Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0016

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Aspergillus niger van Tieghem as toxic and allergenic mould in dwelling buildings after floods

Autorzy Piontek, M.  Bednar, K. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/
Warianty tytułu
PL Aspergillus niger van Tieghem jako toksyczny i alergogenny grzyb pleśniowy w obiektach budowlanych po powodziach
Konferencja Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry. Rekultywacja terenów zdegradowanych : konferencja międzynarodowa (4 ; 28-29.06.2007 ; Zielona Góra ; Polska)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In last years problems of moulds in dwelling buildings becomes very important and vide broached in Europe and Poland territory. It 's not only for moulds in dampness buildings, but also as effect such disasters like floods. 76 species of moulds were detected on walls in dwellings therein from buildings after floods in the Lubuskie Province of which ten are the most common ones. Among those ten moulds, there are six species that, in the order of the most common allergens, cause an inflammatory condition, namely: Penicillium chrysogenum, Aspergillus niger, Cladosporium herbarum, Aspergillus versicolor, Alternaria alternata, Aspergillus flavus. Four of them were selected for biotoxicological tests: three belonging to the class of Aspergillus and one belonging to the class of Cladosporium (Table 1). The method of the bioindicating test applying Dugesia tigrina Girard (Plathelminthes, Turbellaria, Tricladida; Paludicola) was used to determine the toxicity of the selected moulds. All bio-tests gave a positive result. It means that moulds synthesise toxins that increase the danger for the inhabitants of the infected buildings (both toxicological and allergic danger). Toxicological and allergenic danger increase in dwelling buildings after floods on account of much more species of moulds. The species that proved to be the most toxic ones were Aspergillus niger and Aspergillus versicolor, whose severe toxicological values LC 50 were very similar. On the other hand, A. niger is a species of mould that may appear in infected space along with mites (Acarina) increasing the number of allergens in the housing environment. In the performed tests, the Cladosporium herbarum proved to be the least toxic species of mould, what is good news for the inhabitants of the infected buildings, since the fungus in question is very common in housing construction, its frequency value being 5.
PL W ostatnich latach na obszarze Europy i Polski problem z występowaniem grzybów pleśniowych w budynkach mieszkalnych stał się bardzo ważny i szeroko omawiany. Nie tylko ze względu na występowanie grzybów pleśniowych w zawilgoconych budynkach, ale także w budynkach uszkodzonych na skutek takich katastrof jak powódź. Na terenie województwa lubuskiego oznaczono 76 gatunków grzybów pleśniowych pochodzących z obiektów budowlanych, w tym także z budynków popowodziowych. Spośród oznaczonych gatunków grzybów pleśniowych, 10 z nich występuje w budownictwie z największą frekwencją. Wśród tych 10 gatunków sześć z nich powoduje alergie. W kolejności od najbardziej alergogennych gatunków są to: Penicillium chlysogenum, Aspergillus niger, Cladosporium herbarum, Aspergillus versicolor, Alternaria alternata, Aspergillus flavus. Do przeprowadzenia testów biotoksykologicznych zostały wybrane cztery gatunki grzybów pleśniowych: trzy należące do rodzaju Aspergillus i jeden należący do rodzaju Cladosporium. Testy bioindykacyjne przeprowadzono przy użyciu wypławków Dugesia tigrina Girard. Wszystkie biotesty dały pozytywne rezultaty. Stwarza to podwójne (toksykologiczne i alergogenne) niebezpieczeństwo dla mieszkańców zainfekowanych pomieszczeń. W budynkach popowodziowych zagrożenie toksykologiczne i alergogenne wzrasta ze względu na występowanie większej ilości gatunków grzybów pleśniowych. W przeprowadzonych testach najbardziej toksyczny okazał się Aspergillus niger i Aspergillus versicolor. Najmniejszą wartość LC 50 wykazał Cladosporium herbarum, co jest dobrą wiadomością dla mieszkańców zainfekowanych pomieszczeń, ponieważ grzyb ten występuje w obiektach budowlanych z wysoką frekwencją 5.
Słowa kluczowe
PL grzyby pleśniowe   budownictwo mieszkaniowe   powódź  
EN moulds   housing buildings   flood  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2007
Tom nr 135 (15)
Strony 156--165
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Piontek, M.
autor Bednar, K.
  • Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Inżynierii Środowiska; Zakład Biologii i Ekologii Stosowanej
Bibliografia
1. BOGACKA E.: Choroba budynków [Sick biuilding syndrome]. Mikol. Lek. 4(4): 233-237, 1997
2. BOGACKA E.: Grzyby jako alergeny [Fungi as allergens] In: Baran, E. [Ed.] Zarys mykologii lekarskiej [Outline of medical mycology], 505-531, Wrocław, 1998
3. CREASIA D.A., THURMAN J.D., WANNEMACHER R.W., &BUNNER D.L.: Acute inhalation toxicity of T-2 mycotoxin in the rat and guinea pig. Atmospheric Environment 20: 549-552, 1990
4. FLANNIGAN B., MCCABE E.M., MCGARRY F.: Allergenic and toxigenic micro-organism in houses. Journal of Applied Bacteriology 79: 61-73, 1991
5. FLANNIGAN B.: Microbial aerosols in buildings: origins, health, implications and controls. In: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów tech nicznych. II Konf. Naukowa. Politechnika Łódzka, 11-27, Łódź 2001
6. GRAJEWSKI J., TWARUŻEK M.: Zdrowotne aspekty oddziaływania grzybów pleśniowych i mikotoksyn [The healthy aspects of the influence of moulds and mycotoxins] Alergia (Allergy) 8/21, 45-49, 2004
7. GRAVESEN S., FRISVAD J.C., SAMSON R.A.: Microfungi. Munksgaard Publishers 43-51 Copenhagen, Denmark 1994
8. JACOB B., RITZ B., GEHRING U., KOCH A., BISCHOF W., WICHMANN H.E., HEINRICH J.: Indoor exposure to molds and allergic sensitization. Environ. Health Perspec. 110: 647-653, 2002.
9. JOHANNING E.: Mycotoxin and indoor health. In: Mikotoksyny w środo wisku człowieka i zwierząt. VI Międzyn. Konf. Nauk. Akademia Bydgoska,77-84, Bydgoszcz. 2002
10. KRYSIŃSKA-TRACZYK E.: Alergizujqce i toksynotwórcze grzyby pleśniowe w rolniczym środowisku pracy [Allergenic and toxic moulds in the agriculturallabour environment) In: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych. II Konf. Naukowa. Politechnika Łódzka, 95-97, Łódź 2001.
11. LARSEN F.O., CLEMENTSEN P., HANSEN M., MALTBÆK N., GRAVESEN S., SKOV P., NORN S.: The microJungi Trichoderma viride potentiates histamine release from human bronchoalveolar cells. APMIS 104: 673-679, 1996
12. LIEBMANN H.: Handbuch der Frischwasser und Abwasserbiologie. Bd. 1,2, G. Fischer Verlag 588 pp, Jena 1962.
13. NIELSEN K.F., GRAVESEN S., NIELSEN P.A., ANDERSEN B., THRANE U., FRISVAD J.C.: Production of mycotoxins on artificially and naturally infested building materials. Mycopathologia 145: 43-56, 1999
14. NIELSEN K.F.: Mould growth on building materials. Secondary metabolites, mycotoxins and biomarkers. Ph.D. thesis. Hørsholm DK, By og Byg, Statens Byggeforskiningsinstitut, Danish Building and Urban Research 106 pp, 2002
15. PIONTEK M., PIONTEK R., BEDNAR K.: Alergogenne grzyby pleśniowe w budownictwie mieszkaniowym [Allergenic moulds in dwelling building] In: Mikotoksyny i patogenne pleśnie w środowisku, VI Międzyn. Konf. Nauk., Akademia Bydgoska 195-199, Bydgoszcz 2004
16. PIONTEK M.: Grzyby pleśniowe i ocena zagrożenia mikotoksycznego w budownictwie mieszkaniowym (Moulds and estimation of mycotoxic threat in dwelling duildings]., Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 174 pp, Zielona Góra 2004a
17. PIONTEK M.: Zastosowanie biotestu z Dugesia tigrina Girard do badań mikotoksykologicznych. Cz.I: toksyczność ostra. (Application of the Dugesia tigrina Girard bioassay in mycotoxicologial investigation. Part I: Acute toxicity] In: Mikotoksyny i patogenne pleśnie w środowisku. VII Konferencja naukowa., 149-155, Bydgoszcz 2004b
18. SAMSON R.A., HOEKSTRA E.S., FRISVAD J.C., FILTENBORG O.: Introduction to food - and airborne fungi. Sixth Ed. Utrecht. Centralbureau voor Schimmelcultures (CBS) 389 pp. The Netherlands 2000
19. SCHATA M., JORDE W., ELIXMANN J.H., LINSKENS H.F.: Allergies to molds caused by fungal spores in air conditioning equipment. Environment International 15: 177-179, 1989
20. TWARUŻEK M.: Wykorzystanie biologicznych testów (MTT, Premi@Test) w ocenie skażeń pomieszczeń mieszkalnych mikotoksynami grzybów pleśniowych (Using the biological tests (MTT test, Premi@Test) in the evaluation of mycotoxic contamination of the dwellings]. PhD thesis, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 119 pp, Bydgoszcz 2005
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0016
Identyfikatory