Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0020-0043

Czasopismo

Archiwum Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Oddziaływanie warunków atmosferycznych na stan wierzchniej warstwy form piaskowych wykonywanych z mas ze spoiwami chemicznymi

Autorzy Zych, J. 
Treść / Zawartość http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/magazine/cat/2/archiwum-odlewnictwa
Warianty tytułu
EN Effecting of the weather conditions on the surface layer condition of moulds made with moulding sand with the chemical bonding
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zmian właściwości sprężystych i wytrzymałościowych mas ze spoiwami chemicznymi wywołane działaniem warunków atmosferycznych. Badania dotyczą wierzchniej warstwy formy. Wykazana utrata wytrzymałości w wierzchniej warstwie może być wywołana zarówno wtórną hydratacją spoiwa jak i zbyt szybką dehydratacją. Szybkość i zakres zmian zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Obniżenie wytrzymałości mas ze szkłem wodnym w zbyt suchym jak i zbyt wilgotnym powietrzu może sięgać 80%. Opracowana ultradźwiękowa metoda [1] pozwala monitorować kinetykę zmian, uzyskiwane wyniki mają duże znaczenie praktyczne.
EN In the work there are shown the results of research on changes of elastic and durability of water glass-bonded moulding sand. The research concerns a moulding sand surface layer. Presented decrease of durability in the top layer can be caused either by secondary hydration of binder or too fast dehydration. Pace and range of the changes depend on air temperature and moisture. Reduced strength R_m glass-bonded moulding sand caused by to dry or to moisture air can to reach 80%. The developed ultrasonic method [1] allows observation of kinetics of the changes and results received this way have practical meaning.
Słowa kluczowe
PL warstwa wierzchnia   wytrzymałość mas   spoiwa chemiczne   metoda ultradźwiękowa  
EN surface layers   moulding sand   ultrasonic method  
Wydawca Komisja Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach
Czasopismo Archiwum Odlewnictwa
Rocznik 2006
Tom R. 6, nr 22
Strony 576--581
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Zych, J.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 23, jzych@agh.edu.pl
Bibliografia
[1] J. Zych: Sposób badania procesu utwardzania mas formierskich lub rdzeniowych ze spoiwem; Patent P.-334-715 z dnia 29.07.1999
[2] J. Pavlovsky, B. Thomas, E. Brendler, H. Polzin, W. Tilch, R. Skuta, P. Jelinek: Wasserglasgebundene Formstoffe", Gisserei Praxis (2005) nr l, s. 82-88.
[3] R. Skuta, P. Jelinek, F. Misovsky, J. Humpola . Stusek R.: ,,Pojevove soustavy pro dehydratacni pochody vyroby jader na bazi alkalickych silikatu". International Conferece, Czechy, Milovy 2003, s.77-88.
[4] J. Zych: ,, Zastosowanie metody ultradźwiękowej do badania wiązania i twardnienia tworzyw ze spoiwem cementowym", Cement Wapno Beton (2006) nr 1. s. 5-16.
[5] J. Zych: "Novo metodo ultra-sonico de monitoracao do processo de cura ,,Fundicao e Servicos. (Agosto) 2003. nr 128 . S. 146-156.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0020-0043
Identyfikatory