Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0007-0019

Czasopismo

Management

Tytuł artykułu

Temple, church and religion metaphors in values management

Autorzy Sułkowski, Ł. 
Treść / Zawartość https://content.sciendo.com/view/journals/manment/manment-overview.xml
Warianty tytułu
PL Metafory świątyni, kościoła i religii w zarządzaniu wartościami
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In the paper the concept of organizational value management is presented. Each organization is supported by four pillars: corporate culture, corporate strategy, corporate image and corporate mission. All of that four are strongly connected and represent the reflection of organizational values. The graphic representation of these liaisons is just the metaphor. I propose the temple and church metaphor. Temple is a material construction which reflects the religion. Church is an institutional reflection of religious faith. The deep structure is the religion itself composed of values, norms and beliefs. Temple and church metaphor is simplistic. However it emphasizes interconnections of organizational strategy, culture, identity and image and also shows how management techniques taken from different spheres interact with each other.
PL W artykule prezentowana koncepcja zarządzania wartościami organizacyjnymi. Wszystkie organizacje wspierają się na czterech filarach: kultury organizacyjnej, strategii organizacyjnej, wizerunku organizacji oraz misji organizacji. Wszystkie cztery są ze sobą ściśle powiązane i reprezentują odbicie wartości organizacyjnych. Graficzne przedstawienie tych związków to tylko metafora. Proponuję metaforę świątyni i kościoła. Świątynia to materialna konstrukcja odzwierciedlająca religię. Kościół to instytucjonalne odzwierciedlenie wiary. Głęboką strukturą jest sama religia składająca się z wartości, norm i przekonań. Metafora świątyni i kościoła jest uproszczeniem, kładzie jednak nacisk na wewnętrzne powiązania strategii organizacyjnej, kultury, tożsamości i wizerunku. Pokazuje również jak techniki zarządzania pochodzące z różnych dziedzin oddziaływają na siebie.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie wartościami   kultura organizacyjna   strategia organizacji   wizerunek organizacji   misja organizacji  
EN values management   corporate culture   corporate strategy   corporate image   corporate mission  
Wydawca University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
Czasopismo Management
Rocznik 2008
Tom Vol. 12, no 1
Strony 27--34
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Sułkowski, Ł.
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorcości i Zarządzania w Łodzi, Wydział Zarządzania
Bibliografia
1. Albert S., Whetten D.A. (2004), Organizational Identity, in: M.J. Hatch, M. Schultz (Ed.), Organisational Identity. A Reader, Oxford University Press, Oxford - New York.
2. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
3. Fombrun Ch. J. (1996), Reputation. Realizing Value from Corporate Image, Harvard Business School Press, Harvard.
4. Hatch M.J., Schultz M.S. (2000), Scaling the Tower of Babel: Relational Differences Between Identity, Image and Culture in Organizations ,in: "The Expressive Organisation: Linking Identity, Reputation and the Corporate Brand, Oxford University Press, Oxford.
5. Jacques E. (1952), The Changing Culture of a Factory, Fryden Press, New York.
6. Leuthesser L., Kohli C. (1997), Corporate identity: the role of mission statements, "Business Horizons", May-June.
7. Rue L.W., Holland P.G. (1989), Strategic Management. Concepts and Experienees, McGraw-Hill, New York.
8. Schein E. (1982), Organisational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco.
9. Schenplein H. (1988), Kultura przedsiębiorstwa i jej rozwój, in: "Organizacja i Kierowanie", No 7/8.
10. Strategom (1997), Zarządzanie firm: Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0007-0019
Identyfikatory