Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0013

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Rola małej retencji w ochronie przeciwpowodziowej lubuskiego odcinka Odry

Autorzy Kołodziejczyk, U. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/23377
Warianty tytułu
EN Meaning of small retention in assessing of flood hazards along the lubuski section of the Oder
Konferencja Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry. Rekultywacja terenów zdegradowanych : konferencja międzynarodowa (4 ; 28-29.06.2007 ; Zielona Góra ; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wały przeciwpowodziowe są podstawowym sposobem ochrony przeciwpowodziowej. Ich skuteczne wykorzystanie może być jednak osiągnięte jedynie pod warunkiem spójnej gospodarki wodnej w całym dorzeczu. Aby ograniczyć ewentualne straty gospodarcze, wynikające z niedoborów wody i jednocześnie poprawić strukturę bilansu wodnego, należy bezwzględnie zwiększyć i odbudować zdolność retencyjną zlewni rzecznych oraz odzyskać utracone wartości środowiska naturalnego, Przykładem działań prowadzonych w kierunku zwiększenia retencyjności dolin są prace planowane na lubuskim odcinku Odry, opisane w tym artykule.
EN Flood ramparts are basic way of flood protection. Theirs effective utilization can be yet reached only under condition of coherent water economy in whole drainage-basin. To limit possible economic losses, resulting from shortages of water and to improve structure of water balance simultaneously, one should to enlarge ruthlessly and to rebuild of retention ability of river purchase centre of dairy produce as well as to regain lost, values of natural environment. Example of led workings in direction of enlargement retention of valleys are planned works on Lubuski section of Oder, described in this article.
Słowa kluczowe
PL retencja   ochrona przeciwpowodziowa   Odra  
EN retention   flood protection   Odra  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2007
Tom nr 135 (15)
Strony 133--141
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kołodziejczyk, U.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Hydrologii i Geologii Stosowanej
Bibliografia
1. BAJKIEWICZ-GRABOWSKA E., MIKULSKI Z.: Hydrologia ogólna. PWN. Warszawa 2006
2. BOBIŃSKI E., ŻELAZIŃSKI J.: Czy można przerwać błędne koło ochrony przeciwpowodziowej? Gospodarka Wodna nr 4. Warszawa 1996
3. KOŁODZIEJCZYK U.: Geologiczno-inżynierskie badania wałów przeciwpowodziowych i ich podłoża jako metoda prognozy zagrożeń powodziowych na lubuskim odcinku Odry. Wyd. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002
4. MIODUSZEWSKI W.: Mała retencja - ochrona zasobów wodnych i środowiska naturalnego - Poradnik. Wydawnictwo IMUZ Falenty 2003
5. "Program małej retencji do 2015r."; IMUZ Falenty 2003
6. RADCZUK L., OLEARCZYK D., NALBERCZYŃSKI A.: Retencja zbior nikowa w dorzeczu górnej i środkowej Odry. Gospodarka Wodna nr 4. Warszawa 1997
7. WOŁOSZYN J., CZAMARA W., ELIASIEWICZ R., KRĘŻEL J.: Regulacja rzek i potoków. Wydawnictwo AR we Wrocławiu 1994
8. ŻBIKOWSKI A., ŻELAZO J.: Ekologiczne uwarunkowania gospodarki wodnej. Gospodarka Wodna, nr 1, Warszawa 1996
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0013
Identyfikatory