Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0015

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Ocena możliwości zagospodarowania wyrobisk po eksploatacji iłów serii poznańskiej na przykładzie złoża "Tadeuszów Rudzianko" k. Mińska Mazowieckiego

Autorzy Łuczak-Wilamowska, B.  Gąska, M. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/
Warianty tytułu
EN Possibility estimation of management of Poznań-series clay post-mining opencasts on example of the "Tadeuszów Rudzianko" deposit near Mińsk Mazowiecki city
Konferencja Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry. Rekultywacja terenów zdegradowanych : konferencja międzynarodowa (4 ; 28-29.06.2007 ; Zielona Góra ; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przeanalizowano uwarunkowania prawne i teoretyczne założenia rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych odkrywkowych. Następnie odniesiono się do możliwości i potrzeb zagospodarowania zespołu wyrobisk po eksploatacji iłów serii poznańskiej złoża Tadeuszów-Rudzienko. Rozważono trzy koncepcje zagospodarowania wyrobisk - w kierunku leśnym, składowania odpadów i wodnym. W pracy uwzględniono nie tylko możliwości, ale także zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze rejonu występowania terenów zdegradowanych na skutek eksploatacji surowców mineralnych.
EN Legal conditionings and theoretical assumptions of reclamation and management of post-mining open-cast workings were analysed in the present paper. Furthermore, possibilities and needs of management of the open-cast complex of workings after extraction of the Poznań Series clays in the Tadeuszów-Rudzienko deposit were discussed. There concepts of management of workings were analysed - forestation, waste deposition and building of a pond. In the paper, not only technical possibilities were taken into consideration, but also social and economic demands of the region, in which there occur areas that are degraded due to extraction of mineral raw materials.
Słowa kluczowe
PL zwałowiska pokopalniane   erozja wodna  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2007
Tom nr 135 (15)
Strony 149--155
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Łuczak-Wilamowska, B.
autor Gąska, M.
  • Uniwersytet Warszawski; Wydział Geologii; Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
Bibliografia
1. DUCHOWSKI S., CHUDEK M., CZUBER W.: Budowa zbiorników wodnych w wyrobiskach popiaskowych głównym kierunkiem rekultywacji. Zmiany środowiska geologicznego pod wpływem działalności człowieka. Inżyniersko-geologiczna ocena i prognoza. T.II Sympozjum IAEG 1979
2. HARABIN Z., PULKOWSKI W., WRONA A.: Rekultywacja i zagospodaroweanie leśne wyrobisk po eksploatacji kruszyw naturalnych w regionie środkowopomorskim. Inżynieria Środowiska nr 11, str. 125-131. 2001
3. KOCISZEWSKA-MUSIAŁ G. BARTOCHA E. KISIELNICKA D.: Kryteria oceny możliwości wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych. Przegląd Geologiczny, nr 2, str. 89-92, 1989
4. KRZAKLEWSKI W.: Rekultywacja terenów pogórniczych. [W:] Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach eksploatacji złóż kopalin; CPBP nr 18 Wydawnictwo SGGW-AR, str. 158-161, Warszawa 1990
5. MACIAK F.: Ochrona i rekultywacja środowiska. Wydawnictwa SGGW, Warszawa 1996
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie projektowania, budowy eksploatacji i zamknięcia składowisk odpadów
7. Ustawa" Prawo geologiczne i górnicze" (Dz. U. nr 2 7, 1994, poz. 96 z późniejszymi zmianami)
8. Ustawa" O ochronie gruntów rolnych i leśnych" z dnia 3 maja 1995 (Dz. U. nr 16, 1995, poz. 78.)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0015
Identyfikatory