Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0009

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Forest reclamation of the post-mining dumps. II. Nitrogen fertilization as a key for successful miocene strip-mine dumps reclamation

Autorzy Drab, M.  Greinert, H. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/
Warianty tytułu
PL Rekultywacja leśna hałd pokopalnianych. II. Nawożenie azotowe jako klucz do rekultywacji mioceńskich gruntów pokopalnianych
Konferencja Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry. Rekultywacja terenów zdegradowanych : konferencja międzynarodowa (4 ; 28-29.06.2007 ; Zielona Góra ; Polska)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The post-mining area in the Łęknica vicinity is covered with Miocene sediments, mainly loamy sands containing pyrite. As part of the reclamation process, described area have been afforested, mainly with Scotch pine. The recultivation results were in many places highly unsatisfactory, because of nutrients deficiency on the trees appearance. A field experiment applying combinations of N, P and K with each element applied at different rates (N - 100, 200, 400 kg'ha-1, K - 160, 320 kg'ha-1, P - 70, 140 kg'ha-1) was carried out. After four years it was clear, that the growth of pine seedlings depends mainly from nitrogen application, which 100 kg N ha-1 yearly sufficient to achieve good growth. During the first year after additional fertilizer application the soil surface between pine seedlings rows was covered fully with grass and other plant species. The pine needles became dark green color and were longer and heavier. In the following 3 years the annual growth of fertilized trees was much higher. The N-content in the pine needles increased proportionally to needle weight and N fertilization, from 1,2-1,3% N in the "0" combination to over 2,0% N in the heavily fertilized plots. The elevated doses of K and P did not change the P and K content of the needles. AIso the Ca and Mg concentration in the needles were not dependent from the fertilization level. The heavy metal concentration was typical for clean areas, although the soil became a quite large amount of these elements with the waste lime from zinc smelter.
PL Powydobywcze hałdy w okolicy Łęknicy pokryte są utworami mioceńskimi, o składzie piasków gliniastych, zawierającymi piryt. Rekultywację hałd prowadzono w kierunku leśnym, z użyciem sosny zwyczajnej jako wiodącego gatunku. Zastosowana technologia rekultywacyjna okazała się nie satysfakcjonującą, z uwagi na pojawienie się silnych deficytów składników pokarmowych dla roślin. Przeprowadzono pilotażowe doświadczenie polowe z różnymi dawkami N, P i K (N - 100, 200, 400 kg'ha-1, K 160, 320 kg'ha-1, P - 70, 140 kg'ha-1). Już po czterech latach stało się jasnym, że wzrost i rozwój sosny zależy przede wszystkim od nawożenia azotowego, a dawka 100 kg N ha-1 rocznie wydała się wystarczającą. Zaobserwowano przy tym w pierwszym roku doświadczenia pokrycie całego obszaru nawożonego azotem roślinnością zielną. Sadzonki sosny staly się mocniejsze, ciemno zielone i mialy lepsze przyrosty. Następne trzy lata jeszcze istotniej zróżnicowały poletka na korzyść nawożonych azotem. Zwiększyła się też zawartość N w igłach, z 1,2 - 1,3% N w kombinacji "0" do ponad 2,0% N przy maksymalnej dawce azotu. Wzrost nawożenia PK nie wplynął na pobieranie P i K przez rośliny. Także w odniesieniu do Ca i Mg zaobserwowano podobny brak reakcji. Zawartość w materiale roślinnym metali ciężkich była typowa dla roślin czystych obszarów, pomimo wniesienia do gruntu znaczących ich ilości z wapnem odpadowym.
Słowa kluczowe
PL rekultywacja leśna   rekultywacja hałd   azot w rekultywacji  
EN forest recultivation   dumps reclamation   nitrogen in recultivation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2007
Tom nr 135 (15)
Strony 98--105
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Drab, M.
autor Greinert, H.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów
Bibliografia
1. BENDER J.: Theoretical base of industrial landscape recultivation. "Recu1tivation of technogenous areas" Ed. Szegi. Matraalja Coal Mining Co. Gyöngyös: 113-118. 1983
2. DRAB M.: Przyczyny niskiej produktywności mad przekształconych przez przemysł wydobywczy kruszywa budowlanego w Dobroszowie Wielkim (The causes of low productivity of the alluvial soils in Dobroszów Wielki transformed by the exploitation of sand and gravel aggregate. The 1st International Conference: "Protection and Recultivation of the Odra-Basin areas. Zielona Góra: 213-218. 1998
3. GILEWSKA M.: Rekultywacja biologiczna gruntów pogórniczych na przykładzie KWB "Konin". Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe. Nr 211. 1991
4. GREINERT H.: Rekultywacja leśna utworów pokopalnianych w rejonie Łęknicy (The reforestation of the surface mine area in the Łęknica vicinity) Politechnika Zielonogórska. Zeszyty Naukowe nr 114. Inżynieria Środowiska 6: 91-111. 1996
5. NILSEN P., ABRAHAMSEN G.: Nutrient balance in Scots pine (Pinus silvestris L.) forest. V Tree growth in a field plot experiment. Water, Air and Soil Pollution 85: 1143-1148. 1995
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0009
Identyfikatory