Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0036-0020

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Odrzański turystyczny szlak wodny a obszary Natura 2000 i inne obszary chronione w województwie lubuskim

Autorzy Hudak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The Oder waterway and the Natura 2000 areas and the another areas of conservation in the Lubuskie Region
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Realizacja celów ochrony przyrody nie wyklucza inwestycji na obszarach chronionych, choć oczywiście nakłada na nie istotne ograniczenia. Wymaga takiego planowania i projektowania przedsięwzięć, które zapewni realizację inwestycji, przy minimalizacji niekorzystnego jej wpływu na środowisko. Podstawowymi problemami środowiskowymi, związanymi z realizacją obiektów związanych z turystycznymi szlakami wodnymi, będą straty przyrodnicze, towarzyszące w sposób nieunikniony budowie i rozbudowie obiektów infrastruktury turystycznej oraz wzrost uciążliwości akustycznych wynikających z eksploatacji szlaku wodnego w sezonie wiosenno-letnim. W niniejszej pracy przedstawiony został turystyczny szlak wodny na lubuskim odcinku Odry. Szczególną uwagę zwrócono na jego położenie oraz lokalizację przystani w stosunku do obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych.
EN The realization of aims protection nature does not exclude on protected areas investment, but it puts on essential limitations obviously. It requires planning and projecting undertakings which will assure the realization of investment near minimization unfavourable her influence on environment. The natural losses will be the basic environmental problems of touristic waterways. They accompany the building always and extension of objects of touristic infrastructure. Acoustic difficulties grow up in spring-summer season. The touristic waterways in present article were introduced on section of Oder. Particularly important the position of touristic route is as well as the location of harbour in relation to areas Nature 2000 as well as different protected areas.
Słowa kluczowe
PL obszary Natura 2000   turystyka wodna   obszary chronione  
EN waterway   inland waterway   Natura 2000 areas   areas of conservation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2010
Tom nr 140 (20)
Strony 74--82
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Hudak, M.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Hydrologii i Geologii Stosowanej, M.Hudak@iis.uz.zgora.pl
Bibliografia
1. JARZĘBIŃSKA T.: Limitations of the Inland Navigation Development in Poland. In-Water Project, raport (w jęz. polskim i angielskim), http://inwaterproject.org., 2006
2. JARZĘBIŃSKA T., MAJEWSKI W.: Changes and their Consequences of the EstuarineSection of the Vistula River [W:] Affelt W., Cywiński Z. (red.), Proc. of the International Conference "Preservation of the Engineering Heritage - Gdańsk Outlook2000", GUT, s. 127-132 (w jęz. angielskim), 1999.
3. KOŁODZIEJCZYK U., HUDAK M.: Analiza środowiskowa oddziaływania obiektów zawartych w "Koncepcji programowo-przestrzennej rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana na terenie Polski MDW E70)", Redan - Biuro Projektowo - Inżynierskie Sp. z o.o. w Szczecinie, Szczecin 2009.
4. KOŁODZIEJCZYK U.: Geologiczno-inżynierskie badania wałów przeciwpowodziowych i ich podłoża jako metoda prognozy zagrożeń powodziowych na lubuskim odcinku Odry. Oficyna Wydawn. UZ, Zielona Góra 2002.
5. KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA A.: Geoekologia turystyki i wypoczynku. Wydanie drugie. WN PWN S.A, Warszawa, 1999.
6. PYŚ J.: Odrzańska Droga Wodna - europejskie dziedzictwo. Prosto z pokładu, 2004-2006.
7. STANIEWSKA-ZĄTEK W.: Turystyka a przyroda i jej ochrona. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0036-0020
Identyfikatory