Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0014

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Wybrane pierwiastki śladowe w glebach rezerwatu leśnego "Bazany"

Autorzy Kusza, G. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/23377
Warianty tytułu
EN The selected trace elements in soils of the forest reserve of "Bazany"
Konferencja Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry. Rekultywacja terenów zdegradowanych : konferencja międzynarodowa (4 ; 28-29.06.2007 ; Zielona Góra ; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dotychczasowe publikacje zawierają informacje o zanieczyszczeniu gleb metalami ciężkimi głównie na obszarach przemysłowych, aglomeracjach miejskich oraz terenach wiejskich. Gleby terenów leśnych były badane sporadycznie. Celem tej pracy było poznanie rozmieszczenia zawartości cynku, miedzi, ołowiu i kadmu w profilach gleb leśnych rezerwatu częściowego "Bazany". Na obszarze rezerwatu występują gleby bielicowo-rdzawe wytworzone z piasków wodnolodowcowych. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono wysokie nagromadzenie wszystkich badanych metali ciężkich w poziomach organicznych i próchniczno-eluwialnych. Ponadto odnotowano, iż wraz z głębokością w profilu glebowym zmniejsza się zawartość pierwiastków śladowych.
EN Hitherto published papers, concerning heavy metal pollution of soils, have been focussing on industrial, urban and country areas. Wherease forest soils have been investigated sporadically. The aim of the paper was to find out the distribution of the zink, copper, lead, and cadmium contents in soil profiles of the forest reserve "Bazany". On the reserve area there are podzolic-rusty soils formed from water-glacial sands. The researeh revealed a high accumulation of all the analysed heavy metaIs in organic and humic-eluvial horizons. Moreover, it was stated that the trace elements content decreased with a depth of the soil profile.
Słowa kluczowe
PL rezerwat leśny "Bazany"   gleby bielicowo-rdzawe   pierwiastki śladowe  
EN Bazany forest reserve   podzolic-rusty soils   trace elements  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2007
Tom nr 135 (15)
Strony 142--148
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab.
Twórcy
autor Kusza, G.
  • Uniwersytet Opolski; Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
Bibliografia
1. Commantary on the ovolinance relating to pollutants in soil (VSBo; of June 9, 1986), Publ. By the Swiss Federal Office of Environment, Forests and landscape (FOEFL) 1987
2. DROZD J., LICZNAR M., WEBER J.: zawartość metali ciężkich w podpoziomach próchnicy nadkładowej w glebach degradowanych ekosystemu leśnego w Karkonoszach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. Suplement. 418, 851-857, 1995
3. GWOREK B.: Zawartość rozpuszczalnych pierwiastków śladowych w glebach wytworzonych z glin zwałowych. Rocz. Gleb. 37(1), 79-90.
4. KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1993: Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa 1986
5. KUSZA G., DUŻYŃSKI M., MARCINKOWSKA E.: Trace elements content in soils of the "Krzywiczyny " forest reserve. Acta Agrophys.; 50, 169-176,2001
6. NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., MIECHÓWKA A., GĄSIOREK M.: Cynk, ołów i kadm w glebach darniowych Podhala. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol.; 439,171-176,1997
7. OSTROWSKA A., GAWLIŃSKI S., SZCZUBIAŁKA Z.: Metody analiz i oceny właściwości gleb i roślin. IOŚ, Warszawa 1991
8. SKŁODOWSKI P., MACIEJEWSKA A.: Pierwiastki śladowe w glebach rdzawych wytworzonych z piaskowców triasowych. Rocz. Gleb; 37(1), 6778, 1986
9. STRZYSZCZ Z.: Przekształcenia chemiczne gleb woj. opolskiego. Ich skutki gospodarcze i ekologiczne. Przyroda i Człowiek; 5, 93-118, 1995
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0014
Identyfikatory