Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0036-0013

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Charakterystyka geotechniczna gruntów organicznych ze Szczecinka

Autorzy Wojnicka-Janowska, E. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/
Warianty tytułu
EN The geotechnical characteristic of organic soils from Szczecinek
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł zawiera wyniki laboratoryjnych badań charakteryzujących organiczne grunty jeziorne ze Szczecinka. Na podstawie analizy stwierdzono niekorzystne parametry badanych próbek torfu, gytii wapiennej i kredy jeziornej. Grunty nie są przydatne jako podłoże do bezpośredniego posadowienia obiektów inżynieryjnych.
EN Organic soils are characterized by disadvantageous geotechnical parameters are numbered to so called weak soils. Lake marl, gyttja and peat show great physically mechanical differentiation according to the kind and content of mineral and organical elements. In connection with great variability of examined soils, generalizations are possible only for selected areas of their occurrence. The present article shows the geotechnical characteristic of carbonate sediments originated from Szczecinek.
Słowa kluczowe
PL grunty organiczne   torf   gytia wapienna   kreda jeziorna   charakterystyka geotechniczna   Szczecinek  
EN organic soils   gyttja   geotechnical characteristic   Szczecinek  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2010
Tom nr 139 (19)
Strony 143--151
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wojnicka-Janowska, E.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Zakład Geotechniki i Geodezji, ul. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra, E.Wojnicka@ib.uz.zgora.pl
Bibliografia
[1.] BAUER H.P., BECKETT P.H., BIE S.W.: A rapid gravimetric method for estimating Calcium carbonate in soils. "Plant and Soil" nr 37, 1972.
[2.] DOBRZAŃSKI B.: Rozpoznanie i analiza gleb. Wyd. PWN Warszawa, 1970.
[3.] EWERTOWSKA-MADEJ Z.: Parametry wytrzymałości gruntów spoistych na ścinanie określone w aparacie trójosiowego ściskania. Rozprawy Hydrotechniczne, Z-24, 1969.
[4.] JAKUSZKO O.F.: Gieografija ozier Biełorussii. Izd. Wyższaja Szkoła. Minsk, 1967.
[5.] LITYŃSKI T., JURKOWSKA H.. GORLACH S.: Analiza chemiczno rolnicza. Wyd. PWN. Warszawa - Kraków, 1972.
[6.] MACIAK F., LIWSKI S.: Ćwiczenia z torfoznawstwa. Skrypt SGGW AR w Warszawie, 1979.
[7.] PIOTROWSKI A., BORKOWSKI A.: Opinia geotechniczna dotycząca budowy podłoża gruntowego, Szczecin, 2004.
[8.] WYRWICKI R.: Analiza derytograficzna skał ilastych. Wyd. Uniwer. Warszawskiego, Warszawa, 1988.
[9.] WOJNICKA E.I.: Parametry fizyczne gytii oraz kredy jeziornej i ich wpływ na konsystencję. 16. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra, 1994.
[10.] WOJNICKA-JANOWSKA E.: Charakterystyka geotechniczna kredy jeziornej z Pomorska. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 40, Poznań, 1995.
[11.] WOJNICKA-JANOWSKA E.: Właściwości fizyko-chemiczne kredy jeziornej z Pomorska. 17. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra, 1995.
[12.] WOJNICKA-JANOWSKA E.: Charakterystyka złóż węglanowych osadów jeziornych Środkowego Nadodrza. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 129, Zielona Góra, 2002.
[13.] WOJNICKA-JANOWSKA E.: Charakterystyka geotechniczna węglanowych osadów jeziornych Środkowego Nadodrza. Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa: Konferencja naukowo-techniczna. Olsztyn-Kortowo, Olsztyn, 2003.
[14.] WOJNICKA-JANOWSKA E.: Analiza wpływu obciążenia gytii na zmiany jej parametrów geotechnicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo . Z. 28, T. 1, 2006.
[15.] WOJNICKA-JANOWSKA E.: Charakterystyka geotechniczna węglanowych osadów jeziornych ze złoża "Szumiąca". Geologos nr 11, 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0036-0013
Identyfikatory