Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0014-0020

Czasopismo

Management

Tytuł artykułu

Environmental management in local governments

Autorzy Gajdzik, B.  Pałasz, J. 
Treść / Zawartość https://content.sciendo.com/view/journals/manment/manment-overview.xml
Warianty tytułu
PL Zarządzanie środowiskowe w samorządach terytorialnych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In the paper some problems connected with environmental management in municipal activities were presented. The key element of the paper were terms are connected with environmental management: "ecology" and "environmental protection", "environment management" or "environmental management", "policy" and "strategy", "plan" and "programme", "goals" and "tasks", "environmental decisions" and "resolutions". The structure of environmental strategy and programme was presented too.
PL W artykule przedstawiono problemy i niedociągnięcia występujące w zarządzaniu środowiskiem w  jednostkach samorządowych. Skupiono się przede wszystkim na interpretacji podstawowych pojęć używanych w przedmiotowym zarządzaniu: "ekologia" a "ochrona środowiska", "zarządzanie środowiskowe" a "zarządzanie środowiskiem", "polityka" a "strategia", "plan" a "program", "cele" a "zadania", "decyzje" a "postanowienia środowiskowe". Omówiono także strukturę strategii i programów środowiskowych.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie środowiskiem   samorząd terytorialny  
EN environmental management   local government  
Wydawca University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
Czasopismo Management
Rocznik 2009
Tom Vol. 13, no 2
Strony 258--269
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., tab.
Twórcy
autor Gajdzik, B.
autor Pałasz, J.
  • The Silesian University of Technology, Faculty of Materials Science and Metallurgy, Department of Technological Processes Management
Bibliografia
1. Annex B. (2001), Fragment of the EC Ordinance of the European Parliament and Council, No. 761.
2. Beblo W. (2001), Evaluation of environmental innovativeness of "Development Strategy for the Silesian Province up to 2015". Document prepared for the Ministry of Environment by the Institute for Environmental Development. Warsaw, October 2001 (manuscript).
3. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E. (2004), Ochrona środowiska, Kolonia Limited.
4. Borys T. (1999), Programowanie ekorozwoju gmin. [in] Miłaszewski R. (red.), Strategia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie, PZITS NOT Poznań. Politechnika Białostocka, Katedra Zarządzania Środowiskiem i Turystyką. Poznań- Białystok.
5. Encyklopedia szkolna. (2005), Wydawnictwo Europa.
6. Gajdzik, B. (2005), Zarządzanie środowiskowe w gminach - wybrane aspekty, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
7. Gajdzik B., Pałasz J. (2007a), Zarządzanie jednostką terytorialną a zarządzanie środowiskowe, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa No 8/2007.
8. Gajdzik B., Pałasz J. (2007 b), Mapa kluczowych problemów w zarządzaniu środowiskowym w samorządach terytorialnych, Problemy Ekologii No3/2007.
9. Griffin R. (2000), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
10. Górka K., Poskrobko B., Radecki W. (1998), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
11. Nowak Z (2001), Zarządzanie środowiskiem, Politechnika Śląska, Gliwice, part I.
12. Pałasz J. (2006), Gminne i powiatowe programy ochrony środowiska -uwagi do ich formy, struktury, treści i wykonania, Problemy Ekologii nr10, p. 200
13. Piontek F. (1985), Zarys polityki ekologicznej, Wyd. Ossolineum, Wrocław.
14. Podgórski K. (1990), Zadania samorządu terytorialnego, AE Katowice.
15. Pszczołkowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław, [in:] Barczak A. (2006), Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
16. Skoczny T. (1985), O niektórych problemach teorii zadań administracji publicznej, OMT, no 11-12.
17. Skorupski S., Auderska H., Łempicka Z. (red) (1989), Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
18. Szymczak M. (1982), Słownik języka polskiego, PWN. Warszawa.
19. Kodeks postępowania administracyjnego, Wyd. BUK, Białystok. 2007.
20. EN PN ISO 14001:2004. System zarządzania środowiskowego-wymagania i wytyczne stosowania; Standard EN PN ISO 14001:2004 Environmental management system - requirements and guidelines.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0014-0020
Identyfikatory