Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0010

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Zmienność litologiczna gruntów w wybranym profilu badawczym zlokalizowanych w obrębie zbiorników pokopalnianych w rejonie Łęknicy

Autorzy Hudak, M. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/23377
Warianty tytułu
EN The litological variability of ground in the chosen investigation's profiles whithim of anthropogenic lake in Łęknica region
Konferencja Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry. Rekultywacja terenów zdegradowanych : konferencja międzynarodowa (4 ; 28-29.06.2007 ; Zielona Góra ; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zmienność litologiczną gruntów występujących w wybranym profilu badawczym w obrębie zbiornika pokopalnianego w okolicach Łęknicy, który powstal w wyniku eksploatacji węgla brunatnego. Zagadnienie to stanowi kontynuację badań, jakie są prowadzone w tym rejonie w ramach programu EFRR INTERREG lIlA Polska (województwo lubuskie) - Niemcy (Kraj Związkowy Brandenburgia). Celem badań jest ustalenie kierunków migracji zanieczyszczeń mineralnych (piryt) i organicznych (węgiel) w strefie zbiornika oraz ocena możliwości poprawy jakości wody występującej w tym zbiorniku.
EN In article described litological variability of ground in the chosen investigation's profiles whithim of anthropogenic lake in Łęknica region. This problem determined as introduction in further investigations which will been realized in this region in the space of EFRR INTERREG IIIA. Poland Programme-Germany. Purpose of program me is valuation possibility improved quality water resources in after coal mine lakes and subsoil water in Sprewa-Nysa-Bóbr Euroregion.
Słowa kluczowe
PL pojezierze antropogeniczne   grunty   Łęknica (woj. lubuskie)   substancje organiczne  
EN antropogenic lake   types of grounds   contents of organic substance   Łęknica region  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2007
Tom nr 135 (15)
Strony 106--114
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Hudak, M.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Hydrologii i Geologii Stosowanej, M.Hudak@iss.uz.zgora.pl
Bibliografia
1. ASANI A., KOŁODZIEJCZYK U.: Hydrografia obszaru pojezierza antropogenicznego w rejonie Łęknicy w województwie lubuskim. W: Woda Ścieki - Odpady w Środowisku: IX konferencja naukowo-techniczna: woda w środowisku. Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski 2006
2. HUDAK M., KOŁODZIEJCZYK U.: Warunki geologiczne i hydrogeologiczne pojezierza antropogenicznego w rejonie Łęknicy w województwie lubuskim. W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku: IX konferencja naukowo-techniczna: woda w środowisku. Zielona Góra, Uniwersytet Zielono górski 2006
3. JĘDRCZAK A.: Skład chemiczny wód pojezierza antropogenicznego w Łuku Mużakowskim. Wyd. Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 1992
4. KOŁODZIEJCZYK U., HUDAK M., ASANI A.: Zmienność litologiczna gruntów występujących w obrębie pojezierza antropogenicznego w Łęknicy. IV Międzynarodowa Konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych", Zielona Góra 2007
5. KOŁODZIEJCZYK U., WRÓBEL L.: Przekształcenia środowiska na Środkowym Nadodrzu w wyniku eksploatacji górniczej. W: Second World Mining Environmental Congress. Katowice 1997
6. Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne na terenie pojezierza antropogenicznego w Łęknicy, powiat żarski. Dychów 2006
7. ENV 1997.2. EUROCODE 7. Projektowanie geotechniczne, cz. 2. Projek towanie z wykorzystaniem badań laboratoryjnych. Materiały Konferencyjne - Mrągowo 2000. Instytut Technik Budowlanych, Warszawa 2000
8. POLSKA NORMA PN-88/B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
9. POLSKA NORMA PN-86/B-02480: Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0010
Identyfikatory