Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0007

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Rekultywacja gleb leśnych zdegradowanych przez wypływ solanki w okolicach Głogowa

Autorzy Greinert, A.  Greinert, H. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/
Warianty tytułu
EN Reclamation of the forest soils damaged in result of salt mine-waters overflow in Głogów region
Konferencja Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry. Rekultywacja terenów zdegradowanych : konferencja międzynarodowa (4 ; 28-29.06.2007 ; Zielona Góra ; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W rezultacie niekontrolowanego wypływu słonych wód kopalnianych z rurociągów je transportujących następuje degradacja, a nawet dewastacja gleb. Tym samym, z mocy prawa, podlegają one rekultywacji - szeregowi działań przywracających im funkcjonalność. Działania rekultywacyjne są zróżnicowane przy różnym składzie granulometrycznym gleb. W artykule opisana jest sytuacja rekultywacji zasolonych gleb gliniastych. Wskazano nawet wobec nich możliwość użycia technik oczyszczania in-situ. Warunkiem jest sprawna sieć melioracyjna, a w przypadku okresów suchych możliwość deszczowania obszaru.
EN In result of uncontrolled outflow of salty mine waters from pipelines it transporting follows the degradation, and even the devastation of soils. These situations are subject, with power of law, of the soils reclamation - the row of workings restoring them the functionality. The granulometric compound of soils cause diversification of reclamation techniques. The situation of salted clay soils reclamation has been described in article. In the paper has been showed the possibility of in-situ reclamation technique use. The main necessities are efficient meliorative net and in case of dry periods the possibility of area irrigation.
Słowa kluczowe
PL zasolenie gleb   gleby leśne   solanka   rekultywacja   detoksykaja gleb  
EN soltinity   forest soils   reclamation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2007
Tom nr 135 (15)
Strony 73--85
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Greinert, A.
autor Greinert, H.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów
Bibliografia
1. BARAN ST., TURSKI R.: Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wydawnictwo AR w Lublinie 1996
2. GREINERT H.: Ochrona gleb. Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze, 1992
3. MACIAK F.: Ochrona i rekultywacja środowiska. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1996
4. MARCINEK J., KĘDZIORA A., SPYCHALSKI M.: Zmiany zdolności filtracyjnych gleb pod wpływem oddziaływania słonych wód dołowych. XIX Ogólnopolski Zjazd Naukowy PTG. Puławy 1972, 545-553.
5. MENGEL K., KIRKBY E.A.: Podstawy żywienia roślin. PWRiL, Warszawa, 1983.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0007
Identyfikatory