Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0012

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Ocena zakwaszenia wód zbiorników "pojezierza antropogenicznego"

Autorzy Jachimko, B. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/23377
Warianty tytułu
EN Waters acidification of the "antrophogenic lake district"
Konferencja Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry. Rekultywacja terenów zdegradowanych : konferencja międzynarodowa (4 ; 28-29.06.2007 ; Zielona Góra ; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W publikacji przedstawiono ocenę zakwaszenia wód zbiorników pojezierza "antropogenicznego" w oparciu o wartości pH i potencjału redoks oraz potencjału neutralizacji. Wskazano na fakt, że zmiany wartości pH w przydennych warstwach wód zbiorników "pozostałych" i acidotroficznych nie odpowiadają rzeczywistym zmianom zakwaszenia wody. Wytypowano najbardziej podatne za zakwaszenie zbiorniki w grupie "pozostałe" oraz zbiorniki acidotroficzne o najbardziej zaawansowanym procesie odkwaszenia.
EN The acidification of waters of "antrophogenic" lake district reservoirs using pH- value, redox potential and neutralization potential is described. The changes of pH value in bottom layers of waters are opposite to the changes of NP. The most accidified reservoirs in the group "others" and the most neutralized ones in the group accidified are pointed.
Słowa kluczowe
PL zbiorniki acidotroficzne   potencjał neutralizacji   pH  
EN acidotrophic reservoirs   neutralization potential   pH  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2007
Tom nr 135 (15)
Strony 122--132
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Jachimko, B.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów
Bibliografia
1. KOZACKI L.: Jeziora antropogeniczne, ich znaczenie w środowisku geograficznym i możliwości zagospodarowania "Jeziora Ziemi Lubuskiej, ich wykorzystanie i ochrona przed zanieczyszczeniami", Sympozjum naukowe Łagów, 18-19.05., Wyd. TNOIK, 141-150 Zielona Góra 1976
2. MENDALUK J., WRÓBEL I.: Sztuczne pojezierze w rejonie Łęknice. Aura 3,10-11, 1977
3. MATEJCZUK W.: Charakterystyka ekologiczna zbiorników wodnych w wyrobisku poeksploatacyjnym węgla brunatnego. Pol. Wrocł., Instyt. Inż. Ochr. Środ., (praca doktorska),Wrocław 1986
4. SOLSKI A, JĘDRCZAK A.: Ionic composition of waters of the "anthropogenic lake district". Pol. Arch. Hydrob., No 37/3, 361-382, 1990
5. SOLSKI A., JĘDRCZAK A.: Meromixis in acidotrophic reservoirs of the "anthropogenic lake district ". Pol. Arch. Hydrob., No 38/3/4, 327-346, 1991a
6. SOLSKI A., JĘDRCZAK A.: Forms of iron in waters of acidotrophic- me romictic reservoirs of the "anthropogenic lake district ". Pol. Arch. Hydrob., No 38/3/4,315-326, 1991b
7. JĘDRCZAK A.: Skład chemiczny wód pojezierza antropogenicznego w Łu ku Mużakowskim. Wyd. WSInż. w Zielonej Górze, Seria Monografie Nr 5, ss 135, 1992
8. NAJBAR B.: Biologiczne i chemiczne wskaźniki stopnia zeutrofizowania wód zbiorników powstałych po eksploatacji węgla brunatnego w okolicach Łęknicy, Trzebiela i Tuplic. Pol. Wrocł., Instyt. Inż. Ochr. Środ., (praca doktorska) Wrocław 1996
9. JACHIMKO B.: Krążenie fosforu w wodach zbiorników Pojezierza Mużakowskiego. Pol. Wrocł., Instyt. Inż. Ochr. Środ., (praca doktorska),Wrocław 1998
10. EVANGELOU V.P.: Pyrite oxidation and its control; New York 1995
11. STUMM W., MORGAN J.J.: Aquatic chemistry - an introduction emphasing chemical equilibria in natural waters, 2nd ed.; New York 1981
12. SCHÖPKE R.: Erarbeitung einer Methodik zur Beschreibung hydrochemischer Prozesse In Kippengrundwasserleitern; Rozprawa doktorska BTU Cottbus LS Wassertechnik, Schriftenreihe Siedlungswasserwirtschaft und Umwelt, Zeszyt 2, 1999
13. SCHÖPKE R., KOCH R., QUERFELLI I., STREIMANN M., PREUSS V., REGEL R.: Anwendung des Neutralisationspotentials bei der Bilanzierung von Saeure-Base-Reaktionen im Umfeld des Braunkohlebergbaues. Grundwasser 1/2001, 23-29, 2001
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0012
Identyfikatory