Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0002

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Poziom zasolenie gleb na tle wystepowania frontu wód słonych infiltrujących ze składowiska odpadów poflotacyjnych "żelazny most"

Autorzy Gałka, B.  Ochman, D. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/
Warianty tytułu
Konferencja Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry. Rekultywacja terenów zdegradowanych : konferencja międzynarodowa (4 ; 28-29.06.2007 ; Zielona Góra ; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zjawisko zasalania gleb, związane z przedostawaniem się na przedpola słonych wód nadosadowych retencjonowanych w zbiorniku odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most". Przenikające wysokozmineralizowane wody ze zbiornika wywołują określone konsekwencje dla chemizmu wód podziemnych i powierzchniowych, a także dla gospodarki wodnej i właściwości gleb.
EN The phenomenon of soil saltinity - related to getting through to the forelands of over-sediment salty water stored in the tailings impoundment "Iron Bridge" - was introduced in the paper. Highly-mineralised water infiltrating from the tailing impoundment induce certain consequences for the chemism of the underground and surface water as well as for the water management and properties of soil.
Słowa kluczowe
PL zasolenie gleb   osady poflotacyjne   składowisko odpadów  
EN saltinity   after flotation wastes   tailing impoundment  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2007
Tom nr 135 (15)
Strony 22--28
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Gałka, B.
autor Ochman, D.
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
Bibliografia
1. CZABAN S. i inni: Ocena oddziaływania składowiska Żelazny Most na środowisko w 2003 roku. Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń "Arcanum". Maszynopis, 2004
2. KALISZ M., SIEROŃ H.: Analiza zmian hydrodynamicznych i hydrochemicznych wód podziemnych w otoczeniu składowiska" Żelazny Most". CBM Cuprum 1998
3. KASZUBKIEWICZ J., OCHMAN D., KASINA M., KISIEL J., NOWACKA S., SZEWCZYK A.: Rocz. Gleb. Tom LIV, nr 4, s. 91-102, 2003
4. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny: Składowisko odpadów z flotacji rud miedzi "Żelazny Most". Eksploatacja - rozbudowa ochrona środowiska. Ochrona środowiska. Biuletyn, 2000
5. OCHMAN D.: Zmiany właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb zachodzące pod wpływem wysokozmineralizowanych wód przesączających się ze składowiska odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most". Maszynopis. AR Wrocław 2005
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0002
Identyfikatory