Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0036-0002

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Wpływ cyklicznego zamrażania na parametry mikrostruktury monojonowych bentonitów

Autorzy Kozłowski, T.  Grobelska, E.  Walaszczyk, Ł. 
Treść / Zawartość http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/
Warianty tytułu
EN Effect of cyclic freezing on microstrukture parameters of monoionic bentonites
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono analizę zmian mikrostruktury monomineralnych form bentonitu poddanych cyklicznemu zamrażaniu. Badania wykonano przy użyciu elektronowej mikroskopii skaningowej SEM oraz metody numerycznej analizy obrazu NIA. Wstępne wyniki badań dowiodły, że mikrostruktury gruntów spoistych uległy modyfikacji na skutek zamrażania. Stwierdzono wzrost całkowitej powierzchni porów. Wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej sugerują, że powierzchnia właściwa bentonitu jest zależna od rodzaju głównego kationu wymiennego (Ca2+, Mg2+, K+, Na+).
EN In this study the effects of cyclic freezing on microstructure of monomineral forms of bentonite were investigated. Samples of the non-frozen soil and the soil frozen were tested using scanning electron microscope SEM. The analysis of the photographs was conducted using Photo Shop CS4 software. Results obtained show that the microstructure of the frozen soil undergoes significant modifications. The analysis revealed increase in total area of pores. On the basis of statistical analysis it can be assumed that the specific surface area of bentonite depended on the type of exchangeable cation (Ca2+, Mg2+, K+, Na+ ).
Słowa kluczowe
PL bentonit   cykliczne zamrażanie i rozmrażanie   mikrostruktura  
EN bentonite   freeze-thaw   microstructure  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2010
Tom nr 139 (19)
Strony 15--32
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor Kozłowski, T.
autor Grobelska, E.
autor Walaszczyk, Ł.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, tomkoz@tu.kielce.pl
Bibliografia
1. BERGAYA F., LAGALY G.: Surface modification of clay minerals. Applied Clay Science, Nr 19 , 1-30, 2001
2. BUDZIOSZ B.: Ciepło zwilżania gruntów spoistych. Biul. Geol. UW, Nr 18, 1975
3. CHOMA-MORYL K.: Ocena wpływu ujemnych temperatur na plastyczność i pęcznienie wybranych gruntów spoistych. Geologos, Nr 11, 2007
4. GLINICKI S.P.: Geotechnika budowlana cz.1. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 11-21, 1990
5. GRABOWSKA-OLSZEWSKA B.: Wpływ własności sorpcyjnych wybranych typów gruntów spoistych na ich hydrofilność. Biul. Geol. UW, Nr 10, 1968
6. GRABOWSKA-OLSZEWSKA B.: Elektronowy mikroskop analizujący (EMA ) w inżyniersko-geologicznych badaniach gruntów spoistych. Prz. Geol., Nr 8-9, s. 386-389, 1971
7. GRABOWSKA-OLSZEWSKA B.: Mikrostruktury skał górnego czerwonego spągowca rejonu Bogdaj- Uciechów (monoklina przesdsudecka) badane za pomocą elektronowego mikroskopu skanningowego (EMS). Biul. Geol. UW, t. 17,1974
8. GRABOWSKA-OLSZEWSKA B.: SEM Analysis of Microstructures of Loess Deposits. Bull. Intern. Assoc. Eng. Geol., Nr 11, 45-48, 1975
9. GRABOWSKA-OLSZEWSKA B.:, Osiadanie zapadowe lessów w świetle badań mikrostrukturalnych. Prz. Geol., Nr 3, 162-165, 1983
10. GRABOWSKA-OLSZEWSKA B.: a. Mikrostruktury gruntów spoistych, W: Metody badań gruntów spoistych, Grabowska-Olszewska (red.). Wydawnictwa Geologiczne- Warszawa, 7-21, 1990
11. GRABOWSKA-OLSZEWSKA B.: b. Badanie mikrostruktur i przestrzeni porowej z zastosowaniem elektronowego mikroskopu skaningowego, W: Metody badań gruntów spoistych, Grabowska-Olszewska (red.). Wydawnictwa Geologiczne -Warszawa, 357-365, 1990
12. HEFLIK W.: Petrography of volcanic glass in bentonitic clays from Ciecierze near Chmielnik. Kwart. Geol., Nr 3, 778-789, 1959
13. KŁAPYTA Z.: Bentonity i iły montmorillonitowe Polski. Prace mineralogiczne, Nr 43, Polska Akademia Nauk- Kraków, 1975
14. KOZŁOWSKI T.: Skład fazowy wody w gruntach spoistych poniżej 0 oC. Monografie Studia Rozprawy 6, Wyd. Polit. Świętokrzyskiej, 1997
15. KULESZA-WIEWIÓRA K.: Budowa i własności minerałów ilastych, W: Metody badań gruntów spoistych, Grabowska-Olszewska (red.). Wydawnictwa Geologiczne -Warszawa, 7-21, 1990
16. KUMOR M. K.: Zmiana mikrostruktury iłów monomineralnych i iłu plioceńskiego pod wpływem cyklicznego przemarzania i odmrażania. ATR w Bydgoszczy, Rozprawy 34, 1989
17. MONTES G., DUPLAY J., MARTINEZ L., MENDOZA C. : Swelling-shrinkage kinetics of MX80 bentonite. Applied Clay Science, Nr 22, 279- 293, 2003
18. STĘPKOWSKA E.T. : Test sorpcyjny i możliwości jego stosowania w różnych badaniach. Archiwum Hydrotechniki, t. XXIV, z. 3, 411-420.
19. YANG Tao., XIAO-DONG Wen., JUNFEN Li., LIMING Yang.: Theoretical and experimental investigations on the structures of purified clay and acid-activated clay. Applied Surface Science, Nr 252, 6154-6161, 2006
20. YONG R.N. et al.: Alternation of soil behavior after cyclic freezing and thawing. Proc. 4th Int. Symp. Ground freezing, Sapporo, Vol. 1, A.A. Balkema, Rotterdam, 1985
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0036-0002
Identyfikatory