Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0036-0010

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Wpływ zlodowacenia Warty na architekturę osadów czwartorzędowych wokół zbiornika wodnego Jeziorsko

Autorzy Widera, M. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/
Warianty tytułu
EN Warta glaciation influence on architecture of the quaternary deposits around the Jeziorsko reservoir
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL We wschodnim klifie zbiornika Jeziorsko osady czwartorzędowe wykazują silne zaburzenia glacitektoniczne powstałe w czasie zlodowacenia Warty. W deformacjach biorą udział także osady starszych zlodowaceń. Wyróżniono kilka typów fałdów o zmiennej geometrii, powstałych w różnym polu naprężeń. Lądolód zlodowacenia Warty nasuwał się na obszar zbiornika Jeziorsko z kierunku NNW na SSE.
EN Quaternary deposits in the Jeziorsko reservoir vicinity are more strongly disturbed glacitectonically than they thought earlier. Numerous faults, thrusts and folds were documented, but the last ones were only discussed in detail in this article. The greatest deformations were caused by the Warta ice sheet, which was the youngest one in the study area.
Słowa kluczowe
PL glacitektonika   zlodowacenie Warty   zbiornik Jeziorsko  
EN glaciotectonics   Warta glaciation   Jeziorsko reservoir  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2010
Tom nr 139 (19)
Strony 119--125
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., fot., rys.
Twórcy
autor Widera, M.
  • Zakład Geologii Środowiskowej, Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań, widera@amu.edu.pl
Bibliografia
1. GŁUSZAK J.: Jeziorsko - geneza i koncepcja zbiornika. Gospodarka Wodna, 8, s. 183-184, 1986
2. JAROSZEWSKI W.: Tektonika uskoków i fałdów. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1981
3. KLATKOWA H., ZAŁOBA M.: Kształtowanie budowy geologicznej i rzeźby południowego obrzeżenia Basenu Uniejowskiego. [W:] Stankowski W. (red.). Przemiany środowiska geograficznego obszaru Konin-Turek. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 33-44, 1991
4. ORŁOWSKI W.: Techniczna charakterystyka zbiornika retencyjnego Jeziorsko na Warcie. Konferencja Naukowo-Techniczna "Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych", Uniejów, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 7-17, 1999
5. PRZYBYŁEK J.: Problematyka hydrogeologiczna zbiornika Jeziorsko na rzece Warcie. Przewodnik LXXI Zjazdu PTG, Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Poznań, 133-139, 2000
6. WIDERA M., WŁODARSKI W.: Stanowisko Jeziorsko. [W:] Widera M. (red.). Geologia kenozoiku Niżu Polskiego. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geologii kenozoiku i geomorfologii. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 151-156, 2009
7. WIDERA M., ĆWIKLIŃSKI W., JANASZEK W., ŚWIGOŃ A.: Nowe dane o budowie geologicznej okolic zbiornika wodnego Jeziorsko i jego wpływie na otoczenie. Streszczenia referatów PTG, Oddział Poznański, XII, Poznań, 43-60, 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0036-0010
Identyfikatory