Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0042-0034

Czasopismo

Archives of Transport

Tytuł artykułu

Selected aspects of the eCall emergency notification system

Autorzy Kamiński, T.  Nowacki, G.  Mitraszewska, I.  Niezgoda, M.  Kruszewski, M.  Kamińska, E.  Filipek, P. 
Treść / Zawartość http://www.archivesoftransport.com/ http://www.degruyter.com/view/j/aotr http://journals.pan.pl/dlibra/journal/97813
Warianty tytułu
PL Wybrane aspekty systemu powiadamiania ratunkowego eCall
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The artic1e describes problems associated with the road collision detection for the purpose of the automatic emergency cali. At the moment collision is detected, the eCall device installed in the vehic1e will automatically make contact with Emergency Notification Centre and send the set of essential information on the vehic1e and the place of the accident. To activate the alarm, the information about the deployment of the airbag s will not be used, because connection of the eCall device might interfere with the vehic1e's safety systems. It is necessary to develop a method enabling detection of the road collision, similar to the one used in airbag systems, and based on the signals available from the acceleration sensors.
PL W artykule opisano problemy związane z detekcją kolizji drogowej dla potrzeb automatycznego wezwania służb ratunkowych. W chwili wykrycia kolizji zainstalowane w pojeździe urządzenie eCall będzie automatycznie nawiązywało połączenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego i przesyłało zestaw podstawowych informacji dotyczących pojazdu i miejsca zdarzenia. Do wyzwolenia alarmu prawdopodobnie nie będą wykorzystane informacje o aktywacji poduszek powietrznych, ponieważ podłączenie urządzenia eCall mogłoby zakłócać działanie systemów bezpieczeństwa pojazdu. Konieczne jest opracowanie metody, podobnej do tej wykorzystywanej w systemach poduszek powietrznych, a umożliwiającej wykrycie kolizji drogowej na podstawie dostępnych danych dostarczonych z czujników przyspieszeń.
Słowa kluczowe
PL powiadamianie ratunkowe   system eCall   112   kolizje drogowe   ratownictwo drogowe  
EN emergency notification   system eCall   112   road collision   road rescue services  
Wydawca Warsaw University of Technology, Faculty of Transport
Czasopismo Archives of Transport
Rocznik 2011
Tom Vol. 23, iss. 4
Strony 489--509
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kamiński, T.
autor Nowacki, G.
autor Mitraszewska, I.
autor Niezgoda, M.
autor Kruszewski, M.
autor Kamińska, E.
autor Filipek, P.
  • M Motor Transport lnstitute, Transport Management and Telematics Centre, 80 Jagiellońska Str., 03-301 Warsaw
Bibliografia
1. Augenstein J., Perdeck E., Bahouth G. T., Digges K. H., Borchers N., & Baur P.: Injury Identification: Priorities for Data Transmitted: National Highway Traffic Safety, Administration, Washington, D.C. (2005).
2. Commission Recommendation 2003/558/EC of 25 July 2003 on the processing of caller location information in electronic communication networks for the purpose of location-enhanced emergency call services, OJ L 189, 29.7.2003.
3. Communication from the Commission (2nd eSafety communication) "Bringing eCall to Citizens". COM(2005) 431, Brussels, 14.09.2005.
4. Communication from the Commission "Information and Communications Technologies for Safe and Intelligent Vehicles", COM(2003) 542, Brussels, 15.09.2003.
5. Communication from the Commission "Towards Europe-wide Safer, Cleaner and Efficient Mobility: The First Intelligent Car Report". COM(2007) 541 final, Brussels, 17.09.2007.
6. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Bringing eCall back on track - Action Plan (3rd eSafety Communication), KOM (2006) 723, Brussels 23.11.2006.
7. Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services, Official Journal L 108, April 2002.
8. ERB Y., AEE-C / Strandberg L, AEE-L / Bohman K.: eCall Trigger Crash severity estimation, ALR PSAPs meeting on eCall, Madrid, March 2006.
9. eSafety Forum eCall Driving Group "European Memorandum of Understanding for Realisation of Interoperable In-Vehicle eCall", May 2004.
10. Haight W.R.: Crash Norma J2431: The Effects of Front-mounted Accessories on Air Bag Sensors and Crashworthiness, 1997.
11. Nunan D. A.: When Do Air Bags Deploy? - Sensing 101, Delphi Electronics&Safety, June 8, 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0042-0034
Identyfikatory