Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0006

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Wpływ wylewu słonych wód poprodukcyjnych na gleby leśne w okolicach Głogowa

Autorzy Greinert, A.  Greinert, H. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/23377
Warianty tytułu
EN Influence of salt mine-waters overflow on the forest soils in Głogów region
Konferencja Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry. Rekultywacja terenów zdegradowanych : konferencja międzynarodowa (4 ; 28-29.06.2007 ; Zielona Góra ; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obszary europejskie są w znacznym stopniu zantropogenizowane, nawet na obszarach użytkowanych przyrodniczo. Jednym z wszechobecnych elementów są w tym zakresie sieci przesyłowe. Jednymi z groźniejszych są rurociqgi przesyłające ciecze nieobojętne dla środowiska przyrodniczego. Do takich należą linie przesyłowe zasolonych wód kopalnianych, kierowanych na wylewiska. Rozszczelnienia tych rurociqgów powoduje dewastację środowiska gruntowo-wodnego, flory i fauny. Problemem jest czas oddziaływania. Trzeba pamiętać, że przebieg tych linii jest na ogół podziemny, a efekty rozszczelnienia widać dopiero po zamieraniu roślin głębiej korzeniących się. W tym czasie gleby i ich materiały macierzyste są w znacznym stopniu zmienione chemicznie i fizycznie. Zmniejsza się przepuszczalność gleb, zwiększa przewodność elektryczna, degradacji ulega sorpcja glebowa, a równowaga jonowa ulega daleko posuniętemu naruszeniu.
EN European areas are in high level antropogenic transformed, even on covered with green areas. The nets are in this range one of ubiquitous elements. One from more dangerous pipelines are these sending not indifferent for natural environment liquids. To such pipelines belong these transported salted mine waters, steered to the lagunes. Damages of these pipelines causes the devastation of ground-water environment, flora and fauna. The problem is the time of influence. It should be remembered that course of these lines is mainly on underground, and visible effects of damges are after decay of more deeply rooting plants. In this time soils and their parent materials are in considerable degree chemically and physically altered. The penetrability of soils is gets smaller, electric conductivity enlarges, soil sorption undergoes and ion equilibrium goes violated.
Słowa kluczowe
PL zasolenie   gleby leśne   skażenie gleb  
EN soltinity   forest soils   contamination of soils  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2007
Tom nr 135 (15)
Strony 55--72
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Greinert, A.
autor Greinert, H.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów
Bibliografia
1. BARAN ST., TURSKI R.: Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wydawnictwo AR w Lublinie 1996
2. GREINERT H.: Ochrona gleb. Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze 1992
3. KUZNETSOV V.V., SHEVYAKOVA N.I., KARPACHEVSKIY L.O.: New approaches to greek plantations In megapolises. Problems to control oper the environment quality, 223-225, Moscow 1999.
4. MARCINEK J., KĘDZIORA A, SPYCHALSKI M.: Zmiany zdolności filtracyjnych gleb pod wpływem oddziaływania słonych wód dołowych. XIX Ogólnopolski Zjazd Naukowy PTG, 545-553, Puławy 1972
5. MENGEL K., KIRKBY E.A: Podstawy żywienia roślin. PWRiL Warszawa 1983
6. MYŚLIŃSKA E.: Laboratoryjne badanie gleby. PWN Warszawa 1995.
7. POKARZHEVSKII A.D., ZHULIDOV A: Halogenes in soil animal bodies: A background level. Contaminated Soil '95, 03-404, Kluwer Ac. Publ. 1995.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0006
Identyfikatory