Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0019-0016

Czasopismo

Archiwum Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Koncepcja prognozowania własności odlewów za pomocą wielopunktowego pomiaru temperatury w układzie odlew - forma

Autorzy Cholewa, T. 
Treść / Zawartość http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/magazine/cat/2/archiwum-odlewnictwa
Warianty tytułu
EN Concept of casting properties forecasting based on multipoint temperature measurement in casting - mould system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono założenia oraz wyniki badań sprawdzających metodę prognozowania własności odlewów za pomocą wielopunktowego pomiaru temperatury i analizy kinetyki ruchu ciepła w układzie odlew - forma za pomocą pochodnych z temperatury po czasie i kierunku. Wykazano istnienie zależności strukturalnej od lokalnych warunków krzepnięcia definiowanych za pomocą obu pochodnych. Metoda wykorzystując istniejącą wiedzę o wpływie struktury na własności mechaniczne daje w perspektywie możliwość prognozowania własności mechanicznych według przyjętej zależności opisującej wybraną wielkość strukturalną lub mechaniczną.
EN In this work assumptions and results were described for method of properties forecasting based on multi - point temperature observation and heat flow kinetics analysis during solidification. Structural relation was indicated for local solidification conditions for temperature derivatives after time and direction. Described method gives possibilities of casting mechanical properties forecasting with implementation of existing knowledge.
Słowa kluczowe
PL odlewy   własności odlewów   krzepnięcie   pomiar temperatury  
EN casting   solidification   temperature measurements  
Wydawca Komisja Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach
Czasopismo Archiwum Odlewnictwa
Rocznik 2006
Tom R. 6, nr 22
Strony 111--118
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys.
Twórcy
autor Cholewa, T.
  • Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Odlewnictwa, 44 - 100 Gliwice, ul. Towarowa 7,, miroslaw.cholewa@polsl.pl
Bibliografia
[l] Mollard F., Flemings M.: Trans. of the Metall. Sci. AIME, v. 239, (1967), s. 1526.
[2] Flemings M.: Solidification processing, Met. Trans., vol, 5, (1974), s. 2121.
[3] Burden M. H., Hunt J. D., J. Cryst. Growth, Trans., vol. 22, (1974), s. 109.
[4] Toluoi B., Hellawell A.: Acta Metall., v. 24, (1976), s. 565.
[5] Kurtz W., Fisher D. J.: Acta Metall., v. 28, (1980), s. 777.
[6] Kac A., M.: Lit. Proizw., v. 7, Moskwa, (1980), s. 2.
[7] Fraś E.: Teoretyczne podstawy krystalizacji, cz. I, Metale i stopy jednofazowe, Wyd. AGH, Kraków, (1984).
[8] Miyata Y., Suzuki T., Uno J.: Metall. Trans. v. 16A, (1985), s. 1799.
[9] Braszczynski J.: Teoria procesów odlewniczych, PWN, Warszawa, (1989).
[10] Liu J., Zhan Y., Shang B.: Acta Metall. Mater., v. 38, (1990), s. 1625.
[11] Fraś E., Krzepnięcie metali i stopów, PWN, Warszawa, (1992).
[12] Jaquet J.C., Hotz W.: Cast Metals, v. 4, m 4, (1992), s. 200.
[13] Khan S., Ourdjini A, Eliot R.: Mater. Sci. Technol. v. 8, (1992), s. 516.
[14] Khan S., Eliot R.: Acta Metall. Mater., v. 41, (1993), s. 2433.
[15] Schindelbacher G.: Gieβerei - Praxis, v. 17, (1995), s. 309.
[16] Górny Z., Sobczak J.: Kompozyty odlewane, red. J. Suchy, Comission 8.1. Cast Composites, CIATF, Opole, (1995), s. 39.
[17] Braszczyński J., Zyska A.: Arch. Techn. Masz. i Autom., v.18 m spec., Poznań, (1998), s. 98.
[18] Majchrzak E., Mochnacki B., Suchy J. S.: Int. J. Cast Metals Res., (1999), nr 12, s. 241.
[19] Majchrzak E., Mochnacki B., Suchy J. S.: 5 th World Conf. on the Comp. Modell. of Free end Mov. Bound. Probl. Moving Boundaries, Ljubljana, Slovenija, (1999), s. 37.
[20] Ares A. E., Schvezov C. E.: MetalI. and Mater. Trans. v. 31A, (2000), s. 1611.
[21] Odorizzi S. i in.: Servizi Grafici Edytoriali, Padva, Italy, (2001).
[22] Brown S., Spittle J. A., Janes J. D.: J.of Mater., (2002), s. 45.
[23] Hajkowski M.: Prognozowanie właściwości mechanicznych odlewów, Wyd. Pol. Pozn., Rozprawy nr 376, Poznań, (2003).
[24] www.mse.mtu.edu.aluminium-silicon alloy castings, (2005).
[25] Cholewa M.: Kinetyka krzepnięcia kompozytów dyspersyjnych, Wyd. Pol. Śl., Zeszyty Naukowe nr 151, (2005).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ3-0019-0016
Identyfikatory