Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0019-0017

Czasopismo

Archiwum Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Kompozyty z metaliczną osnową i dyspersyjnym wzmocnieniem wytwarzane w połączonych procesach "in" i "ex situ"

Autorzy Cholewa, M.  Formanek, B. 
Treść / Zawartość http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/magazine/cat/2/archiwum-odlewnictwa
Warianty tytułu
EN Metal matrix composites with dispersive reinforcement obtained in combined in-ex situ processes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono koncepcję oraz wyniki badań strukturalnych podwójnie wzmacnianych kompozytów z drobnodyspersyjnymi cząstkami in situ oraz metalicznymi cząstkami ex situ. Zaprezentowano metodę ograniczenia niekorzystnych zjawisk związanych z wewnętrznymi reakcjami "ciało-stałe - ciecz" lub "gaz - ciecz". Proponowaną alternatywą jest wykorzystanie w procesie tworzenia kompozytów proszków reaktywnych jako sposobu zwiększenia udziału drobno dyspersyjnych faz wzmacniających w procesach krótkotrwałych i niskotemperaturowych. Metoda pozwala na zwiększenie plastyczności osnowy i zmniejszenie różnicy we współczynnikach przewodności cieplnej i rozszerzalnośc cieplnej komponentów.
EN In this work a novel concept of double reinforced composites was shown with discussion of selectd results. A method of adverse phenomena minimizing connected with internal reactions solid - 1iquid or gas - liquid was presented. Authors aimed on possibility of reactive powders utilization for composite manufacturing as a way for high-dispersive reinforcing phases occurance at low temperature and in short time. Presented method allows to increase the plasticity of the matrix and decrease the difference in thermo-physical properties of composite components.
Słowa kluczowe
PL kompozyty   kompozyty wzmacniane   kompozyt proszkowy  
EN composite   reinforced composites  
Wydawca Komisja Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach
Czasopismo Archiwum Odlewnictwa
Rocznik 2006
Tom R. 6, nr 22
Strony 119--126
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Cholewa, M.
autor Formanek, B.
  • Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Odlewnictwa, 44 - 100 Gliwice, ul. Towarowa 7,, miroslaw.cholewa@polsl.pl
Bibliografia
[1] Daniel B.S.S., Murthy V.S.R., Murty G.S.: Metal-ceramic composites via in-situ methods, Journ. of Mater. Technol., nr 68, (1997), 132
[2] Rajnesh T.: Synthesis and terminological characterization of in situ cast Al-TiC composites, Wear, Elsevier nr 259, (2005), 569
[3] Weisenstein J., Rosing B.: Aplication of a new ceramic/metal composites to form next shape wear resistant components, The Miner., Met. and Mater. Soc., (1990), 339
[4] Wu B., Reddy R.: In-Situ Formation of SiC Reinforced Al-Si Alloy Composites Using Methane Gas Mixtures, Metallurgical and Materials Transactions, 2000
[5] L. Froyen, B. Verlinden - ,,Aluminum matrix composites meterials", http://www.eaa.net/education/TALAT/lectures/1402.pdf
[6] E. Fraś, A. Janas, S. Wierzbiński, A. Kolbus - "Odlewane aluminiowe kompozyty "in - situ" umacniane węglikami tytanu", Krzepn. Met. i St., 2000, rocznik 2, Nr 43.
[7] Fraś E., Janas A., Kolbus A.: Porównanie niektórych właściwości mechanicznych kompozytów ex situ typu duralcan z kompozytam i in situ typu Al-TiC, Kompozyty 2 (2002) 4, s176-179
[8] Fraś E., Janas A., Kolbus A.: Odlewany kompozyt aluminiowy in situ umacnianych cząstkami borków i tytanu, Kompozyty l (2001), s 23-27
[9] Banqiu W., Ramana G. Reddy S.: In-Situ Formation of SiC-Reinforced Al-Si Alloy Composites Using Methane Gas Mixtures, Metallurg. and Mater. Trans. B, v. 33B, (2002) 543
[10] Cholewa M.: Modyfikacja stopu AK11 powietrzem aktywowanym w polu elektrycznym, Archiwum Odlewnictwa, v. 2, nr 4, 2002
[11] Cholewa M.: Zmiany w strukturze stopu AM4 powstałe na skutek gazowej obróbki w stanie ciekłym, Archiwum Odlewnictwa, v. 2, nr 4, 2002
[12] Cholewa M.: The premises work out the of production composites in situ using active allotropic form of gases, Acta Metallurgica Slovaca 2002, v. 8, No. 2
[13] Cholewa M.: Aluminum alloys modificated by chemically activated gases, Acta Metallurgica Slovaca 2002, vol. 8, No. 2
[14] Dercz G., Formanek B., Prusik K., Pająk L.: Microstructure of Ni(Cr)-TiC- Cr3C2Cr7C3 composite powder, Journ. of Mater. Technol., nr 162-163, (2005), 15
[15] Formanek B., Maciejny A., Szopiński K., Olszówka-Myalska A.: Kompozytowe materiały proszkowe otrzymywane metodą mechanicznego stopowania, Inżynieria Materiałowa nr 3-4, (1999) 137
[16] Formanek B., Gierek A., Szopiński K.: Dispersion hardened Al-Me-SiC powders obtained by the mechanical alloying method, AMT Kraków - Krynica, 1998
[17] Dolata-Grosz A. Formanek B., Śleziona J., Wieczorek J.:Al-FeAl-TiAl-Al2O3 composite with hybrid reinforcement, Journ. of Mater. Technol., nr 162-163, (2005), 33
[18] Dolata-Grosz A., Śleziona J., Formanek B.: Structure and properties of aluminium cast composites strengthened by dispersion phases
[19] Cholewa M.: Kinetyka krzepnięcia kompozytów dyspersyjnych, Wyd. Pol. Śl., Zeszyty Naukowe nr 151, (2005).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0019-0017
Identyfikatory