest ich ograniczanie. Jedną z metod ograniczania różnic i wspierania zrównoważonego rozwoju mogą byś specjalne strefy ekonomiczne, stanowiące obszar, na terenie którego podmioty prowadzące działalność gospodarczą korzystają z zachęt finansowych i licznych ułatwień, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Analiza efektów działalności SSE w Polsce wskazuje, iż cele, dla których powołano w Polsce SSE są w pełni realizowane. W ciągu 15 lat działalności SSE znacznie zmieniły oblicze społeczno-gospodarcze regionów, w których funkcjonują, a w wielu przypadkach stanowiły punkt zwrotny i stały się trwałym elementem ich życia gospodarczego. Mimo problemów, na jakie wskazują funkcjonujące w strefach przedsiębiorstwa, polskie SSE nadal cieszą się zainteresowaniem przedsiębiorstw, zwłaszcza tych z kapitałem zagranicznym. Pojawia się więc potrzeba określenia kierunku rozwoju polskich SSE. Jedną z koncepcji rozwoju SSE może stać się ich przekształcenie w dojrzałe struktury klastrowe.
Czasopismo
Rocznik
Strony
171--186
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., tab.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Ambroziak A. (2008), Krajowa pomoc regionalna specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 • 2. Bazydło A. Smętkowski M. (2000), Specjalne strefy ekonomiczne - światowe zróżnicowanie instrumentu, W: E. Kryńska (red.) Polskie specjalne strefy ekonomiczne-zamierzenia i efekty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • 3. Bladocha B.H. (2008), Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) w strategii rozwoju województwa dolnośląskiego, w: Z. Biegański, J. Jackowicz (red.), Unia Europejska. Społeczne i gospodarcze aspekty integracji., Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa
 • 4. Brezdeń P., Spallek W. (2008), Specjalne strefy Ekonomiczne w przestrzeni gospodarczej województwa dolnośląskiego, "Prace Komisji Geografii i Przemysłu", nr 10
 • 5. Burzyńska D., Stępniak-Kucharska A. (2007), Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wspierania inwestycji w regionach słabo rozwiniętych, W: B. Mikołajczyk (red.), Przedsiębiorstwa a rozwój gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • 6. Deloitte (2010), Polskie SSE - okiem przedsiębiorcy, Deloitte Polska
 • 7. Durski A. (1988), Strefy uprzywilejowane w gospodarce światowej, "Sprawy międzynarodowe", nr 10.
 • 8. Gonczarow W., Sbietniew A. (2000), Specjalne strefy ekonomiczne na Ukrainie, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa", nr 7.
 • 9. Haywood R.C. (2004), Free Zones In the Modern World, World Economic Processing Zones Association, The Flagstaff Institute, Colorado
 • 10. Holik G., Nowak Z. (2004), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651.
 • 11. KPMG (2009), Specjalne strefy ekonomiczne, Warszawa
 • 12.Lizańska W., Kisiel R. (2008), Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn
 • 13. Ministerstwo Gospodarki (2006), Specjalne strefy ekonomiczne na koniec 2005 r., Warszawa
 • 14. Ministerstwo Gospodarki (2007), Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2006, Warszawa
 • 15. Ministerstwo Gospodarki (2008), Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2007, Warszawa
 • 16. Ministerstwo Gospodarki (2009), Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2008, Warszawa
 • 17. Ministerstwo Gospodarki (2009), Koncepcja rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych, Warszawa 2000.
 • 18. Ministerstwo Gospodarki (2010), Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2009, Warszawa
 • 19. Ministerstwo Gospodarki i Pracy - MGiP (2005), Specjalne strefy ekonomiczne - stan na 31 grudnia 2004 r., Warszawa
 • 20. Pilarska Cz. (2009), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
 • 21. PricewaterhouseCoopers (2008), Specjalne Strefy Ekonomiczne - 10 lat w Polsce, PricewaterhouseCoopers, Kraków
 • 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (tekst jednolity Dz.U.2008 nr232, poz.1548 z późn. zm.)
 • 23. Russel P. (2008), Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom, W: G. Gołębiowski, A. Zygierewicz (red.), Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polce, Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, Warszawa
 • 24. Ustawa z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o SSE i niektórych ustaw (Dz.U 2003, nr 188, poz. 1840 z późn. zm )
 • 25. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2007, nr 42, poz. 274 z późn. zm.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0015-0015
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.