Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0036-0011

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Makroskalowe deformacje glacitektoniczne osadów neogeńskich w konińskich odkrywkach węgla brunatnego

Autorzy Widera, M.  Włodarski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Macro-scale glacitectonic deformations of the Neogene deposits in the Konin lignite open-casts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Osady neogeńskie w odkrywkach KWB Konin S.A. są silnie zdeformowane glacitektonicznie. Analizie strukturalnej poddano fałdy i nsunięcia wykształcone w skali makro, których rozmiary dochodzą do kilkuset metrów, a wysokość do kilkudziesięciu metrów. Orientacja tych deformacji wskazuje, że powstały one w czasie kilku zlodowaceń, transgredujących z północy, a wyjątkowo z północnego zachodu.
EN Neogene deposits in the Konin lignite open-casts are strongly deformed due to glaciotectonic processes. Some folds and thrusts were subjected to the structural analysis. Their sizes are reaching up to a few hundred meters and height up to several dozen meters. Orientation of these deformations shows that they came into existence during a few glaciations coming from the north, exceptionally from the north-west.
Słowa kluczowe
PL fałdy   nasunięcia   glacitektonika   zaburzenia glacitektoniczne   neogen   KWB Konin S.A.  
EN folds   thrusts   glaciotectonics   glacitectonics deformations   Neogene   Lignite Mine Konin JSC  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2010
Tom nr 139 (19)
Strony 126--135
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Widera, M.
  • Zakład Geologii Środowiskowej, Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań, widera@amu.edu.pl
autor Włodarski, W.
  • Zakład Geologii Środowiskowej, Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań, wojtekw@amu.edu.pl
  • Zakład Geologii Środowiskowej, Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań
Bibliografia
[1.] DOBOSZ T.: Petrografia glin. [W:] Dokumentowanie profili geologicznych z odsłonięć KWB Bełchatów i KWB Konin, etap I (obejmujący część pilotażową). Archiwum Ministerstwa Środowiska 2007.
[2.] JAROSZEWSKI W.: Drobnostrukturalne kryteria tektoniki obszarów nieorogenicznych na przykładzie północno-wschodniego obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich. Studia Geologica Polonica, 38, 1-210, 1972.
[3.] JAROSZEWSKI W.: Tektonika uskoków i fałdów. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1981.
[4.] JAROSZEWSKI W.: Rozważania geologiczno-strukturalne nad genezą deformacji glacitektonicznych. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 61, 153-206, 1991
[5.] MARKS L., BER A. (red.): Metodyka opracowania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. PIG, Warszawa 1999.
[6.] STANKOWSKI W., KRZYSZKOWSKI D.: Stratygrafia czwartorzędu okolic Konina. [W:] Stankowski W. (red.). Przemiany środowiska geograficznego obszaru Konin-Turek. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 11-31, 1991.
[7.] WIDERA M.: Stratigraphy and lithology of Quaternary sediments in the Kleczew Region and in key sections of the eastern Wielkopolska Lowland, central Poland. Geological Quarterly, 44, 211-220, 2000.
[8.] WIDERA M.: Litostratygrafia i paleotektonika kenozoiku podplejstoceńskiego Wielkopolski. Seria Geologia, 18, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
[9.] WIDERA M. (red.): Geologia kenozoiku Niżu Polskiego. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geologii kenozoiku i geomorfologii. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009..
[10.] WIDERA M., WŁODARSKI W.: Część II - KWB Konin. [W:] Dokumentowanie profili geologicznych z odsłonięć KWB Bełchatów i KWB Konin, etap I (obejmujący część pilotażową). Archiwum Ministerstwa Środowiska 2007.
[11.] WŁODARSKI W.: Litologia, stratygrafia i glacitektonika dolnego i środkowego czwartorzędu. [W:] Skoczylas J., Biernacka J. (red.). Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski. Przewodnik LXXI Zjazdu PTG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Poznań, 112-121, 2000.
[12.] WŁODARSKI W.: Tektonika glacjalna zlodowacenia Odry w nawiązaniu do struktur podłoża. Materiały IX Sympozjum Glacitektoniki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 129, 195-207, 2002.
[13.] WŁODARSKI W.: Analiza strukturalno-kinematyczna kompleksu deformacji glacitektonicznych w strefie rowu kleczewa (elewacja konińska, wschodnia wielkopolska). Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 194, 75-100, 2009.
[14.] ABIELSKI R.: Jakie cechy składu petrograficznego żwirów glin lodowcowych mogą być przydatne w litostratygrafii? Przegląd Geologiczny, 52, 340-346, 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0036-0011
Identyfikatory