Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0032-0017

Czasopismo

Archives of Foundry Engineering

Tytuł artykułu

Assessment of systems for mechanisation of casting production

Autorzy Fedoryszyn, A. 
Treść / Zawartość http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/magazine/cat/1/archives-of-foundry-engineering http://journals.pan.pl/dlibra/journal/96939
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Using data on the world production of castings, the situation of foundry industry in Poland was evaluated with emphasis put on the productivity of domestic foundries. It has been observed that an increase of productivity requires a wide-scale mechanisation of the equipment used for casting production on modern foundry moulding lines. Modernisation of foundries is expected to help in creation of optimum conditions for casting production, satisfying all the requirements regarding quantity and quality of castings produced. Modern designs of moulding lines were described, including moulding machines and the related equipment.
Słowa kluczowe
PL produkcja odlewów   formowanie w skrzynkach   linie formierskie  
EN castings production   flask moulding of castings   moulding lines   structure and equipment  
Wydawca Komisja Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach
Czasopismo Archives of Foundry Engineering
Rocznik 2007
Tom Vol. 7, iss. 3
Strony 83--86
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Fedoryszyn, A.
  • AGH University of Science and Technology, Chair of Foundry Mechanisation, Automation and Designing, Faculty of Foundry Engineering, Reymonta 23 Str., 30-059 Krakow, Poland, alfa@agh.edu.pl
Bibliografia
[1] Fleming E., Lewandowski J.L.: Modern foundry materials from the viewpoint of rational management. (Nowoczesne materiały formierskie z punktu widzenia racjonalnej gospodarki materiałowej.) Przegląd Odlewnictwa, nr 4. STOP, Kraków, 1995, s. 131.
[2] Dańko J.: Modern moulding machines - a must for the progress in Polish foundries. (Nowoczesne wyposażenie maszynowe warunkiem rozwoju polskich odlewni.) Przegląd Odlewnictwa, nr 9. STOP, Kraków, 1998, s. 262.
[3] Sobczak J.: Modern materials and technological processes used in foundry industry. New framework proposal of re-search and development work in this field for the foundry industry in Poland. (Nowoczesne tworzywa i procesy technologiczne w odlewnictwie. Nowa ramowa, ogólnokrajowa propozycja badawczo-rozwojowa.) Odlewnictwo-Nauka i Praktyka, nr 1 . Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2006, s. 3.
[4] Tybulczuk J., Martynowicz-Lis K.: The 2004 census of casting world production. (Produkcja odlewów w świecie w roku 2004.) Odlewnictwo-Nauka i Praktyka, nr 3-4. Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2006, s. 40.
[5] Tybulczuk J., Martynowicz-Lis K.: An assessment of the current state of Polish foundry industry according to the statistical data for year 2004. (Ocena stanu polskiego odlewnictwa wg danych statystycznych za rok 2004.) Odlewnictwo-Nauka i Praktyka, nr 2. Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2006, s. 42.
[6] Tybulczuk J., Martynowicz-Lis K.: Information on casting production in Poland in year 2005. (Informacja o produkcji odlewów w Polsce w 2005 roku.). Odlewnictwo-Nauka i Praktyka, nr 1. Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2006, s. 37
[7] Górny Z., Suchy J. Sz.: Polish foundry industry today and tomorrow. (Polskie odlewnictwo dzisiaj i jutro.) Przegląd Odlewnictwa, nr 10. STOP, Kraków, 1998, s. 317.
