Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0019-0021

Czasopismo

Archiwum Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Analiza procesu krzepnięcia kompozytu heterofazowego

Autorzy Dolata-Grosz, A.  Dyzia, M.  Śleziona, J.  Myalski, J. 
Treść / Zawartość http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/magazine/cat/2/archiwum-odlewnictwa
Warianty tytułu
EN Influence of ceramic reinforcement kind on the solidification process of aluminum matrix
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badania dotyczące krystalizacji i krzepnięcia odlewów to ostatni etap wytwarzania zawiesin kompozytowych. Opis i poznanie zjawisk towarzyszących tym procesom pozwala na kształtowanie zróżnicowanej struktury wytwarzanych materiałów, od której ściśle zależą właściwości finalnego wyrobu. W pracy przedstawiono i porównano wyniki badań procesu krzepnięcia zarówno dla zastosowanej osnowy ze stopu aluminium (AK12Mg2), jak i kompozytów zawierających jeden rodzaj cząstek (Al[2]O[3]) oraz zbrojenie heterofazowe (mieszanina cząstek Al[2]O[3] + węgiel szklisty).
EN Research concerning crystallization and solidification of cast are last stage in composite suspension producing. Description and knowledge of phenomena accompanying these processes anows to forming of diversity structure of fabricated material, on which specificity depend strictly of final cast properties. In this paper results of solidification process of research of aluminum metal matrix alloy (AKI2Mg2), as well as of composites including homophase(Al[2]O[3]) and heterophase (Al[2]O[3]) + glass carbon) reinforcement were presented and compared.
Słowa kluczowe
PL kompozyty   krzepnięcie odlewu   cząstki ceramiczne   węgiel szklisty   kompozyt heterofazowy  
EN composites   solidification   ceramic particles   glass carbon particles  
Wydawca Komisja Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach
Czasopismo Archiwum Odlewnictwa
Rocznik 2006
Tom R. 6, nr 22
Strony 145--151
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Dolata-Grosz, A.
autor Dyzia, M.
autor Śleziona, J.
autor Myalski, J.
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Technologii Stopów Metali i Kompozytów, Katowice 40-019, ul. Krasińskiego 8, anna.dolata-grosz@polsl.pl
Bibliografia
[l] J. Śleziona: Kształtowanie właściwości kompozytów stop Al-cząstki ceramiczne wytwarzanych metodami odlewniczymi, Z. 47, Gliwice 1994.
[2] J. Śleziona: Wpływ cząstek ceramicznych na krzepnięcie kompozytów Al-SiC i Al-All2O3, Archiwum Nauki o Materiałach, T. 16, Nr 2, 1995, s. 163-178.
[3] D. J. Lloyd: Solidification microstructure of particulate reinforced aluminum / SiC composites, Comp. Sci. Techno., vol. 35 (1989), s. 159-179.
[4] M. K Surappa: Microstructure evolution during solidification of DRMMCs: state of art, Journal of Material Processing Technology 63, (1997), s. 325-333.
[5] B. Dutta, M.K Surappa: Microstructure evolution during multidirectional solidification of Al.-Cu-SiC composites, Composites Part A 29A, (1998), s. 565-573.
[6] Braszczyński J., Zyska A.: Analysis of the influence of ceramic particles on the solidification process of metal matrix composites., Materials Science. And Engineering., Vol. 278 A, 2000, s. 195-203.
[7] Nagarajan S., Dutta B., Surappa M. K.: The effect of SiC particles on the size and morphology of eutectic silicon in cast A356/SiCp composites, Composite Science and Technology, Vol. 59,1999, s. 897-902.
[8] J.W. Garvin, H.S. Udaykumar: Particle-solidification front dynamics using a fully coupled approach, part II: comparison of drag expressions, Journal of Crystal Growth 252, (2003), s. 467-479.
[9] M. Dyzia, A. Dolata-Grosz, J. Śleziona, J. Wieczorek: Struktura kompozytów AK12- cząstki ceramiczne otrzymywanych w różnych warunkach studzenia, Archiwum Odlewnictwa, R. l, Nr l (2/2), 2001, s. 88-93.
[10] E. Fraś: Oddziaływanie cząstek z frontem krystalizacji, Archiwum Odlewnictwa, R. 6, Nr 18 (1/2), 2006, s. 339-344.
[11] J. Braszczyński, M. Cisowska: Próba oceny krzepnięcia kompozytów hybrydowych AlMg/SiC+Cgr, Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 40, 1999.
[12] J. Myalski, J. Śleziona, M. Dyzia: Charakterystyka krzepnięcia kompozytów o osnowie aluminium zbrojonych cząstkami ceramicznymi, Archiwum Odlewnictwa, R. 3, Nr 10, 2003, s. 61-66.
[13] A.Dolata-Grosz, J. Wieczorek, J. Śleziona, M. Dyzia: Możliwości wykorzystania technik próżniowych do podnoszenia jakości zawiesin kompozytowych, Archiwum Odlewnictwa, R. 6, Nr 18 (1/2), 2006, s. 285-290.
[14] J. Śleziona, J. Wieczorek, A. Dolata-Grosz: Wpływ procesu odgazowania na strukturę kompozytów aluminiowych zawierających cząstki węgla szklistego i węglika krzemu, Inżynieria Materiałowa nr 3 (151), 2006, s. 665-667.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0019-0021
Identyfikatory