Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0005

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Ocena możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów organicznych i roślin uprawianych na zanieczyszczonych glebach Środkowego Nadodrza

Autorzy Greinert, A.  Greinert, H. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/23377
Warianty tytułu
EN Possibility estimation of organic wastes and plant products management from the polluted areas of Middle-Odra Land
Konferencja Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry. Rekultywacja terenów zdegradowanych : konferencja międzynarodowa (4 ; 28-29.06.2007 ; Zielona Góra ; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Środkowe Nadodrze to jeden z rejonów Polski, które będąc w znacznym stopniu zalesionymi, nadal posiadają dużą powierzchnię ugorów i odłogów, także na glebach dobrych klas. Te z kolei są częściowo wadliwe z punktu widzenia chemizmu (zanieczyszczenie, głównie metalami ciężkimi i rzadziej pochodnymi ropy naftowej). Wskazuje to na konieczność poszukiwania dla tych terenów sensownego sposobu zagospodarowania. O ile najsłabsze gleby powinny być w dalszym ciągu zalesiane, o tyle dla pozostałych przyszłością mogą być uprawy roślin technicznych - nie przeznaczonych na spożycie. Ponadto ze znacznej obszarowo produkcji roślinnej powstają różnego rodzaju odpady (kora, trociny, masa zielona). Materiały te powinny być wykorzystane w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, po analitycznym ustaleniu ich przydatności.
EN Middle Odra Land this one of Polish regions, which being in considerable degree afforesed, they possess still the large surface of fallows and the fallow lands, also on soils the good classes. These in turn are partly defective with point of sight of chemism (the dirt, mainly with heavy metals and more seldom the derivatives of petroleum). This shows on searches necessity forthese terrains of sensible way of the use implements. If the weakest soils should be still afforesed, the better ones should be farmed, using technical plants - not designed on consumption. Moreover, from considerable widespread vegetation, wastes masses are produced in hight amounts (bark, sawdusts, green mass).These materials should be used in agriculture, forestry and gardening, after analytic proof their usefulness.
Słowa kluczowe
PL odpady organiczne   rośliny przemysłowe   grunty skażone   gleby zanieczyszczone   Środkowe Nadodrze  
EN organic wastes   industrial plants   contaminated grounds  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2007
Tom nr 135 (15)
Strony 46--54
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor Greinert, A.
autor Greinert, H.
Bibliografia
1. EIKMANN Th., KLOKE A., EIKMANN S.: Environmental, medical and toxicological assessment of soil contamination. "Contaminated Soil'93" vol. I, F. Arendt, G.J. Annokkee, R. Bosman, W.J. van den Brink (ed.) Kluwer Academic Publishers, 327-336, 1993
2. GREINERT H.: Ochrona gleby. Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze 1992.
3. GREINERT H., DRAB M.: Możliwość wykorzystania kory sosnowej w uprawie pomidorów szklarniowych. Zeszyty Naukowe WSI w Zielonej Górze, Nr 74, 117-130, 1984
4. HERMS D., BRÜMMER G.: Einfluß der Bodenreaktion auf Löslichkeit und tolerierbare Gesamtgehalte an Nickei, Kupjer, Zink, Cadium und Blei im Böden und Kompostierten Siedlungsabfällen. Landwirtsch. Forsch., 33, 408-423, 1980
5. JĘDRCZAK A. Kompostowanie odpadów w otwartych komorach kompostowych z napowietrzaniem w Zielonej Górze. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, T. LXIX, Nr 2,37-40, 1995
6. REUTER G.: Improvement of sandy soils by clay-substrate application. Applied Clay Science, 9, 107-120, 1994.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0005
Identyfikatory