[8] Kryczek A., Pachota M.: Casting production in Japan in year 2003 and changes over the past decade. (Produkcja odlewów w Japonii w 2003 roku. Zmiany w ostatnim dziesięcioleciu.) Odlewnictwo-Nauka i Praktyka, nr 5. Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2005, s. 33.
[9] Marcinkowski J.: General assembly of Geman foundrymen in 2002. Part III. (Walne zgromadzenie niemieckich odlewników 2002, część III.) Przegląd Odlewnictwa, nr 9-10. STOP, Kraków, 2002, s. 333.
[10] Dyrek M.: American foundry industry in AFS. (Odlewnictwo amerykańskie w AFS;) http://www.afsinc.org/. Biuletyn Instytutu Odlewnictwa nr 3. Kraków, 2000, s. 51.
[11] Tybulczuk J., Piaskowski J.: Technological foresight. Forecasting the development of foundry industry and its importance for the national economy. Part I - Analysis of the world foresight. (Foresight technologiczny. Przewidywanie rozwoju odlewnictwa z uwzględnieniem jego znaczenia dla gospodarki. Część I - Analiza foresightu światowego). Odlewnictwo-Nauka i Praktyka, zeszyt specjalny nr 3. Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2004, s. 3.
[12] Kopeć J., Krystkowiak R.: New moulding machine for the manufacture of electric motor bodies. (Nowa formierka do produkcji korpusów silników elektrycznych.) Przegląd Odlewnictwa nr. 5, 1998, s. 171.
[13] http://www.technical.com.pl, http://www.dozamet.com.pl/
[14] Rudy C., Soliński W.: Mechanisation of the moulding process in foundries. Proceedings of the 3rd Foundry Con-ference organised by PPP Technical and AGH Faculty of Foundry Engineering. (Mechanizacja procesu formowania w odlewni. Materiały III Konferencji Odlewniczej. PPP Technical, Wydział Odlewnictwa AGH. Nowa Sól, 2000, s. 55.
[15] Fedoryszyn A.: Some criteria of classification and evalua-tion of the design of moulding equipment. (Kryteria klasyfikacji i oceny rozwiązań urządzeń formierskich.) Archiwum Odlewnictwa. Polska Akademia Nauk O/Katowice Komisja Odlewnictwa. Katowice, nr.3, 2002, s. 475.
[16] Bielikow O.A.: The current state and future prospects of casting production on automatic moulding lines. (Sostojanie i perspektywy proizvodstwa otliwok na awtomaticzeskich formowocznych linijach.) Litiejnoe Proizvodstwo, nr 5, 2000, s. 44. Stan i perspektywy produkcji odlewów przy użyciu automatycznych linii formowania.
[17] Dańko J., Fedoryszyn A., Smyksy K.: Moulding techniques used in world foundry practice. Proceedings of the 2nd Foundry Conference TECHNICAL'99. (Techniki formowania stosowane w odlewnictwie światowym. Materiały II Konferencji Odlewniczej TECHNICAL'99.) Nowa Sól, 1999, s. 7.
[18] Smyksy K.: Energy consumption of impulse and air flow moulding machines. Proceedings of the 4th Foundry Confe-rence organised by PPP Technical and AGH Faculty of Foundry Engineering. Energochłonność strumieniowych maszyn formierskich. Materiały IIV Konferencji Odlewniczej. PPP Technical, Wydział Odlewnictwa AGH.) Nowa Sól, 2001, s. 69.
[19] Kuprijanow A.P., Byczkow W.A.: A solution for technical equipment designed to operate on automatic moulding ma-chines - a diploma thesis. (Razrabotka techniczeskogo predłożenija na projektirowanie formowocznogo awtomata w diplomnom projekcie.) Litiejnoe Proizvodstwo, nr 8, 2000, s. 50. Rozwiązania technicznego wyposażenia dla projektowania automatu formierskiego w pracy dyplomowej.
[20] Budanow E.N.: Experience in modernisation of Fritz Win-ter Foundry - a leading German casting producer. (Opyt modernizacji wieduszczego litiejnogo proizwodstwa Ger-manii - zawoda Fritz Winter.) Litiejnoe Proizvodstwo, 2005, s. 26; http://www.fritzwinter.de. Doświadczenia z modernizacji wiodącego producenta odlewów w Niemczech.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0032-0017
Identyfikatory