Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0040-0013

Czasopismo

Civil and Environmental Engineering Reports

Tytuł artykułu

The tourist infrastructure of the waterway in a segment of the lower Warta River

Autorzy Hudak, M.  Paczkowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Infrastruktura turystycznego szlaku wodnego na odcinku Dolnej Warty
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The Polish segment of the E70 International Waterway comprises an area stretching from the western border of Poland with Germany (the estuary of the Warta River) to Żuławy Wiślane (including the area surrounding the Polish part of the Vistula Lagoon). This waterway leads along the Warta River, the Noteć River, the Bydgoski Canal, the Brda River and the delta of the Vistula River. The intensity of the use of the existing waterway is low. This is caused, among other things by, the inadequate technical condition of some of the ports and harbours, and also by the limited supply of tourist services or lack of tourist infrastructure. Moreover, the tourist season on the waterway in question is limited to 3-4 months. The article suggests an idea for improvement in the tourist development of the area of the Lower Warta River, from Santok to Kostrzyn on the Oder River, by the location of point objects of infrastructure. They will create good conditions for mass and individual tourism in the segment of the waterway in question, which may result in the economic growth of the region, and also good neighbour relations with Germany. The organization of good infrastructure and a clever educational policy in terms of ecology may also contribute to minimising the bad influence of tourism on the environment.
PL Polski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 swym zasięgiem obejmuje obszar rozciągający się od zachodniej granicy z Niemcami (ujście Warty), aż do Żuław Wiślanych (wraz z terenami okalającymi polską część Zalewu Wiślanego). Szlak ten prowadzi wzdłuż Warty, Noteci, Kanału Bydgoskiego, Brdy oraz Delty Wisły. Intensywność obecnego wykorzystania szlaków wodnych jest niska. Spowodowane to jest, m.in. niezadowalającym stanem technicznym części portów i przystani, a także - ograniczonym zapleczem usług turystycznych lub brakiem tejże infrastruktury. Ponadto, sezon turystyczny na omawianym szlaku jest ograniczony do 3 - 4 miesięcy. W artykule zaproponowano poprawę rozwoju turystycznego w rejonie Dolnej Warty, od Santoku do Kostrzyna nad Odrą, poprzez lokalizacje punktowych obiektów infrastruktury. Stworzą one dobre warunki dla turystyki zbiorowej i indywidualnej na omawianym odcinku rzeki, co może spowodować wzrost znaczenia gospodarczego tego rejonu, a także zacieśnienie się relacji sąsiedzkich ze stroną niemiecką. Zorganizowanie właściwej infrastruktury i prowadzenie przemyślanej edukacji ekologicznej może również przyczynić się do zmniejszenia presji turystyki na środowisko.
Słowa kluczowe
PL turystyka wodna   szlak wodny   infrastruktura turystyczna   Dolna Warta  
EN water tourism   objects of infrastructure   Warta River  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Civil and Environmental Engineering Reports
Rocznik 2011
Tom No. 7
Strony 147--153
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab.
Twórcy
autor Hudak, M.
autor Paczkowska, A.
  • Institute of Environmental Engineering University of Zielona Góra, Szafrana st. 15, 65-516 Zielona Góra, Poland, m.hudak@iis.zgora.pl
Bibliografia
1. Czasnojć M., Twardochleb P.: Rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) Tom 2: Koncepcja programowo - przestrzenna, Gdańsk, 2010.
2. Czerny M.: Szlaki Wodne Polski - Polish Waterways, raport dla PTTK, http://kanaly.info/pl/index/id_contentnews=39, 2006.
3. Jarzębińska T.: The role of inland ports in integration of polish waterways with the European network, Polish Maritime Research, Special issue 2007/S1, Gdańsk, 2007.
4. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa, 2005.
5. Kołodziejczyk U., Hudak M.: Rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej relacji wschód – zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) Tom 3: Analiza środowiskowa, Gdańsk, 2010.
6. Recreational Craft Direktive 94/25/CE z dnia 16 lipca 1994.
7. European Recreational Inland Navigation Network Resolusion No 52 United Nations New York and Geneve, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0040-0013
Identyfikatory