Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0019-0024

Czasopismo

Archiwum Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Krystalizacja i rozszerzalność cieplna stopów i kompozytów aluminiowych

Autorzy Dudyk, M. 
Treść / Zawartość http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/magazine/cat/2/archiwum-odlewnictwa
Warianty tytułu
EN Crystallization and thermal expansion of alloys and silumine composites
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł zawiera wyniki badań procesów krystalizacji i rozszerzalności cieplnej siluminów AK9 i AK12 oraz kompozytów sporządzonych na ich bazie. Zapisy graficzne krzywych termicznych t = f[...] i przewodności elektrycznej [...] oraz ich pierwszych pochodnych, otrzymane metodą ATD-AED, ilustrują wpływ zawartości cząstek zbrojących Al[2]O[3] i SiC na zmiany kinetyki procesów krystalizacji otrzymanych kompozytów. Wykazano że na wielkości zmian wymiarowych [...] próbek oraz krzywych dylatometrycznych kompozytów ma istotny wpływ rodzaj i zawartość cząstek zbrojących.
EN The paper presents the results of research of crystallization processes and thermal expansion of silumine AK9 and AK12 as wen as the composites made on their basis. The diagrams ofthermal curves t=f[...] and electrical conductivity [...] as well as their first derivative are obtained by the ATD-AED method and illustrate the influence of composition of particIes Al[2]O[3] and SiC onto the changes of kinetics of crystallization processes of obtained composites. It was proved that the kind and composition of particles Al[2]O[3] and SiC has the significant influence onto the changes of dimensions [...] of sampies as well as the dilatometric curves of composites.
Słowa kluczowe
PL stopy aluminiowe   kompozyty   siluminy   krystalizacja   rozszerzalność cieplna   metoda ATD-AED  
EN silicon alloys   composite   crystallization processes   ATD-AED method   thermal expansion  
Wydawca Komisja Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach
Czasopismo Archiwum Odlewnictwa
Rocznik 2006
Tom R. 6, nr 22
Strony 164--169
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., wykr.
Twórcy
autor Dudyk, M.
  • Akademia Techniczno - Humanistyczna, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, 43-300 Bielsko-Biała ul. Willowa 2, mdudyk@ath.bielsko.pl
Bibliografia
[l] S. Pietrowski.: Siluminy tłokowe - Monografia, Krzepnięcie metali i stopów. Zeszyt 29. Wyd. PAN, Katowice 1997.
[2] J. Sobczak.: Kompozyty metalowe. Wyd. Instytut Odlewnictwa i Instytut Transportu Samochodowego. Kraków - Warszawa 200l.
[3] A. Kurzawa, J. W. Kaczmar, A. Janus.: Rozszerzalność cieplna materiałów kompozytowych na osnowie Al w podwyższonych temperaturach. Kompozyty1(2001)2. Wyd. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2001.
[4] Z. Konopka, M Cisowska, A. Rachwalik : Rozszerzalność cieplna kompozytów na osnowie stopu AlMg10 z cząstkami SiC i Cgr, Kompozyty 1 (2002)3. Wyd. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2002.
[5] J. Myalski, J. Śleziona, M. Dyzia.: Charakterystyka krzepnięcia kompozytów o osnowie aluminium. Archiwum Odlewnictwa, 3(2003)10. Wyd. PAN, Katowice 2003.
[6] M. Dudyk, K. Kosibór.: Krystalizacja i skurcz stopu AK9 (AISi9Mg). Archiwum Odlewnictwa. Rocznik 4, Nr 14. Wyd. PAN, Katowice 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0019-0024
Identyfikatory