Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0043-0025

Czasopismo

Management

Tytuł artykułu

The design and the implementation of the development strategy at public higher education institutions

Autorzy Wyrwa, J. 
Treść / Zawartość https://content.sciendo.com/view/journals/manment/manment-overview.xml
Warianty tytułu
PL Projektowanie i implementacja strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This article focuses on identification of the model approach to designing and implementing a development strategy in a higher education institution. The main reason for taking up the topic of formulating and implementing development strategies in higher education institutions is the growing demand for developing a model of designing and implementing strategies in entities of this type. Higher education institutions are specific organizations, therefore it is not possible to apply methods of the strategic analysis, which were designed mainly for creating strategies of enterprises, in the direct way. The aim of the article is to emphasize the role of the strategic thinking in the context of the management of a higher education institution. Moreover, it is in this article on the basis of the GUS data that the information on higher education institutions, academic staff and students was summarized. It is in the study that the method of document analysis was applied. The structure according to forms, types of higher education institutions and numbers of students were analysed. The evaluation of discussed changes of discussed parameters over time was carried out.
PL Artykuł koncentruje się na wskazaniu modelowego ujęcia procesu projektowania i wdrażania strategii rozwoju w uczelni wyższej. Zasadniczą przesłanką podjęcia tematu dotyczącego formułowania i implementacji strategii rozwoju w szkołach wyższych jest rosnące zapotrzebowanie ze strony uczelni na opracowanie modelu projektowania i wdrażania strategii w tego typu podmiotach. Uczelnia wyższa jest specyficzną organizacją, dlatego nie można w sposób bezpośredni zastosować metod analizy strategicznej, które zostały zaprojektowane głównie z myślą o budowaniu strategii przedsiębiorstw. Celem artykułu jest uwypuklenie roli myślenia strategicznego w kontekście zarządzania szkołą wyższą. Ponadto w artykule, na podstawie danych GUS, zestawiono informacje o uczelniach, kadrze akademickiej i studentach. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy dokumentów. Analizie poddano strukturę uczelni według form, typu uczelni oraz liczby studentów. Dokonana została ocena zmian w czasie omawianych parametrów.
Słowa kluczowe
PL szkoła wyższa   strategia   zarządzanie strategiczne  
EN higher education institution   strategy   strategic management  
Wydawca University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
Czasopismo Management
Rocznik 2012
Tom Vol. 16, no. 2
Strony 343--360
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wyrwa, J.
Bibliografia
1. Chromińska N., Guliński J., Lesicki A. (2011), Strategia rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowanie i wdrażanie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” nr 167.
2. Cyfert Sz., Kochalski C. (2011), Projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju na uczelni wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” nr 167.
3. Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce (2009), Ernst&Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
4. Dwornikowska M. (2011), Tworzenie modelu zrządzania strategicznego na uczelni wyższej na przykładzie Akademii Medycznej we Wrocławiu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” nr 167.
5. Jasiczak J., Kochalski C., Sapała M. (2011), Wstępne wyniki badań nad projektowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” nr 167.
6. Kochalski C. (red.) (2011), Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
7. Leja K. (2011), Koopetycja metodą doskonalenia zarządzania szkołą wyższą, „Przegląd Organizacji” nr 7-8.
8. Nowodziński P. (2011), Nowoczesne koncepcje zarządzania szkołą wyższą, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” nr 167.
9. Olechnicka A., Płoszaj A., Wojnar K. (2011), Strategie przodujących uczelni wobec nowych uwarunkowań i funkcji szkół wyższych, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 1 (43).
10. Rajchel K. (2007), Kierunki zmian w usługach edukacyjnych szkoły wyższej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej” nr 244, „Zarządzanie i Marketing” z. 10.
11. Ryńca R., Radomska J. (2009), Dylematy strategiczne uczelni wyższych, „Współczesna Ekonomia” nr 3 (11).
12. Szkoły wyższe i ich finanse w 1998 roku (1999), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
13. Szkoły wyższe i ich finanse w 2000 roku (2001), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
14. Szkoły wyższe i ich finanse w 2002 roku (2003), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
15. Szkoły wyższe i ich finanse w 2004 roku (2005), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
16. Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 roku (2007), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
17. Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 roku (2009), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
18. Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 roku (2011), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
19. Wosik D. (2006), Strategia jakości zarządzania szkołą wyższą w świetle postulatów procesu bolońskiego oraz kryteriów akredytacji środowiskowej – doświadczenia Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w: K. Leja (red.), Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
20. http://www.ue.poznan.pl/cms/att/STRATEGIA/Karta_Strategiczna_UEP.pdf
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0043-0025
Identyfikatory