Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0040-0016

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Koncentracja cynku w glebach, w różnych odległościach od krawędzi jezdni na przykładzie drogi krajowej nr 3 w okolicach Nowego Miasteczka

Autorzy Walczak, B.  Chutko, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Concetration of zinc at different distances from edge of road example national roads no 3 near Nowe Miasteczko
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki zawartości cynku form zbliżonych do ogólnych oraz potencjalnie dostępnych dla roślin w różnych odległościach od krawędzi jezdni przy drodze krajowej nr 3 w okolicy Nowego Miasteczka. Celem pracy było określenie zawartości cynku w glebie oraz ocena ilości w odniesieniu do obowiązujących norm.
EN The results of zinc forms similar to the general and potentially available to plants at different distances, ranging from the edge of the road at the national road No. 3 in the area of Nowe Miasteczko. The aim of this study was determine the zinc content in the soil and evaluate the amount in relation to the standards.
Słowa kluczowe
PL gleba   cynk   obszary przydrożne  
EN soil   zinc   roadside areas  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2011
Tom nr 144 (24)
Strony 26--39
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., fot., tab., wykr.
Twórcy
autor Walczak, B.
autor Chutko, T.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów, B.Walczak@iis.uz.zgora.pl
Bibliografia
1. BRZOZOWSKA L., BRZOZOWSKI K., DRĄG Ł.;. Transport drogowy a jakość powietrza atmosferycznego. Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.
2. CZARNOWSKA K., CHKIBIUK M., KOZANIECKA T.; Pierwiastki śladowe w glebach uprawnych wokół Warszawy, Rozwój SGGW, Warszawa 2002.
3. DOBRZAŃSKI B., ZAWADZKI S.; Gleboznawstwo. Wydanie III poprawione, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1995.
4. FEDAK R. (red.); Województwo lubuskie 2007. Wydział Poligrafii Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
5. GREINERT A.; Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i ochrony gleb. Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 1998.
6. GRESZTA J., GRUSZKA A., KOWALKOWSKA M.; Wpływ immisji na ekosystem, Wydawnictwo Naukowe Katowice, Katowice 2002.
7. KEBATA-PENDIAS A., PENDIAS H.; Pierwiastki śladowe w śladowe w środowisku biologicznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
8. MALCZYK P., KĘDZIA W.; Metale ciężkie w glebach leśnych wzdłuż drogi wylotowej Bydgoszcz-Inowrocław. Rozwój SGGW, Warszawa 1996.
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.
10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń metali ciężkich zanieczyszczających glebę.
11. WALCZAK B.; Lead and zinc in the street dust of Zielona Góra, Poland. Environmental Engineering III. Taylor & Francis Group, London 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0040-0016
Identyfikatory