Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0043-0012

Czasopismo

Management

Tytuł artykułu

The interdependence of the regional environment state with the level of enterprise development

Autorzy Malinowski, M. 
Treść / Zawartość http://content.sciendo.com/view/journals/manment/manment-overview.xml
Warianty tytułu
PL Współzależność stanu otoczenia regionalnego z poziomem rozwoju przedsiębiorstw
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The purpose of this article is to determine to what extent the state of the regional environment, influences the development of companies located in different regions. In the first part, the paper characterizes the regional environment and presents it as a factor in the development of enterprises. In the second part, based on statistical data, the relationship between the development of regional environment and the enterprise development in individual voivodeships in 2006-2010 was examined.
PL Celem artykułu jest określenie wpływu otoczenia regionalnego na rozwój przedsiębiorstw w poszczególnych województwach. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano otoczenie regionalne oraz przedstawiono je jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw. W części drugiej, na podstawie danych statystycznych zbadano zależności pomiędzy stanem otoczenia regionalnego i rozwojem przedsiębiorstw w poszczególnych województwach w latach 2006-2010.
Słowa kluczowe
PL otoczenie przedsiębiorstwa   otoczenie regionalne   rozwój przedsiębiorstw  
EN enterprise environment   regional environment   development of enterprises  
Wydawca University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management
Czasopismo Management
Rocznik 2012
Tom Vol. 16, no. 2
Strony 141--154
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Malinowski, M.
Bibliografia
1. Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
2. Frenkel A. (2001), Why High Technology Firms Choose to Locate in or near Metropolitan Areas, Urban Studies, Vol. 38, No. 7.
3. Gabrusewicz W. (2002), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
4. Gabrusewicz W. (1992), Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowe, AE w Poznaniu, Poznań.
5. Jackson J. E., Klich J., Poznańska K. (2000), Nowe przedsiębiorstwa w transformacji gospodarki polskiej, Gospodarka Narodowa, nr 5-6.
6. Kuciński K. (red.) (2011), Glokalizacja, Difin, Warszawa.
7. Kuciński K. (1997), Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości, SGH, Warszawa.
8. Nizard G. (1998), Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa.
9. Penc J. (2003), Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.
10. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
11. Skowronek-Mielczarek A. (red.) (2003), Przedsiębiorstwo- Przedsiębiorczość, Rynek, SGH, Warszawa.
12. Szymczak M. (red.) (1981), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
13. Szymla Z. (2000), Determinanty rozwoju regionalnego, Ossolineum, Wrocław -Warszawa-Kraków.
14. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
15. Wach K. (2009), Mezootoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 799, Kraków.
16. Strona Internetowa: http://www.stat.gov.pl/bdl/ (04.09.2012-data dostępu).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0043-0012
Identyfikatory