Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0004

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Aktywność fosfatazy zasadowej w glebach rozwijających się z gruntów po górniczych

Autorzy Gilewska, M.  Płóciniczak, A. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/23377
Warianty tytułu
Konferencja Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry. Rekultywacja terenów zdegradowanych : konferencja międzynarodowa (4 ; 28-29.06.2007 ; Zielona Góra ; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Najbardziej dynamiczny rozkład organicznych połączeń fosforu, mierzony aktywnością fosfatazy zasadowej, zachodzi w glebie objętej paszowo-zbożowym systemem użytkowania, którego podstawą jest uprawa lucerny. Aktywność fosfatazy kształtowała się, w zależności od poziomu nawożenia, w przedziale 87 do 132 mmol PNP kg-1h-1. Znacznie wolniej przebiegał rozkład organicznych związków fosforu w glebie, na której przemiennie uprawiano rzepak i pszenicę. Różnice były istotne. Badania wykazały pozytywny wpływ nawożenia mineralnego na aktywność fosfatazy. Wystąpił jednak brak zależności pomiędzy aktywnością fosfatazy, a zawartością przyswajalnych form fosforu (r=0,21). Zasadowy odczyn i duża ilość węglanów modyfikują gospodarkę fosforem. Fosfor w takich glebach ulega procesom retrogradacji.
EN The most dynamic decomposition of phosphorus organic combination measured by the activity of phosphates base takes place in the soil which undergoes fodder-cereal usage system and Lucerne is the basis for cultivation. The phosphates activity varied depending on the level of fertilization from 87-132 mmol PNP kg-1 soil ha-1. The decomposition of phosphorus components in the soil on which rape and wheat was cultivated alternately was considerably slower. The differences were substantial. The research showed the positive influence of mineral fertilization on phosphates activity. But, however, there was lack of relationship between phosphates activity and the contents of assimilate forms of phosphorus (r=0,21). Alkaline reaction and large amount of carbohydrate modify the phosphorus economy. Phosphorus undergoes gradation processes in such soils.
Słowa kluczowe
PL fosfataza alkaliczna   grunt pogórniczy   gleba   użytkowanie gleb   system użytkowania  
EN alkaline phosphates   post-mining grounds   soil   usage system  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2007
Tom nr 135 (15)
Strony 37--45
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor Gilewska, M.
autor Płóciniczak, A.
  • Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji, Zakład Rekultywacji w Koninie
Bibliografia
1. BARAN S., FURCZAK J., GOSTKOWSKA K.: Aktywność enzymatyczna gleby lekkiej użyźnianej odpadami organicznymi. Zesz. Prob.. Post. Nauk Roln. Z. 437: 69-77, 1996
2. BENDER J.: Rekultywacja terenów pogórniczych w Polsce. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. Z. 418: 75-86, 1995
3. CIEŚLA W., KOPER J.: Wpływ wieloletniego nawożenia mineralno-organicznego na kształtowanie się poziomu fosforu organicznego i przyswajalnego oraz aktywności enzymatycznej gleby. Roczn. Glebozn. T. 41, 3/4:73-83, 1990
4. CZUBA R., GORLACH E., KALEMBASA S., LOGINÓW W., MAZUR T. (red.): Azot w glebach uprawnych. PWN:239, Warszawa 1991
5. GIBCZYŃSKA M., LEWANDOWSKA L.: Zależność między aktywnością fosfatazy, a zawartością różnych frakcji fosforu w glebach różniących się zawartością próchnicy. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. Z. 501: 127-133, 2004
6. SCHNEIDER K., TURRION M.B. GRIERSON P.F., GALLARDO J.F.: Phosphatase activity, microbial phosphorus, and fine root growth in forest soils in the Sierra de Gata, western central Spain. Biol. Fertil. Soils 34: 151-155, 2001
7. SPYCHALSKI W., MOCEK A., GILEWSKA M.: Zawartość form fosforu w glebach wytworzonych z gruntów pogórniczych. Instytut Ochrony Środowiska. Obieg pierwiastków w przyrodzie. Monografia Tom III pod redakcją Barbary Gworek.: 120-125, Warszawa 2005.
8. TABATABAI M.A., BRENNER J.M.: Use of p-nitrophenyl phosphate for assai of soil phosphatase activity. Soil Biol. Biochem. 1: 301-307, 1969.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0004
Identyfikatory