Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0019-0022

Czasopismo

Archiwum Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Analiza numeryczna hartowania elementów maszyn ze stali C80U

Autorzy Domański, T.  Bokota, A.  Sowa, L. 
Treść / Zawartość http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/magazine/cat/2/archiwum-odlewnictwa
Warianty tytułu
EN The numerical analysis of hardening of the machines C80U steel elements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzono symulacje numeryczne hartowania elementów ze stali węglowej narzędziowej (C80U). Dotyczą one hartowania po pełnej austenityzacji. Do symulacji wykorzystano program komputerowy, uzyskany na bazie kompleksowego modelu hartowania grupy stali narzędziowych płytko hartujących się, uwzględniający zjawiska cieplne, przemiany fazowe i zjawiska mechaniczne. Dokonano numerycznej analizy tworzących się faz i stanu naprężenia podczas chłodzenia (hartowania) stali C80U.
EN The numerical analysis of hardening elements made of carbon tool steel (C80U) was performed. It concerns the hardening processes after full austenitisations. The computer program developed on the basis of the comprehensive model of the hardening of the group of shallow-hardening tool steel, taking into account thermal phenomena, phase transformations and mechanical phenomena was used to the simulation. The numerical analysis of forming phases and the state stress during the cooling (hardening) steel C80U was performed.
Słowa kluczowe
PL hartowanie stali   stal węglowa   stal narzędziowa   symulacja numeryczna  
EN hardening phenomena   numerical analysis  
Wydawca Komisja Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach
Czasopismo Archiwum Odlewnictwa
Rocznik 2006
Tom R. 6, nr 22
Strony 152--157
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Domański, T.
autor Bokota, A.
autor Sowa, L.
  • Politechnika Częstochowska, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73, domanski@imipkm.pcz.czest.pl
Bibliografia
[1] Bokota A., Domański T., Sowa L., Naprężenia w hartowanym elemencie stalowym chłodzonym z różną intensywnością. Symulacje numeryczne. Archiwum Odlewnictwa, 2003, Rocznik 3, Nr 9,57-62.
[2] Bokota A., Domański T., Zalecki W., Model numeryczny przemian fazowych w węglowych stalach narzędziowych. Archiwum Odlewnictwa, 2006 (w druku).
[3] Domański T., Modelowanie numeryczne powierzchniowego hartowania elementów stalowych. Praca doktorska, Częstochowa 2005.
[4] Cetinel H., Toparl M., Ozsoyeller L., A finite element based predictions of the microstructural evolutions of steels subjected to the Tempcore process, Mechanics of Minerals 1999, 339-347.
[5] Cherkaoui M., Berveiller M., Sabar H., Micromechanical modelling of martensitic transformation induced plasticity (TRlP) in austenitic single crystals, International Journal of Plasticity, vo1. 14, no. 7, 1998, 597-626.
[6] Coret M., Calloch S., Combescure A., Experimental study of the phase transformation plasticity of 16MND5 low carbon steel induced by proportional and nonproportional biaxial loading paths. European Journal of Mechanics A/ Solids 23, 2004, 823-842.
[7] Coret M., Combescure A., A mesomodel for the numerical simulation of the multiphasic behavior of materials under anisothermal loading (application to two low-carbon steels), International Journal of Mechanical Sciences 2002, 1947-1963.
[8] Informatyka w technologii metali, Monografia, Praca zbiorowa pod redakcją A. Pieli, F. Grosmana, J. Kusiaka, M. Pietrzyka, Gliwice 2003, 257-296.
[9] Zienkiewicz O. C., and Taylor R. L., The finite element method, vol. 1,2,3, Fifth edition, Butterworth-Heinemann, 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0019-0022
Identyfikatory