Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0011

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Zmiana wydajności studni głębinowych na przykładzie centralnego ujęcia wody dla Zielonej Góry

Autorzy Hudak, M. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/23377
Warianty tytułu
EN The variation of the efficiency of wells in the central water intake in Zawada near Zielona Góra
Konferencja Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry. Rekultywacja terenów zdegradowanych : konferencja międzynarodowa (4 ; 28-29.06.2007 ; Zielona Góra ; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zmiany wydajności studni głębinowych pracujących na Centralnym Ujęciu Wody w Zawadzie k. Zielonej Góry. Zagadnienie to jest bardzo interesujące z uwagi na fakt, iż na przestrzeni 35 lat na tym ujęciu pracowały galerie studni, których czas pracy wahał się od 6 do 20 lat. Analizie poddano dwie galerie studni - II i III.
EN In article taken the variation of the efficiency of wells in the Central Water Intake in Zawada near Zielona Góra. This problem is very interesting in view of 35 years four galleries of wells went in this area and observed different time theirs work, ranged from 6 to 20 years. Two galleries, II and III, were analysed
Słowa kluczowe
PL wydajność   studnie głębinowe   starzenie się studni  
EN efficiency   wells   ageing of wells  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2007
Tom nr 135 (15)
Strony 115--121
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Hudak, M.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Hydrologii i Geologii Stosowanej, M.Hudak@iss.uz.zgora.pl
Bibliografia
1. BUNDZ M.: Projekt techniczny remontu otworów studziennych na I etapie Centralnego Ujęcia Wody w Zawadzie. Wrocław, 1970
2. BUNDZ M.: Sprawozdanie z przebiegu prac i badań związanych z odwier ceniem 22 studni zastępczych na terenie Centralnego Ujęcia Wody w Zawadzie - I etap. Wrocław, 1979
3. BUNDZ M.: Sprawozdanie z przebiegu robót i prac terenowych związanych z przeprowadzonym remontem 22 studni zlokalizowanych na I etapie C. W. U.w Zawadzie k./Zielonej Góry. Wrocław, 1971
4. BUNDZ M.: Sprawozdanie z przeprowadzonych badań terenowych dotyczących wydajności Centralnego Ujęcia Wody w Zawadzie. Wrocław, 1973
5. CHRZAN T., HUDAK M.: Historia ujęcia i skutki renowacji studni na Centralnym Ujęciu Wody w Zawadzie k. Zielonej Góry. IV Międzynarodowa Konferencja "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód". Kraków. 2000
6. CHRZAN T., HUDAK M.: Wpływ czasu eksploatacji studni na ich wydajność. Zeszyt Naukowy nr 117 Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra. 2000
7. GABRYSZEWSKI T.: Wodociągi. Wrocław, 1967
8. GABRYSZEWSKI T., WIECZYSTY A.: Ujęcia wód podziemnych . Arkady, Warszawa, 1985
9. HUDAK M.: Wpływ warunków gruntowych i konstrukcji filtrów na wydajność studni głębinowych. Rozprawa doktorska. Zielona Góra 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0011
Identyfikatory