Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0001

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Miejsce i znaczenie terenów zieleni miejskiej

Autorzy Asani, A. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/
Warianty tytułu
EN Green areas - their role and importance in the cities
Konferencja Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry. Rekultywacja terenów zdegradowanych : konferencja międzynarodowa (4 ; 28-29.06.2007 ; Zielona Góra ; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie podjęto próbę usystematyzowania pojęcia "tereny zieleni". Przedstawiono charakterystykę miejskich terenów zielonych, jak również zestawiono ogólne zasady ich komponowania.
EN The article present specification of definition of municipal green areas. The characteristic of municipal green areas has been presented. The role of areas designing are set together.
Słowa kluczowe
PL tereny zieleni   zieleń miejska   rola zieleni w miastach  
EN grean areas   municipal green   importance in the cities  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2007
Tom nr 135 (15)
Strony 11--21
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Asani, A.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Hydrologii i Geologii Stosowanej, A.Asani@iis.uz.zgora.pl
Bibliografia
1. BIEGAŃSKA L: Zasady klasyfikacji użytkowania terenów miasta dla potrzeb planowania przestrzennego. Instytut Urbanistyki i Architektury. Warszawa 1969
2, BOHM A.: Stan zasobów przyrody [w:] Raport o stanie środowiska miasta Krakowa w latach 1994-1999. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Kraków 1999
3. CZERWIENIE C M., LEWIŃSKA J.: Zieleń w mieście. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 2000
4. GIEDRYCH R.: Zarys prawnych przemian konkretyzacji pojęcia "tereny zieleni" w II połowie XX wieku w Polsce. [w:] ID Forum architektury krajobrazu; Mat. Międzyn. Konf. Nauk. Warszawa 2000
5. GREINERT A.: Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych. Wyd. Politechniki Zielonogórskiej 2000
6. MIRSKI A.: Polski narodowy program dla wszystkich - wezwanie do działania. Budujemy minirezerwaty w każdej miejscowości. [w:] Zielone Brygady nr 10 (112), Kraków 1998
7. PTASZYCKA A.: Przestrzenie zielone w miastach. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Warszawa 1950
8. SIEWNIAK M., MITKOWSKA A.: Tezaurus sztuki ogrodowej. Oficyna Wyd. "Rytm", Warszawa 1998
9. SZUMAŃSKI M., NIEMIRSKI A., RUTKOWSKI S.: Rozważania nad klasyfikacją terenów zieleni. Wydaw. SGGW. Warszawa 1994
10. WOOD C.: Zielone miasto. Wydawnictwo Europejskiego Centrum Ekologicznego LOP. Warszawa 1999
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0012-0001
Identyfikatory